Mehmet Şimşek 2015 seçim bütçesini açıkladı

mehmet şimşek

Her yıl bütçe gelirleri toplamının 5 binde 2’si oranında ödeneğin mali yıl için konulduğunu hatırlatan Şimşek, "Genel seçimin olduğu yıllarda 3 kat ödenek konmaktadır. Bu çerçevede, genel seçim yılı olan 2015 yılı için siyasi partilere toplamda 531 milyon ödenek konmuştur." dedi.

Şimşek, gruplara Hazine yardımının konmaması eleştirilerine ise "Ben bu şikayeti, itirazı saygı ile karşılıyorum. Bu hakikaten bu konuda düzenleme yapılabilir." değerlendirmesinde bulundu.

KAMU ARAÇLARINI TAKİP İÇİN ÇİP

Şimşek, kamuya kiralanan araçlar için yapılan eleştirilere de "Buradaki eleştirileri dikkate aldım. Araba kiralamada yeni bir takım düzenlemeler getirdik. Burada şoför hariç kiralamalarda, ‘kasko değerinin yüzde 2’sini aşamayacağını’… Şu anda gelip şikâyet ediyorlar bunu. 'Şoför dâhil kiralamalara ise bu bedele yürürlükteki brüt asgari ücretin yüzde 50 artırımı tutarının ilave edileceği ve bu bedelin artırılmasında yüzde 20 Maliye Bakanının yetkili olduğu’ deniliyor. Ben bunu artırmayacağım. Burada ciddi bir düzenleme yaptık. Yeterli mi değil. Taşıt kanunu Başbakanlık'ta bulunuyor. Kurumlar, görüşler alınacak. Anlaşma sağlanamadığından buraya gelmedi. Maliye Bakanlığı olarak üzerimize düşeni yapmışız. Taşıt tasarısını hazırlamışız. Ve taşıtları çiple takıp edecek istismarı engelleyecek düzenlemeleri içeren bir kanun tasarısı şu anda Başbakanlık'ta bekliyor." şeklinde karşılık verdi.

2015’TE KAMUYA 8 BİN 417 ARAÇ ALINACAK

Mehmet Şimşek, kamudaki taşıt sayıları hakkında da bilgi verdi. Kamuda 96 bin 501 taşıtın bulunduğunu açıklayan Şimşek şunları kaydetti:

"Bu araçların 36 bin 269’u emniyete aittir. Bu taşıtlar kullanılıyor. Bunun her yıl yüzde 10’unun değişecektir. Sürekli kullanılan taşıtlar. Bu yüzde 38’ine tekabül ediyor. 11 bin 951 Milli Savunma Bakanlığı’nın yüzde 12, 5. 7 bin 242 Jandarma Genel Komutanlığında. Bu da yüzde 7,5. Yüzde 58’i emniyet ve güvenlik birimlerine aittir. Bunlar Türkiye’nin gerçekleri. 5 bin 375’i Sağlık Bakanlığı’na ait. 4 bin 437 adedi Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı’na ait. Yüzde 4,6’sı. 4 bin 372 adedi MEB’e ait. Yüzde 4,5. 3 bin 533 adedi Orman Genel Müdürlüğüne ait. Yüzde 3,77’si. 3 bin 479’u üniversitelere ait. Yüzde 3,5’i. 19 bin 988’i Maliye Bakanlığı’da dahil diğer kurumlara ait. Şimdi gönül ister ki hız olmasın. Bunların içinde kamyon da var, pikap da var. Binek araçlar değil. Polisin kullandığı, jandarmanın kullandığı binek araç türünde."

Şimşek, 2015 yılında 8 bin 417 araç alınacağını açıkladı. Bunun 2 bin 178’inin binek, otobüs 242’sini, kamyon 105’ini, pikap 963’ünü, ambulans 1434’ünü, panel 1840’ını, minibüs 643’ünü oluşturacağını söyledi; araçların ise önemli bir kısmının binek araçlardan oluşacağını söyledi.

Bütün bina kiralamaları ve araç kiralamaları için harcanan paranın bütçe içindeki payının ise kontrol altına alınmasına yönelik bu sene 2015’inde ciddi bir çaba içinde olduklarını ifade eden Şimşek, 2009 yılında 190 milyar olan cari harcamaların deflatör oranının artırılmış olması halinde 363 milyar 227 milyon TL olacağını, buna karşın 2014 cari harcamalarının yıl sonu harcama tutarının ise 342 milyar TL olduğunu; 20 milyarın tasarruf sağlandığını söyledi.

"TORBA YASALARI DOĞRU BULMUYORUM"

Muhalefet milletvekillerinin tasarıların bütçede görüşüldüğü gibi çıkmadığı ve torba yasalara istenilmeyen maddelerin eklendiği yönündeki eleştirilere Maliye Bakanı Mehmet Şimşek şu cevabı verdi:

"Ben torba tasarıları doğru bulmuyorum. Maliye Bakanlığı vergilerle ilgili torba getirirse, bunu torba olarak addetmemek gerekiyor. Çünkü vergilerle ilgili düzenleme. 5018 ve maliyenin diğer alanları ile ilgili bütünlük arz eden bir tasarıyı getirirsek ben bunu torba olarak görmem. Ama bir sürü alanlara ilişkin düzenlemeleri torba… Bu torbaların getirdiği sıkıntılar var. Bunu bire bir yaşıyoruz. Torba kaç madde olarak geliyor ve kaç madde olarak çıkıyor? Bunun için prensip olarak ben önümüzdeki dönemlerde Maliye Bakanı olarak. Hatırlarsanız, Maliye Bakanı olarak başlamıştım komisyona. Bakan olmadan önce."

"GELİR UZMANLIĞINDA YAZILI SINAV KALDIRILMADI"

Şimşek, gelir uzmanlığı sınavında yazılı sınavın kaldırıldığına ilişkin soruya da verdiği cevapta, başından beri bu konu hakkındaki duruşunun belli olduğunu ifade ederek; "28 Ocak 2014 tarihinde yapılacak Gelir Uzmanlığı sınavında hem yazılı olacak hem sözlü olacak. Eskiden nasılsa öyle olacak. Benim dönemimde öyle devam edecek. Tereddüt yok." ifadelerini kullandı.