Azerbaycanla imzalanan Tercihli Ticaret Anlaşması Resmi Gazete'de

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 25 Şubat 2020'de imzalanan Tercihli Ticaret Anlaşmasına göre, taraflar arasında anlaşmada yer alan bazı ürünlerde mevcut tarifelerin indirilmesi ya da kaldırılması ve tarife dışı engeller ile tarife benzeri engellerin kaldırılması söz konusu ediliyordu.

TÜRKİYE VE AZERBAYCAN ARASINDAKİ TİCARET GÜÇLENDİRİLECEK

Yine anlaşmaya göre iktisadi ilişkilerin ahenkli şekilde gelişmesi yoluyla ticaretin güçlendirilmesi ve teşvik edilmesi, elverişli adil rekabet koşullarının yaratılması ve ticaretin sürdürülebilir büyümesi için daha öngörülebilir ve güvenli ortamın yaratılması amaçlanıyor.

Resmi Gazete'de yayınlandı

ORTAK KOMİTE GÖREV YAPACAK

Ticari ilişkileri güçlendirmeyi hedefleyen anlaşmanın uygulanmasıyla katedilecek gelişmelerin gözlenmesi için anlaşmaya taraf temsilcilerden oluşan bir Ortak Komite de kuruldu.