taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.582
Euro
7.2538
Altın
1621.03
Borsa
88059.46
Gram Altın
342.763
Bitcoin
41804.24
fuzulev

Yeni Qashqai banttan indirildi

Nis­sa­n’­ın ba­şa­rı­lı cros­so­ver mo­de­li Qash­qa­i, ye­ni nes­liy­le bir­lik­te Sun­der­land Fab­ri­ka­sı­’n­da ta­nı­tıl­dı.


Whatsapp ile paylaş

Yeni Qashqai banttan indirildi

Yeni Qashqai banttan indirildi

Qash­qa­i'­nin üre­ti­mi için 534 mil­yon ster­lin ya­tı­rım ya­pan mar­ka, ara­cı bant­tan in­dir­me­ye baş­la­dı.

CESUR TASARIM

Ka­sım ayın­da ilk ta­nı­tı­mı­nın he­men ar­dın­dan gör­dü­ğü bü­yük il­gi­nin son­ra­sın­da ye­ni je­ne­ras­yon Qash­qa­i Sun­der­lan­d'­de üre­ti­me baş­la­dı. 130'un üze­rin­de ül­ke­ye ih­raç edi­le­cek Qash­qa­i ye­ni mo­tor se­çe­nek­le­ri, ta­sa­rı­mı ve tek­no­lo­jik do­na­nım­la­rıy­la şu­bat ayı iti­ba­riy­le Tür­ki­ye­'de sa­tı­şa su­nu­la­cak. Mar­ka­nın Üst Yö­ne­ti­ci­si Tre­vor Mann, "Ce­sur ta­sa­rı­mı ve seg­ment li­de­ri tek­no­lo­ji­siy­le ye­ni Qash­qa­i, ikin­ci ne­sil cros­so­ver­la­ra il­ham ve­re­cek ve Av­ru­pa­'da­ki önem­li mo­de­li­mizi ye­ni bir se­vi­ye­ye ta­şı­ya­ca­k" de­di.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
[+] Görüş bildir