taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
5.3338
6.09125
1221.4505
93616.45
209.512

Üçüncü kişiye yapılan kira ödemesi geçersiz sayılacak

Yargıtay 8. Hukuk Dairesi, kira ödemesinin üçüncü bir kişiye yapılmamasına hükmetti.

Haber Merkezi | 09.12.2017 - 15:14..
Üçüncü kişiye yapılan kira ödemesi geçersiz sayılacak

Adana'da yaşayan bir aile, Şubat 2014'te kiraladığı evin kirasını her ay kiracının annesinin banka hesabına yatırdı. Ancak kiracı, paranın kendisine ulaşmadığını beyan ederek 2015'te icra takibi başlattı.

Üçüncü kişiye yapılan kira ödemesi geçersiz sayılacak

DAVANIN REDDİNİ TALEP ETTİ

Dava dilekçesinde borçlu görünen kişi, 2 yıllık kira borcunu ev sahibinin annesinin banka hesabına parayı yatırdığını ve kiralarını zamanında ödediğini bildirerek davanın reddini talep etti.

Mahkeme, üçüncü kişi tarafından davacının annesi adına 6 bin 963,25 TL ödemede bulunulduğunu, takibe konu edilen kira alacağına dair olarak yapılan bu ödeme mahsup edildikten sonra davalı borçlunun davacı alacaklıya 1.151,75 TL asıl alacak ve 20,48 TL işlemiş faiz borcunun kaldığına hükmetti. Mahkeme, davanın kısmen kabulüyle davalının 1.151,75 TL asıl alacak ile 20,48 TL işlemiş faiz alacağı olmak üzere toplam 1.171,67 TL alacağa yönelik yapmış olduğu itirazın kaldırılmasına ve kiralananın tahliyesine karar verdi. Karar davacı vekili tarafından temyiz edildi.

Üçüncü kişiye yapılan kira ödemesi geçersiz sayılacak

AÇIKLAMA YAPILDI

Yargıtay 8. Hukuk Dairesi, dava dosyasını tekrar inceleyerek bir çalışma başlattı. Daire; kiracının kira ücretini üçüncü kişilere değil, ev sahibinin kendisine yapılmasına hükmetti.

Yargıtay 8. Hukuk Dairesi'nden yapılan açıklamada, "Bu şekilde 2 yıllık kira borcunu ödediğini savunmuş ve ödeme dekontunu dosyaya sunmuştur. Davacının annesinin hesabına ’oğluna ait 2 senelik konut kira bedeli’ açıklaması ile 7 bin TL ödeme yapıldığı anlaşılmaktadır. Kira bedeli, aksi kararlaştırılmadıkça kiraya verene ödenmesi gereken borçlardan olup üçüncü kişiye yapılan ödeme kiracıyı borcundan kurtarmaz. Bu sebeple davacı alacaklı tarafından kira ödemesi olarak kabul edilmeyen üçüncü kişi adına yapılan ödemeler davalı kiracıyı borçtan kurtarmaz. Bu sebeple mahkemece bu husus dikkate alınarak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, davacı tarafça kabul edilmeyen anılan ödemenin takip konusu kira alacağına dair olduğu kabul edilerek yazılı şekilde davanın kısmen kabulüyle davalının itirazının kısmen kaldırılmasına karar verilmesi doğru değildir. Açıklanan sebeplerle davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulüyle mahkeme kararının bozulmasına oy birliğiyle karar verildi." ifadeleri yer aldı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)