Kalkınma Planı'nda kırsal desteklenerek göçün önlenmesi amaçlandı
AA

12. Kalkınma Planı'nda belirtilen destekleme projeleriyle yapılacak içme suyu tesisi, köy yolu gibi altyapılarda iyileştirme adımlarına yer verildi.

Kırsal kalkınma hedefleri kapsamında, Köylerin Alt Yapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES) ve Büyükşehirlerin Kırsal Altyapısı Projesi (KIRDES) kapsamında bu yıla kadar yapılan 137 bin 80 kilometrelik köy yolu uzunluğunun 2028'de 144 bin 580 kilometreye çıkarılması hedefleniyor.

Kırsal kalkınma hedefleri çerçevesinde köylerde içme suyu tesisi yapılan ve yenilenen ünite sayısının 78 bin 40'tan, 2028'e kadar, 84 bin 985'e çıkarılması amaçlanıyor.

Köyden kente göçün önlenmesi amaçlanıyor

12. Kalkınma Planı'ndan (2024-2028) yapılan derlemeye göre, kırsal kalkınmayla, kırsal kesimde üretken iş gücü oluşturularak ekonominin canlandırılması, sürdürülebilir doğal kaynak yönetiminin sağlanması ve yaşam kalitesinin artırılması suretiyle nüfusun kırsalda tutundurulması isteniyor.

Köy yolu uzunluğu artırılacak

KÖYDES ve KIRDES kapsamında bu yıla kadar yapılan 137 bin 80 kilometre köy yolu uzunluğunun, 2028'de 144 bin 580 kilometreye çıkarılması planlanıyor.

Ayrıca kırsal kalkınma hedefleri çerçevesinde köylerde içme suyu tesisi yapılan ve yenilenen ünite sayısının 78 bin 40'tan, 2028'e kadar, 84 bin 985'e çıkarılması hedefleniyor.

Ekonomik faaliyetlerin gelişmesi için destek verilecek

Kırsalda yoksulluğun azaltılması amacıyla ölçek ve dayanışma ekonomisine önem verilerek, üretici örgütleri, sektörel iş birliği, satış ve pazarlama, üretim teknikleri, finansman ve mevzuat gibi konulardaki eğitimlerle desteklenecek.

Kırsalda üretici örgütlerinin güçlendirilmesi ve kooperatifçiliğin etkinleştirilmesi için ilgili mevzuat iyileştirilecek.

Söz konusu bölgelerdeki mahalle, köy ve orman köylerinin sürdürülebilir geçim kaynaklarının oluşturulması amacıyla aile işletmelerine yönelik destekler geliştirilecek.

"Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisi" hazırlanacak

Sosyal ve fiziki altyapının iyileştirilmesi, çevre ve doğal kaynakların korunması politikanın çerçevesinin oluşturulması hedefi doğrultusunda, gelecek 5 yıla ilişkin, "Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisi" hazırlanacak. Bu çerçevede, kırsal kalkınma destekleri çiftçi ve üretkenlik odaklı programlanacak, uygulanan farklı destekler arasında koordinasyon sağlanarak uygulamada tamamlayıcılık ve etkinlik artırılacak.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)