Foto Galeri
Ensonhaber.com
TÜM FOTO GALERİLER

Çocuklara en çok verilen kız ve erkek isimleri

1950 yılında Türkiye'de çocuklara en çok konulan isim erkek çocuk için Mehmet, kız çocuk için Fatma'ydı.

1/61

2014 yılı verilerine göre ise artık Türkiye'de en çok konulan isim erkek çocuk için Yusuf, kız çocuk içinse Zeynep. İşte en çok konulan çocuk isimleri...

2/61

1-Yusuf Yusuf isminin anlamı: 1. Hz. Ya’kub (a.s.)’un oğlu olan peygamber Hz. Yusuf. 2. İbranice; inleyen, ah eden, inilti.

3/61

2-Berat Berat isminin anlamı: 1. Resmi belge, imtiyaz belgesi. 2. Osmanlıda bir kimseye verilen nişan, rütbe veya toprak imtiyazını gösterir belge. Osmanlı devletinde bir göreve atanan, aylık bağlanan, san, nişan ya da ayrıcalık verilen kimseler için çıkarılan padişah buyruğu.

4/61

3-Mustafa Mustafa isminin anlamı: 1. Temizlenmiş, seçilmiş, güzide. 2. Hz. Peygamberin isimlerinden. 3. Sa’d Suresi 47. ayette geçer.

5/61

4-Ömer ömer isminin anlamı: İslam Devleti’nin II. Halifesi Ömer, Dünya durdukça adaletinden dolayı ondan bahsedilecek. Cennetle müjdelenmiştir. Hak ile Batılı çok iyi ayırt edebilen bir alim olduğu için Ömeru’1-Faruk adını almıştır

6/61

5-Ahmet Türkiye'de Ahmet ismini taşıyan yaklaşık 1.398.328 kişi bulunmaktadır. Ahmet isminin anlamı: Övülmeye değer/ Beğenilmiş / Allah’a şükreden demektir.

7/61

6-Eyman Eymen isminin anlamı: 1. Daha uğurlu, çok talihli, hayırlı, kutlu. 2. Sağ taraftaki. Eymen b. Hureym:. Sahabedendir. Mekke’nin alınışı sırasında müslüman oldu. Babası ve amcası Bedir şehitlerindendir. Hadis rivayctiylc ün kazandı.

8/61

7-Muhammed Muhammet isminin anlamı: 1. Birçok defalar hamdu sena olunmuş, tekrar tekrar övülmüş. 2. Birçok güzel huylara sahip. Hz. Peygamber (s.a.s)’in isimlerindendir. Dedesi Abdülmuttalib tarafından, gökte hak yerde halk övsün niyetiyle bu ad konulmuştur. Kur’an’da dört yerde zikredilmiştir.

9/61

8-Miraç Miraç, İslam inancında, Muhammed'in göğe yükselmesi hadisesi.Aslen "yükseğe çıkma" anlamına gelen söz Arapça uruc (merdiven) kökünden gelir.

10/61

9-Mehmet Mehmet isminin anlamı: Muhammed isminin türkçesi. (bkz. Muhammed) Karakterinizin en belirgin özelliği plancılık. Düzenli ve titiz bir insansınız.

11/61

10-Emir Emir isminin anlamı: 1. Bir kavmin, bir şehrin başı. 2. Büyük bir hanedana mensup kimse. 3. Peygamberimizin soyundan gelen. 4. Kumandan. 5. Abbasi devletinde başkomutan. 6. Osmanlı devletinde beylerbeyi ve Tanzimat’tan sonra sivil paşalığın ilk derecesi.

12/61

11-Kerem Kerem isminin anlamı: 1. Asalet, asillik, soyluluk. 2. Cömertlik, el açıklığı lütuf, bağış, bahşiş.

13/61

12- Ayaz Ayaz isminin anlamı: Soğuk ve Durgun hava. Dondurucu soğuk. Ayaz: Selçuklu emin (Öl. 1105)

14/61

13-Çınar Çınar isminin anlamı: Çınar ağacı Çınar isminin sözlük anlamı İki çeneklilerden, 30 metreye kadar uzayabilen, gövdesi kalın, uzun ömürlü, geniş yapraklı bir ağaç 1. Çam ağacı. 2. Dişbudak. 3. Akasya.

15/61

14-Ali Ali isminin anlamı: 1. Yüce, ulu, yüksek. 2. Hz. Ali: Ebu Talib’in oğlu. Peygamberimizin amcazadesi ve kızı Fatma (r.anha)’nın kocası. Dördüncü halife.

16/61

15-Enes Enes isminin anlamı: 1. İnsan. 2. Enes b. Malik: (Basra 709). Rasûlullah (s.a.s)’den çok hadis nakleden sahabelerdendir. Hicretten sonra annesi onu, 10 yaşındayken Rasûlullah (s.a.s)’ın hizmetine vermiştir. Rasûlullah (s.a.s)’ın vefatına kadar yanında kalmıştır. 97-107 yaşına kadar yaşadığı rivayet edilmektedir.

