Hafize Gaye Erkan'dan Meclis sunumunda yeni enflasyon mesajı
ensonhaber.com

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu gereği Plan ve Bütçe Komisyonu'na yaptığı sunumda, enflasyonda düşüş için tarih verdi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş başkanlığında, milletvekillerine sunum gerçekleştiren Erkan, Meclis'te milletvekilleriyle ilk kez bir araya geldi.

Başkan Erkan'ın sunumunda özellikle; yıllık enflasyonda düşüşün baz etkisiyle Mayıs 2024'ten sonra görülmeye başlanacağı, 2025'te istikrar dönemi olacağı ve 2026'da ise enflasyonu tek haneye indirileceği mesajı öne çıktı.

"Fiyat istikrarı için tüm araçlarımızı kararlılıkla kullanıyoruz"

Merkez Bankası Başkanı Erkan, fiyat istikrarının temel amacı doğrultusunda tüm araçları kararlılıkla kullanıldığının devam ettiğini belirttiği sunumunda şu mesajları aktardı:

Fiyat istikrarı temel amacımız doğrultusunda tüm araçlarımızı kararlılıkla kullanıyoruz ve kullanmaya devam edeceğiz. Parasal sıkılaştırmayı makro ihtiyati çerçevedeki sadeleştirme ile birlikte yürüterek, hem parasal aktarım mekanizmasının güçlenmesini hem de attığımız adımların makro finansal istikrarı pekiştirmesini hedefliyoruz.

"Ekonomideki güven ve öngörülebilirliği artıracak para politikasıında kararlıyız"

Beklentileri yeniden çıpalayacak, ekonomideki güven ve öngörülebilirliği artıracak para politikasını sabırla uygulamaya yönelik kararlılığımızı attığımız adımlarla gösteriyoruz.

“Rezerv, döviz kuru istikrarını destekleyecek”

Erkan sunumunda, son dönemde artan TCMB rezervlerine de vurgu yaparak, bu gelişmenin döviz kuru karşısındaki önemine şu mesajla değindi:

Parasal sıkılaştırma sürecimizin ve güçlü bir eğilim gösteren rezerv birikiminin etkilerinin döviz kuru istikrarını desteklediğini görmekteyiz.

“2024’te dezenflasyon sürecini başlatacağız, 2026 yılında ise enflasyonu tek haneye indireceğiz”

Erkan, dezenflasyon sürecini başlatacak ve kalıcı olmasını sağlayacak temel gücün, etkili bir para politikası olduğunun bilincinde olduklarına dikkati çekerek, şöyle konuştu:

Öngördüğümüz dezenflasyon ve istikrar dönemleri öncesinde bir geçiş sürecindeyiz. Geçiş sürecinde, Enflasyon Raporu’nda da şeffaf bir şekilde belirttiğimiz üzere enflasyonda geçici bir yükseliş gerçekleşmektedir. Diğer taraftan, bu süreçte 2024 yılında dezenflasyonun sürdürülebilir şekilde başlamasını sağlayacak zemini dikkatle oluşturuyoruz. Dezenflasyon süreci dönemine girildiğinde, göreli fiyatlarda geçici düzeltmeler yerini kur istikrarı, iyileşen cari denge, mali disiplin, sermaye akımlarında kalıcı güçlenme ve artan rezervlere bırakacaktır. Bu doğrultuda, para politikası tepkimizi, enflasyonun ana eğilimini düşürmeye odaklı olarak, veriye ve etki analizlerine dayanarak veriyoruz. Bu çerçevede, haziran ayından bugüne süregelen parasal sıkılaştırma sürecinin etkilerini belirgin şekilde 2024 yılında görmeye başlayacağız. Bu nedenle 2024 yılını dezenflasyon dönemi olarak tanımlıyoruz.

"Enflasyonda düşüşü baz etkileriyle birlikte mayıs ayından sonra görmeye başlayacağız"

2024 yılında aylık bazda daha ılımlı rakamlar kaydedecek olsak da yıllık enflasyonda düşüşü baz etkileriyle birlikte mayıs ayından sonra görmeye başlayacağız. Böylece, önümüzdeki yıl başlayacak dezenflasyonun sürekliliğini sağlayarak 2025 yılında istikrar dönemine gireceğiz. Bu dönemde enflasyondaki gerileme hızlanırken öngörülebilirlik artacak ve 2026 yılında enflasyonu tek haneye yeniden indirmiş olacağız.

