Anne sütüne en yakın meyve incir

Anne sütüne en yakın meyve incir

İncir dünyadaki en besleyici besin olmayabilir ancak potasyum ve lif içeriği açısından oldukça önemli bir meyvedir. İçerdiği yüksek oranlardaki protein, vitamin ve minerallerle hücrelerin yenilenmesini sağlayan bir besindir ve bağışıklık sistemini güçlendirici özelliği ile de dikkat çeker.

MAKSİMUM LİF KAYNAĞI

Amerikan Diyabet Kurumu'na göre insanlar günde 25 ile 50 gr arasında lif (posa) tüketmeliler. Ulusal Bilim Akademisi'ne göre ise, yaşa ve cinsiyete bağlı olarak bu miktar 21 ile 38 gr arasında belirlenmiştir.

Harvard Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırma, diyetinde yüksek miktarda lif tüketen erkeklerin (yaklaşık günde 29 gr) az lif tüketenlere kıyasla kalp krizi riskinin yüzde kırk oranında düştüğünü göstermiştir. Yüksek lif içeren beslenme tarzlarının çok daha sağlıklı bir kan şekeri ve kilo kontrolü sağladığı da ispatlanmıştır. 3-4 incirde yaklaşık 5 gr lif bulunur ki bu da inciri en yüksek lif içeren besinler arasına yerleştirir.

Süte yakın kalsiyum, portakaldan daha fazla magnezyum içerir

İncir ile ilgili olarak, işin içinde bir de kalsiyum var. Ortalama 3-4 incir yaklaşık 125 kalori karşılığında size 82 mg kalsiyum, artı 34 mg magnezyum sunar. Bu bir bardak portakal suyundakinin üç katından daha fazladır.

Kalp hastalıkları, inme ve yüksek tansiyona birebir

Sadece 3-4 adet incirle 473 mg potasyum da alırsınız ki bu miktar inciri potasyum miktarı yüksek besinler arasına da sokar. Yapılan çok sayıda araştırmada sebze ve meyve gibi potasyum açısından zengin yiyeceklerle beslenen insanların kalp rahatsızlığı ve inme yaşama oranlarının düşük olduğu kanıtlanmıştır. Üstelik tansiyonu düşük tutmanın kilit maddesi potasyumdur. En son yapılan incelemelerde düzenli şekilde yüksek potasyum içeren besinler tüketen insanların kan basıncının tüketmeyenlere kıyasla daha düşük olduğu kanıtlanmıştır. Potasyumun tansiyon üzerindeki etkisinin incelendiği 33 araştırmayı yakın zamanda gözden geçiren araştırmacılar işe başlarken tansiyonu normal olan ve günde 2.340 mg potasyum alan (besinlerden takviye olarak) katılımcıların yüksek tansiyon yaşama riskinin yüzde 25 oranında azaldığını keşfetmişlerdir. Bu düşüş yüksek tansiyon sorunu yaşayan insanlar için çok önemlidir.

Potasyumun olası bir diğer faydası da inmeye karşı korumasıdır. Bir incelemede her gün bir öğün incir gibi potasyum yönünden zengin yiyecekler tüketen yüksek tansiyon hastalarının ölümcül inme riskinin yüzde kırk oranında azaldığı keşfedilmiştir.

ENFEKSİYONA KARŞI KORUR

İn­ci­rin bün­ye­sin­de bu­lu­nan fruk­toz (mey­ve şe­ke­ri), al­bü­min­li mad­de­ler, or­ga­nik asit­ler, pek­tin, pro­vi­ta­min, A, B1, B2, C vi­ta­min­le­ri, mag­nez­yum, kü­kürt ve fos­for bu­lund­mak­ta­dır ve bu vi­ta­min ve mi­ne­ral­ler en­fek­si­yon­la­ra kar­şı vü­cu­du­mu­zu ko­ru­ma­da baş­rol oy­nar­.

YEMEKLERİNİZDE TATLANDIRICI OLARAK KULLANIN

İn­cir pü­re­si­ni bir­çok ye­mek­te tat­lan­dı­rı­cı ola­rak kul­la­nı­la­bi­lir­si­niz. 225 gr in­ci­ri bir bar­da­ğın ya­rı­sın­dan da­ha az bir suy­la mik­ser­den ge­çi­re­rek ken­di in­cir pü­re­ni­zi ken­di­niz ha­zır­la­ya­bi­lir­si­niz. Bu pü­re­yi sü­tü­nüz­de, yo­ğur­du­nuz­da ve tat­lı­la­rı­nız­da ra­hat­lık­la kul­la­na­bi­lir­si­niz. İn­ci­ri lif, kal­si­yum, po­tas­yum içe­ri­ğiy­le bir­lik­te lez­ze­ti için yi­yin, mev­si­min­de ol­mak kay­dıy­la 3-4 adet ta­ze in­cir ye­mek ye­ter­li ola­cak­tır. Unut­ma­yın, ku­ru­tul­muş olan­la­rın ka­lo­ri mik­ta­rı da­ha faz­la­dır.

KANSERE KARŞI ÖNEMLİ BİR MEYVE

İncir çok iyi bir antioksidan (kanser karşıtı maddeler) kaynağıdır ve herhangi bir sağlık problemi olmayan bireyler günde 3-4 adet inciri rahatlıkla tüketilebilirler. İncir özlerinin, tahminen içerdiği benzaldehit sebebiyle, Japon araştırmalarında tümörleri küçülttüğüne dair yaklaşık 100 kadar kayıt bulunmaktadır.

Ancak fruktoz (meyve şekeri) oranı yüksek olduğu için şeker hastalarının günde 2 inciri proteinli gıdalarla tüketmesi gerekir.

Peki ya kuru incir?

Yaş incir kurutulduğunda, bünyesindeki kalsiyum oranı yaklaşık 4 kat artar ve bu sayede müthiş bir kalsiyum ve enerji deposuna dönüşür. Kurutulmuş incirin balgam söktürücü özelliği de ortaya çıkarken, protein sentezinde kullanılan aminoasit çeşidi açısından da zenginleştiğinden hücre gelişimini destekler.

KAN ŞEKERİNİ DÜZENLER

İncir sanılanın aksine günde bir-iki adet tüketildiğinde kan şekerini düzenler, hazmı kolaylaştırır, çocukların gelişiminde ise anne sütü kadar faydalıdır. Her gün bir adet tüketilen incirin ise kolesterolü düzenlediği kaydediliyor.