Petrol
113.81
1.95%
Euro
17.5386
0.01%
Dolar
16.8007
-0.15%
Altın
977.46
-0.03%
Borsa
2406
-1.55%
Bitcoin
341.046
4.72%
25ºC
İstanbul
Açık 25 C

  Ahmet Davutoğlu'nun dönüşüm toplantısı konuşması

  Başbakan Ahmet Davutoğlu '10. Kalkınma Planı Öncelikli Dönüşüm Programları Eylem Planları’nı açıkladı.
  • 18.12.2014 - 10:48
  Ahmet Davutoğlu'nun dönüşüm toplantısı konuşması

  Ahmet Davutoğlu nun dönüşüm toplantısı konuşması #1

  Başbakan Ahmet Davutoğlu, Ankara Palas'ta, Öncelikli Dönüşüm Programları Toplantısı'nda konuştu.

  Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun konuşmasından satırbaşları şöyle;

  İlkeli tutumumuz şimdiye kadar olduğu gibi devam edecek. 2008'den beri tüm dünya ülkeleri kriz yönetimi ile ilgileniyor. Türkiye bir yandan krizlerle ilgili önlemini alıyor bir yandan da yapısal reformlarını hayata geçiriyor. O yüzden Türkiye ekonomik krizden etkilenmeden krizi yönetiyor.

  Tek parti yönetimi de yaşanan istikrar açısından çok büyük fayda sağlıyor. Kamu özel sektör ilişkisi he zamankinden çok daha etkin bir şekilde sürüyor. Büyüme verilerimiz beklentimizin altında ama dünya geneline bakıldığında takdir gören bir performans.

  PETROL KONUSUNDA GEVŞEME YOK

  Petrol fiyatlarındaki 60 dolara geri dönüş ülke ekonomimize olumlu etki yapacaktır. Bu olumlu etkiyi, petrol fiyatlarındaki düşüşü tüketicimize, vatandaşımıza yansıtıyoruz, pompa fiyatlarında çok ciddi düşmeler oldu. Ama kesinlikle petrol fiyatlarının düşüşünden kaynaklanan bir gevşeme, disiplinden kopuş söz konusu olmayacak.

  ÖNCELİKLİ YAPISAL DÖNÜŞÜM PROGRAMLARI

  Başbakan Davutoğlu, ikinci grup 8 öncelikli dönüşüm programının, üretimde verimliliğinin artırılması, yurt içi tasarrufların artırılması ve israfın önlenmesi, İstanbul Uluslararası Finans Merkezi, kamu harcamalarının rasyonelleştirilmesi, kamu gelirlerinin kalitesinin artırılması, iş ve yatırım ortamının geliştirilmesi, istatistiki bilgi alt yapısını geliştirme ile kayıtdışı ekonominin azaltılmasından oluştuğunu açıkladı.

  VERİMLİLİĞİN ARTIRILMASI

  Üretimde verimliliğin artırılması programı: Verimliliğin arttırılmasına özel bir önem vereceğiz. Sanayide toplam katkıyı yüzde 20'ye çıkartacağız. Kobilerin kurumsallaşmasına özel önem vereceğiz. Sanayi bölgelerinin teknolojik donanımlarını güçlendireceğiz. Kaynak verimliliğini arttıracağız. Ürün çeşitliliği için destek vereceğiz.

  İSRAFIN ÖNLENMESİ

  Yurtiçi tasarruflarının arttırılması ve israfın önlenmesi: İsrafın azaltılmasını amaçlıyoruz. Yurt içi tasarruf oranını yüzde 19'a çıkartacağız.Taşınmaz alımlarının finansmanında kullandırılan kredileri gözden geçireceğiz. İmalat sanayi makina ekipmanları için istisnalar getireceğiz. Lükstüketim mallarına yönelik caydırıcı vergilendirmeler yapacağız. Altın banklacılığının geliştireceğiz.. BES'de kesinti oranlarını uluslararası seviyelere çıkartacağız.

  ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ PROGRAMI

  İstanbul uluslararası finans merkezi programı: Reel sektörün ihtiyacını karşılayacak şeffaf bir piyasa oluşturalacak. İstanbul ilk aşamada ilk 25 ülke içinde yer almasını sağlayacağız.Haksız rekabete yol açan vergileri kaldıracağız. Finans alanında ihtisas mahkemeleri kuracağız. İstanbul finans merkezi bölgesinde ulaşım alt yapısını geliştireceğiz. Hem kamuda hem de özel sektörde uluslararası sertifkalara sahip kişi sayısını arttıracağız. Faizsiz finans alanında koordinasyonu sağlayacağız.