17/61

16-Muhammed Ali Muhammed :1. Birçok defalar hamdu sena olunmuş, tekrar tekrar övülmüş. 2. Birçok güzel huylara sahip. Hz. Peygamber (s.a.s)'in isimlerindendir. Dedesi Abdülmuttalib tarafından, gökte hak yerde halk övsün niyetiyle bu ad konulmuştur. Kur'an'da dört yerde zikredilmiştir. - Ali :1. Yüce, ulu, yüksek. 2. Hz. Ali: Ebu Talib'in oğlu. Peygamberimizin amcazadesi ve kızı Fatma (r.anha)'nın kocası. Dördüncü halife

18/61

17-Yunus Emre Yunus isminin anlamı: 1. Ilık ve sıcak denizlerde yaşayan, memeli hayvan. 2. Bir takım yıldızın adı. 3. Uzun müddet bir balığın karnında kaldığı rivayet edilen ve Kur’an-ı Kerim’de ismi geçen 25 peygamberden birisi. Hz. Yunus (a.s.). Kur’an-ı Kerim’in 10. suresi.

19/61

18-Hamza 1. Arslan. 2. Heybetli, azametli demektir. - Hz. Peygamber'in amcası, Mekke döneminde müslüman olmuş, Uhud Savaşı'nda Vahşi tarafından şehid edilmiştir.

20/61

19-Emirhan Espirili , Aceleci , Yıkılmayan,yılmayan , Gizemli, Hümanist, Hayat Dolu , Yenilikçi,irdeleyen oldukları tespit edilmiştir.

21/61

20-İbrahim İbrahim isminin anlamı: 1. İnananların babası. 2. Hakların babası. 3. Kur’an’da ismi geçen İbrahim peygamber.

22/61

21-Ömer Ömer isminin anlamı: İslam Devleti’nin II. Halifesi Ömer b. Hattab. Dünya durdukça adaletinden dolayı ondan bahsedilecek. Cennetle müjdelenmiştir. Hak ile Batılı çok iyi ayırt edebilen bir alim olduğu için Ömeru’1-Faruk adını almıştır

23/61

22-Faruk Faruk isminin anlamı: 1. Haklıyı-haksızı ayırmakta güçlü olan. 2. Doğruyu yanlıştan ayıran. 3. Keskin. – Hz. Ömer’in lakabı; haklıyı haksızdan ayırederek adaleti tam yerine getirmekte ün kazandığı için “Faruk” kelimesiyle adlandırılmıştır.

24/61

23-Umut Umut isminin anlamı: Ummaktan doğan, güven duygusu, ümit

25/61

24-Furkan Furkan isminin anlamı: Hakkı, batıldan, doğruyu yanlıştan ayırma, tefrik. Kur’an-ı Kerim’de Bakara suresinde geçmektedir.

26/61

25-Mert Mert isminin anlamı: 1. Özü, sözü doğru yiğit. 2. Erkek insan.

27/61

26-Rüzgar Rüzgar isminin anlamı: 1. Zaman, devir. 2. Dünya, alem. 3. Talih

28/61

27-Hasan Hasan isminin anlamı: Güzellik, iyilik, hüsn sahibi olmak. Hasan b. Ali b. Ebi Talib: Ali (r.a.)’nin büyük oğlu. Peygamber Efendimizin torunu. Kur’an’da geçen kelimelerdendir

29/61

28-Muhammed Emin “Sezgi gücü gelişmiştir.Ülkücü özellikleri ön plandadır. Keşif yeteneği gelişmiş ve oldukça duyarlıdır. Aynı zamanda fanatiktir.Hayal eder ve öngörüleri oldukça iyidir. Sanatsal özellikleri de öne çıkar. Gergin olmamalı ve aşırı duyarlı

30/61

29-Burak Burak isminin anlamı: Berk-Yıldırımdan türetilmiştir. – Hz. Muhammedin Mirac’daki bineği. Kur’an’da böyle bir isim geçmemekle beraber, İslam kaynaklarında böyle bir binitin olduğuna dair rivayetler vardır. Burak Reis: (Öl. 1499). Osmanlı denizcilerinden

31/61

30-Yiğit Yiğit isminin anlamı: 1. Güçlü, yürekli, kahraman, alp 2. Delikanlı, genç, erkek. 3. Gözüpek, düşüncelerini açıkça söylemekten kaçınmayan kimse.

32/61

Kız çocuklara konulan en çok isimlerde listelendi... 1-Zeynep Zeynep isminin anlamı: Değerli taşlar, mücevher

33/61

2-Elif Elif isminin anlamı: 1. İslami alfabenin ilk harfi. Ebccd hesabında değeri birdir. 2. Musikide “la” notasını ifade için kullanılır. 3. Ülfet eden, dost, tanıdık. 4. Alışmış, alışkın, alışık.

