TÜİK işsizlik rakamlarını açıkladı

İŞSİZ

TÜİK'in açıkladığı  işsizlik rakamlarına göre, işsizlik 2014 yılında yüzde 9,9 oldu.

İŞSİZ İNSAN SAYISI

2014 yılında işsiz insan sayısı 2 milyon 853 bin kişi oldu. 2013 yılı işsizlik oranı 9,7 idi.

ERKEK VE KADINLARDA İŞSİZLİK

İşsizlik oranı erkeklerde %9 kadınlarda ise %11,9 oldu. Aynı yılda tarım dışı işsizlik oranı %12 olarak tahmin edildi. 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı %17,9 iken, 15-64 yaş grubunda bu oran %10,1 olarak gerçekleşti.

İstihdam edilenlerin sayısı, 25 milyon 933 bin kişi, istihdam oranı ise %45,5 oldu. Bu oran erkeklerde %64,8, kadınlarda ise %26,7 olarak gerçekleşti.

TARIM SEKTÖRÜNDE ÇALIŞAN SAYISI

Tarım sektöründe çalışan sayısı 5 milyon 470 bin kişi, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı ise 20 milyon 462 bin kişi olarak gerçekleşti. İstihdam edilenlerin %21,1’i tarım, %27,9’u sanayi, %51’i ise hizmetler sektöründe yer aldı. İşgücüne katılma oranı %50,5 olarak gerçekleşti

İşgücü 2014 yılında 28 milyon 786 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise %50,5 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde %71,3 kadınlarda ise %30,3 oldu.