Hazine ve Maliye Bakanlığı rapor yayınladı! Depremin maliyeti yaklaşık 2 trilyon TL
ensonhaber.com

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın hazırladığı Türkiye Toparlanma ve Yeniden İmar Değerlendirmesi Raporu'nda sarsıntıların sayısı, depremin yaşandığı illerdeki hasar durumu, binaların yaşı ve kültür varlıklarından alt yapıya kadar hasarın boyutları gözler önüne seriliyor.

"Depremler kayıplara yol açtı"

Diğer bakanlıklar ve kamu kurumların verilerinden alınan bilgi ve grafiklerle hazırlanan raporun sunumunda oluşan tüm hasar, kayıp ve ihtiyaçları tespit etmek üzere, Strateji ve Deprem Değerlendirme Raporu’nu hazırlandığına vurgu yapılarak şu bilgi verildi:

Boyutu ve yüzeye yakınlığı bakımından küresel ölçekte bilinen en büyük karasal depremlerden olan Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremler ve artçı sarsıntılar, milletçe yüreğimizi yakan can kayıplarının yanı sıra ekonomik bakımdan bazı kayıpların oluşmasına da yol açmıştır.

Raporun içeriği çok geniş

Rapor; Acil Müdahale Sürecinde Alınan Tedbirler, Hasarlar, Makroekonomik ve Sosyal Etki, Depremin Toplam Maliyeti ve Risk Azaltım Önerileri bölümlerinden oluşuyor.

Rapor son rakamları içeriyor

Afetin büyüklüğü, verilerin toplanmasını güçleştirmişse de titiz bir çalışmayla bina, konut, iş yeri, fabrika, makine ve teçhizat bilgileri tam sayım niteliğine yaklaştı.

Toplamda 1,6 trilyon TL maddi hasar tespit edildi

Sahadan gelen güncel verilere göre, toplamda 1,6 trilyon TL maddi hasar tespit edildi.

"Toplamda 351,4 milyar TL’lik bir kayıp oluştu"

Öte yandan, deprem bölgesine yapılan acil destek ve harcamalar, enkaz kaldırma faaliyetleri, sigorta ödemeleri, gelir kaybı ödemeleri, diğer tüm destek ve harcamaların yanı sıra milli gelir azalması nedeniyle toplamda 351,4 milyar TL’lik bir kayıp oluştu.

Depremin maliyeti yaklaşık 2 trilyon TL (103,6 milyar dolar)

Raporda depremin maliyeti şu sözlerle ortaya kondu:

Asrın felaketinin ülkemize maliyeti yaklaşık 2 trilyon TL (103,6 milyar dolar) olup bu rakam, 2023 yılı milli gelir beklentimizin takriben yüzde 9’una denk gelmekte ve 1999 Marmara Depremi’nden yaklaşık 6 kat daha fazla maddi hasar ve kayıplarımızın olduğunu göstermektedir.