taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
5.3338
6.09125
1221.4505
93616.45
209.512

Yapı Kayıt Belgesi detayları

Yeni tebliğ ile birlikte hazine- belediyeye ait taşınmazlar ve Boğaziçi sahil şeridi ile ilgili düzenlemeler de yapıldı.

Haber Merkezi | 06.06.2018 - 09:14..
Yapı Kayıt Belgesi detayları

İnşaat halindeki yapılara da 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla bitmiş kısımları için ilave inşaat alanı ihdas etmemek şartıyla Yapı Kayıt Belgesi verilebilecek. Ayrıca Yapı Kayıt Belgesi verilen kısımların eksik inşaat işleri tamamlanabilecek.

Yapı Kayıt Belgesi verilen yapılarda ruhsat alınmaksızın yapılabilecek basit onarım ve tadilatlara izin verilen düzenleme kapsamında belge sahibi yapılarda iş yeri açma ve çalışma ruhsatı da yapı kullanma izin belgesi aranmaksızın verilebilecek.

Yapı Kayıt Belgesi detayları

HAZİNE VE BELEDİYEYE AİT TAŞINMAZLAR ÜZERİNDEKİ YAPILAR NE OLACAK

Yapı Kayıt Belgesi alınan yapıların Hazineye ait taşınmazlar üzerine inşa edilmiş olması halinde, Yapı Kayıt Belgesi sahipleri ile bunların kanuni veya akdi haleflerinin talepleri üzerine bu taşınmazlar Bakanlıkça tespit edilen veya ettirilen rayiç bedel üzerinden doğrudan satılacak. Bu şekilde yapılacak satışlarda satış bedeli, en az yüzde 10'u peşin ödenmek üzere 5 yıla kadar taksitlendirilebilecek.

Taksit tutarlarına ödeme tarihine kadar kanuni faiz oranının yarısı uygulanacak. Taşınmazın yüz ölçümü büyük, üzerindeki yapının küçük bir alanı kaplaması halinde yapının bulunduğu alan parsellere ayrılacak, bunun mümkün olmaması durumunda ise taşınmaz hisseli olarak satışa çıkarılacak.

Belediyelerin özel mülkiyetinde olan taşınmazlar üzerine inşa edilmiş yapılara ise Yapı Kayıt Belgesi verilebilecek. Böyle bir durumda, Yapı Kayıt Belgesi sahipleri ile bunların kanuni veya akdi haleflerinin talepleri üzerine bedeli ilgili belediyeye ödenmek kaydıyla taşınmazlar rayiç bedel üzerinden belediyelerce doğrudan bunlara satılabilecek.

30 KASIM'A KADAR BAŞVURU VE ÖDEME İMKANI

Bu kapsamda, 2B kapsamında satışı mümkün 519 bin taşınmazın 10,7 milyar lira bedelle satıldığını ve bunun 7,8 milyar lirasının tahsil edildiğini belirten Ağbal, "728 bin vatandaşımıza tapularını verdik. Böylece 2B arazilerine ilişkin yıllardır çözülemeyen sorunu çözdük ancak bu süreçte bazı vatandaşlarımız süresi içinde başvurusunu yapamadı, bazıları da tanınan sürede ödemesini gerçekleştiremedi. Şimdi bu vatandaşlarımıza yeni bir fırsat sunuyoruz." dedi. Ağbal, 2B arazilerini doğrudan satın alma hakkı olup süresi içinde başvurmayanlara 30 Kasım'a kadar başvuru imkanı getirdiklerini aktararak, "Diğer taraftan, başvuru yapıp peşinatını veya taksitlerini yatırmadığı için satın alma hakkını kaybedenlere de 30 Kasım'a kadar ödeme hakkı sunduk." diye konuştu.

Yapı Kayıt Belgesi detayları

BOĞAZİÇİ SAHİL ŞERİDİ VE TARİHİ YAPILARA BELGE YOK

Tebliğle, Yapı Kayıt Belgesi düzenlenmeyecek yapıların ayrıntıları da belirlendi. Buna göre, 18 Kasım 1983 tarihli ve 2960 sayılı Boğaziçi Kanunu'nda tanımlanan Boğaziçi sahil şeridi ve öngörünüm bölgesi ile İstanbul tarihi yarımada içinde 3194 sayılı kanunun geçici 16'ncı maddesi uyarınca adı geçen kanuna eklenmiş kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanlarda ve Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı'nda bulunan yapılar ile üçüncü kişilere ait özel mülkiyete konu taşınmazlar üzerinde bulunan yapılar, kesinleşmiş planlar neticesinde sosyal donatı alanı olarak belirlenmiş ve Maliye Bakanlığınca aynı amaçla değerlendirilmek üzere ilgili kurumlara tahsis edilmiş Hazineye ait araziler üzerinde bulunan yapılar hakkında Yapı Kayıt Belgesi düzenlenemeyecek.

Yapı Kayıt Belgesi düzenlenemeyecek yapılar için bu belgenin düzenlendiğinin tespit edilmesi durumunda ise belge iptal edilecek ve bu belgenin sağlamış olduğu haklar geri alınacak. Ayrıca Yapı Kayıt Belgesi bedeli olarak yatırılmış bedel de iade edilmeyecek, belge düzenlenmesi safhasında yalan ve yanlış beyanda bulunulan müracaat sahibi hakkında suç duyurusunda bulunulacak.

YAPI KAYIT BELGESİNİN GEÇERLİLİK SÜRESİ

Yapı Kayıt Belgesi, yapının yeniden yapılması veya kentsel dönüşüm uygulamasına kadar geçerli olacak. Belge, düzenlenen yapıların yenilenmesi durumunda ise yürürlükte olan imar mevzuatı hükümleri uygulanacak. Yapının depreme dayanıklılığı ve yapının fen ve sanat norm ve standartlarına aykırılığı hususu ise malikin sorumluluğunda olacak. Öte yandan, Yapı Kayıt Belgesi verilmesine ilişkin iş ve işlemlerin denetimini de Bakanlık yürütecek.

Yapı Kayıt Belgesi düzenlenmesi safhasında e-Devlet sistemi üzerinden veya kurum ve kuruluşlara yapılan müracaatta yalan ve yanlış beyanda bulunanlar hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun "Resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan" başlıklı 206'ıncı maddesi uyarınca suç duyurusunda bulunulacak. Belge düzenlenmesi safhasında yalan ve yanlış beyanda bulunulan husus Yapı Kayıt Belgesi bedelinin eksik olarak hesaplanmasını sağlamışsa, eksik alınan bedel, ilgilisinden alınacak. Bunun ödenmemesi halinde verilmiş olan Yapı Kayıt Belgesi iptal edilecek ve daha önce yatırılmış bedel iade edilmeyecek.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)