34/61

3-Hiranur Hiranur isminin anlamı: Mekke ’ de bulunan Hira Dağı (Cebel-i Nur). Hz. Muhammed ’e ilk vahiy bu dağda iken gelmiş ve Cebrâil isimli vahiy meleğini ilk defa bu dağda gerçek haliyle görmüştür.

35/61

4-Yağmur Yağmur isminin anlamı: Gökten damlalar halinde düşen su

36/61

5-Ecrin Sorumluluklardan kaçınmayan , Önüne çıkan her fırsatı değerlendiren , Becerikli , Yardımsever , Analitik zekaya sahip bir yapıya sahiptirler.

37/61

6-Zehra Zehra isminin anlamı: Çok beyaz ve parlak yüzlü. Hz. Muhammed’in kızı Hz. Fatıma’nın lakabı

38/61

7-Azra Ayak değmemiş kum. Delinmemiş inci. Hz. Meryem'e verilen adlardan. Medine şehrinin adlarından biri. Masal kahramanı "Vamık"'ın sevgilisi

39/61

8-Miray Mükemmeliyetçi ,Eğlenceli, Becerikli , Azimli , Yenilikçi gibi karakteristik özelliklerinde oldukları tespit edilmiştir.

40/61

9-Nehir Nehir isminin anlamı: Akarsu, ırmak. Çok bol su

41/61

10-Eylül Eylül isminin anlamı: Sonbahar’ın ilk ayı

42/61

11-Meryem Meryem isminin anlamı:İbadete düşkün insan.Hz. İsa’nın annesi

43/61

12-Nisanur anlamı, Yenilikçi,irdeleyen , Yıkılmayan,yılmayan , Daime kendinden emin, Hayat Dolu , Yetenekli , Gizemli oldukları tespit edilmiştir.

44/61

13-Hira Hz.Muhammed’in peygamberlik görevi ilk olarak bu Hira Dağında verilmiştir.Güçlü ve sağlam bir yapıları ve karakterleri vardır. Sosyal hayatlarında da dostluklarını, arkadaşlarını zenginlik ve başarı üzerine kurarlar. Ne kadar para o kadar güç demektir.

45/61

14-Belinay Belinay isminin anlamı: Ayın gölün yüzeyine yansıması, Peygamber Çiçeği

46/61

15-Rabia Saatteki salisenin . Tanzimattan sonra memurlukta kolağası derecesinde bir rütbe. Ünlü kadın mutasavvuf.

47/61

16-Ela Ela isminin anlamı: Sarıya çalan kestane rengi, göz rengi

48/61

17-Esma Esma isminin anlamı: 1. Adlar. 2. Kulaklar, işitme. – Esmaü’l-Hüsna: Allah’ın güzel isimleri. – Hz. Esma: Hz. Ebu Bekir’in kızı, Hz. Aişe’nin ablasıdır.

49/61

18-Mira Eski likya kentlerinden birinin adı. Bir kuyruklu yıldız adı. Ayrıca ispanyolcada da “bak” anlamındadır.

50/61

19-Sümeyye Sümeyye isminin anlamı: İslam’ın ilk şehidi. Ammar b. Yasir’in annesi ve ilk müslüman olan hanım sahabelerden

51/61

20-Beren Beren isminin anlamı: Güçlü, kuvvetli, akıllı

52/61

21-Ayşe Ayşe isminin anlamı: Yaşayan. Rahat yaşayan.

53/61

22-Merve Çakıl taşı. Mekke’de bir dağın adı olup hacılar, Merve ile Safa arasında Sa’y ederler yani 7 defa gidip gelirler. Kur’an­ı Kerim’de bakara suresi 158. ayette geçmektedir

54/61

23-Ada Ada isminin anlamı: Dört Tarafı Sularla Çevrili Kara Parçası

55/61

24-Defne Defne isminin anlamı: Akdeniz ikliminde yetişen, yapraklan sert ve üst yüzleri parlak açık sarı çiçek ve güzel kokan defnegillerden bir ağaç

56/61

25-Fatma Çocuğunu sütten kesen kadın. Hz. Muhammet’in ilk eşi Hz. Hatice’den doğan kızının adı.

57/61

26-Asya Asya isminin anlamı: Dünyadaki kıtaların en büyüğü...Doğu....

58/61

27-Melek Melek isminin anlamı: 1. Allah’ın nurdan yarattığı varlıklar. Allah’ın emirlerine tam itaat eden varlıklar. 2. Halim, selim güzel huylu kimse. Kur’an-ı Kerim’de toplam 98 ayette geçmektedir.

59/61

28-Esmanur Esmanur isminin anlamı: Adı nur

60/61

29-Hatice Hatice isminin anlamı: Erken doğan kız çocuğu. Hz. Haticetü’l-Kübra; Hz. Peygamber’in ilk eşi ve 6 çocuğunun annesi. Ümmü’l-Mü’minin

61/61