Hafize Gaye Erkan'ın Meclis'teki sunumunda öne çıkan konular şöyle sıralanıyor:

-Parasal sıkılaştırma adımlarımızın birikimli etkileri ile ana eğilimi düşürerek, dezenflasyonu 2024 yılında Enflasyon Raporu’ndaki patika ile uyumlu şekilde tesis etmekte kararlıyız.

-Politika faizinde gerçekleştirdiğimiz kademeli ve kararlı artışların yanı sıra makro ihtiyati çerçevede attığımız sadeleşme adımlarının da katkısıyla piyasa mekanizmasının yeniden tesisi sağlanmıştır.

-Kur korumalı mevduat (KKM) bakiyesi gerilerken rezervlerde de artış sağlanması, KKM’den ve döviz mevduattan TL’ye geçiş stratejisinin başarıyla ilerlediğine ve TL’ye arzu edilen sağlıklı geçişin başladığına işaret etmektedir.

-Para politikası tepkimizi, enflasyonun ana eğilimini düşürmeye odaklı olarak, veriye ve etki analizlerine dayanarak veriyoruz.

-Haziran ayından bugüne süregelen parasal sıkılaştırma sürecinin etkilerini belirgin şekilde 2024 yılında görmeye başlayacağız. Bu nedenle 2024 yılını dezenflasyon dönemi olarak tanımlıyoruz.

-Fiyat istikrarını tesis etmekte kararlıyız. Toplumsal refaha azami katkıyı sağlayabilmek için bütün ekibimizle gece-gündüz, özverili bir şekilde çalışıyoruz.

-Kur korumalı mevduat gerilerken rezervlerde artış sağlanması, Türk Lirası'na sağlıklı geçişin başladığına işaret ediyor.

-Para politikası tepkimizi, enflasyonun ana eğilimini düşürmeye odaklı olarak, veriye ve etki analizlerine dayanarak veriyoruz.

Sunum konuları

TCMB Başkanı Erkan'ın sunumunun konu başlıkları ve içerikleri şöyle sıralandı:

Küresel ekonomi

Küresel büyüme zayıflarken öncü göstergeler iktisadi faaliyette yavaşlamaya işaret etmektedir. Küresel enerji fiyatları yakın dönemde artmıştır. Fiyatlardaki katılık ve enerji fiyatlarındaki artış sonucunda enflasyondaki düşüş eğilimi zayıflamıştır. Merkez bankaları sıkı para politikalarına devam etmektedir.

Enflasyon

Eylül ayında yıllık enflasyon yüzde 61,53’e yükselmiştir. Tüketim eğilimi yüksek seyretmektedir. Arz durağan, talep canlı seyretmiştir. Aşırı canlı iç talep, cari dengeyi bozmaktadır. Döviz kurlarından yurt içi fiyatlara geçişkenlik artmaktadır. Akaryakıt fiyatlarındaki artış enflasyonun yayılımını artırmaktadır. Vergi ayarlamaları temmuz ve ağustos enflasyonunda etkili olmuştur. Hizmet enflasyonunda katılık devam etmektedir. Enflasyonun ana eğilimi eylül ayı itibarıyla yavaşlamaya başlamıştır.

Para politikası

Parasal sıkılaştırma süreci bütünsel bir anlayışla güçlendirilmektedir. Miktarsal sıkılaştırma ile yaklaşık 700 milyar TL likidite sterilize edilmiştir. Seçici kredi sıkılaştırmasıyla talepte dengelenme hedeflenmektedir. Kredi büyümesinde dengelenme ve normalleşme başlamıştır. Ticari kredi akışı daha sağlıklı bir yapıda seyretmektedir. Ticari kredi akışı daha sağlıklı bir yapıda seyretmektedir. Uluslararası rezervlerde güçlü artış eğilimi sürmektedir. Risk primi önemli ölçüde gerilemiştir. Kur oynaklığı gerilemektedir.

Genel değerlendirme

Para politikasının birikimli etkileri neticesinde 2024 yılında dezenflasyon süreci başlayacaktır.