  KAMU HARCAMALARINI RASYONELLEŞTİRME

  Kamu Harcamalarının Rasyonelleştirilmesi: Verimsiz harcamaları tasviye edeceğiz. Kamu faiz dışı harcama büyüklüğünü belirli bir seviyede tutacağız. Harcamaların yerindeliğini ve kalitesini artıracağız. 77 adet eylem var burada.

  Sosyal yardımlar konusunda Türkiye en öncü ülkelerden olmuştur. Sosyal yardımlar bir çok suiistimal de oluyor. Bu yardımlardan yararlanacaklara daha iyi bakacağız. Önce sosyal yardım yapan kamu kurumlarınız tek bir veri tabanında görebilecek.

  GELİR KALİTESİNİN ARTIRILMASI

  Kamu Gelirlerinin Kalitesinin Artırılması: Vergilemede hizmet sunumu kalitesi artırılacak ve kamu gelirlerinin sağlıklı ve sürekli kaynaklardan elde edilmesi sağlanacak. Kayıt dışının azaltılmasını ayrı bir reform paketi olarak ele alacağız. Vergi mevzuatını sadeleştireceğiz. Yerel yönetimlerin öz gelirlerini arttıracağız. Gayrimenkul rantlarından kamunun pay alması için çalışma yapacağız. vergileme alanında teknolojiden daha fazla yararlanacağız. Vergi idaresinin beşeri ve fiziki yapısını arttıracağız.

  İŞ VE YATIRIM ORTAMINI GELİŞTİRME

  İş ve Yatırım Ortamının Geliştirilmesi: Özel sektör yatırımlarının GSYH’ya oranı 2018 yılı sonunda yüzde 19,3’e çıkartılacak ve gayrimenkul hariç kümülatif uluslararası doğrudan yatırım tutarının 93,9 milyar dolara ulaşması hedeflenecek. İş Yapma Kolaylığı Endeksi sıralamasında Türkiye’nin ilk 40 ülke arasına girilmesi sağlanacak. Ülke ekonomisi için önem arz eden yatırımlar için bürokratik engeller kaldırılacak. İşyeri açma ruhsatlarında basitleştirme ve uygulam birliği sağlayacağız. Hukiki süreçleri kısaltacağız.

  İSTATİSTİKİ BİLGİ ALTYAPISINI GELİŞTİRME

  İstatistiki Bilgi Altyapısını Geliştirme: Bilgi ve veri ihtiyaçlarını karşılayan istatistik portalı kurulacak. Uluslararası standartlarda üretilmiş istatistik sayıları arttırılacak. Ulusal ve ulusalararası kullanıcılar dikkate alınarak uluslararası istatistik üreteceğiz. Tüm istatistikleri tek çatı altında toplayacağız. TÜİK'i kurumların kullanımına açacağız. Kurumlarda istatiksel veriler çıkartabilen birimler kuracağız.

  İSTATİSTİKLER OLUŞTURACAĞIZ

  Ulusal ve uluslararası kullanıcılar için istatistikler oluşturacağız. Resmi süreçlerde yer alan kurumlar için TÜİK’in kullanımına açılmasını sağlayacağız. İstatistiklerdeki kayıtların doğru kullanımı için eğitimler verilecektir. İstatistik veren bir eğitim kurumu halinde hizmet verecektir. Kurumlarda istatistik üretim sürecinde kavram tanım ve kodlamaları standart hale getireceğiz.

  Davutoğlu: Kamuda süslü plaket hediyelere son İZLE

  PLAKET İŞİNE SON VERİYORUZ

  Plaket ve hediyelerle ciddi bir israf veriliyor. Yerel yönetimler valilikler ve kurumlar plaket ve hediye sunumunda bulunmayacaklar. Ağaç dikimi fidan dikimi olabilir. Küçük ve basit bir belgeyle bu fidanlar yeter. Süslü plaketler kullanım değeri düşük hediyeler, kişileri öne çıkaran hediyeler kamuda olmayacak. Bunu başbakanlık genelgesi yapıyoruz. Odanın her tarafı plaket oluyor. Plaket işine gereksiz hediyelere son vermek lazım.

  YAPISAL DÖNÜŞÜMÜ GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ

  Sağlam bir iç tasarruf yoksa dışarıdan gelecek tasarruflarla yapılan yatırım dışarıdan gelecek en ufak dalgalanmalarla fay hattı ortaya çıkarabilir. Önümüzdeki dönemdeki en önemli makro hedeflerden biri budur. ugün 7 program çerçevesinde 425 eylem açıklamış oldu. Kayıt dışıyla mücadele programını ayrıca açıklayacağız. Her bir eylemin başlangıç ve bitiş tarihi var. Dünya ekonomisinde kırılganlığa karşı tedbirlerimizi alırken bir yandan kendi içimizdeki yapısal dönüşümü gerçekleştireceğiz.


  İlginizi Çekebilir

  Görüş Bildir