Foto Galeri
Ensonhaber.com
TÜM FOTO GALERİLER

Osmanlı padişahlarının meslekleri ve meşhur sözleri

I. MEHMED - (Çelebi-Kirişçi) I. Mehmed'in lakabının Kirişçi olmasının nedeni; yay ve kiriş ustası olmasıdır.

1/49

II. MEHMED - (Fatih Sultan Mehmed) Fatih Sultan Mehmed, bahçıvanlık konusunda kendini geliştirmiştir. Ağaç yetiştirmek ve güllerin aşılanması gibi konularda yüksek bilgiye sahipti.

2/49

I. SELİM - (Yavuz Sultan Selim) Çok kitap okumasıyla bilinen Yavuz Sultan Selim; kuyumculukla ilgileniyordu. Kitap satırlarını takip etmek için kendine altın hilaller de yapardı.

3/49

I. SÜLEYMAN - (Kanuni Sultan Süleyman) Mücevher işleme konusunda yetenekleri olan Kanuni Sultan Süleyman, İtalyan kuyumculuk sanatının örneklerini uygulamıştır.

4/49

II. SELİM - (Sarı Selim) Şiirleri bilinen Sarı Selim, Hacı adaylarının Hac yolunda kullanmaları için hilal şeklinde asalar yapardı. II. Selim, Hac zamanı bu asaları Hacılara dağıttırırdı.

5/49

III. MURAD - Şair olan III. Murad, ok yapardı. Ama en bilinen yeteneği ise hattat olmasıdır.

6/49

I. AHMED - Çerkez kamçısı işlemekte usta olan I. Ahmed; okçuların kullandığı özel yüzüklü asalar yapan I. Ahmed aynı zamanda kaşık ustasıdır. I. Ahmed ok yapma merakı nedeniyle "Kemankeşler Loncası (yani okçular- loncası)” üyesi olmuştur.

7/49

II. BEYAZID- Okçuluğa olan ilgisi nedeniyle ok imal edenleri İstanbul'da buluşturmuş olan III. Beyazıd; marangoz ve hattattır.

8/49

II. OSMAN - Meşin ve deriden çeşitli eşyalar yapan II. Osman saraççılık yapardı. II. Osman kendi bindiği atların eyerini de kendisi yapardı.

9/49

III. SELİM - Silah ustası olan II. Selim; tüfek yapardı. Hatta II. Selim'in yaptığı tüfeklerin gez ve arpacıklarını tamamen doğru yapması nedeniyle onun yaptığı silahlarda kurşunlar hedefi tam vuruyordu.

10/49

II. MAHMUD- Müzisyen, hattat ve kuyumcu olan II. Mahmud aynı zamanda sedef işlemeciliği de yapardı.

11/49

I. ABDÜLMECİD - Batı usulü besteleriyle bilinen I. Abdülmecid, aynı zamanda modern bir ressamdır.

12/49

II. ABDÜLHAMİD- Marangozluk konusunda yeteneği olan II. Abdülhamid, bu konuda çok ciddi bir tasarımcıdır. İnce tarzı ve tasarımlarıyla Amerika'da açılan sergide marangozluk ve doğramacılık alanında birincilik almıştır.

13/49

PADİŞAHLARIN UNUTULMAZ SÖZLERİ- Fatih Sultan Mehmet - Baba, eğer padişah siz iseniz geliniz ve ordunun başına geçiniz. Yok, eğer padişah ben isem, size emrediyorum! Gelip ordunun başına geçiniz.

14/49

Fatih Sultan Mehmet- İmparatorunuza söyleyin, şimdiki Osmanlı padişahı öncekilere benzemez. Bizim gücümüzün ulaştığı yerlere, sizin imparatorunuzun hayalleri bile ulaşamaz.

15/49

Fatih Sultan Mehmet- Ey Konstantiniye, ya sen beni alırsın, ya ben seni alırım.

16/49

Sultan IV. Murad- Allah, peygamber korkusu bilmez alçaklar! Unutmayın ki, intikam gecikir ama asla yaşlanmaz!

17/49

Kanuni Sultan Süleyman- Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi.

18/49

Yavuz Sultan Selim- Devletleri yıkan tüm hatanın altında, nice gururun gafleti yatar.

19/49

Yavuz Sultan Selim- Şah İsmail'e Şahım sen herkesi sadık yar sanma. Sen herkesi dost mu sandın? Belki o, düşman olur. Sadık ol, belki o alemde komutan olur. Yar olur, düşman olur, komutan olur, sevgili olur.

20/49

Sultan IV. Murad- Bağdat'ı almaya çalışmak, Bağdat'ın kendinden daha mı güzeldi ne?!

21/49

Sultan II. Abdülhamid Han- Tarih değil, hatalar tekerrür ediyor!

22/49

Sultan II. Abdülhamid Han- Savaş yalnız sınırlarda olmaz .Savaş bir milletin topyekün ateşe girmesidir. Eğer bu bütünlük sağlanmamışsa zafer tesadüfi, yenilgi kaderdir.

23/49

Sultan II. Abdülhamid Han- Bir karış dahi olsa vatan toprağını satmam, zira bu vatan bana değil milletime aittir. Milletim de bu toprakları ancak aldığı fiyata verir. Çünkü bu topraklar kanla alınmıştır, kanla verilir!

24/49

Yavuz Sultan Selim- Cesaret insanı zafere, kararsızlık tehlikeye, korkaklık ise ölüme götürür.

25/49

Yavuz Sultan Selim- Bu dünya iki padişaha yetecek kadar büyük değildir.

26/49

Fatih Sultan Mehmet- Dünya devleti ebedi değildir. Fani cihanda hiç kimse de ölümsüz değildir. İnsanların dünyada nefesleri sayılıdır ve ölümsüzlük kapısı kapalıdır.

27/49

Sultan II. Abdülhamid Han- Beni evhamlı sanıyorlardı HAYIR! Ben sadece gafil değildim, o kadar. Kırk yıl şu devletlerin birbirine düşmesini bekledim. Onlar birbirlerine düştü, şimdi ben tahtta değilim.

28/49

Sultan II. Abdülhamid Han- Düşmanın kurtuluş reçetesi öldürmek içindir. Esaretin bir çeşidi de borçlandırmadır.

29/49

Sultan II. Abdülhamid Han- Millet birbirini kırıp geçireceğine bırakın beni öldürsün. İcabı halinde donanmayı kaybetmemek için canımı vermeye hazırım.

30/49

Sultan II. Abdülhamid Han- Cevizin kabuğunu kırıp özüne inmeyen, cevizin hepsini kabuk zanneder.

31/49

Fatih Sultan Mehmet- Eğer yapmak istediğimi sakalımın bir teli bile bilseydi, sakalımın o telini hemen koparır ve yakardım...

32/49

Yıldırım Bayezid- Yenileceğinden korkan, daima yenilir.

33/49

Yavuz Sultan Selim- Kılıcımız parladıkça düşmanın gözü ondan ayrılıp bizi göremez. Ama Allah esirgesin, bir gün paslanır da yaltırıklanmazsa düşman bizi görmek değil, bir de tepeden bakar.

34/49

Sarı Selim (II. Selim)- Ayrılıktan sızlanmanın vaktinde acılı bülbülüz, ateş kesilir saba yeli gül bahçemizden geçse.

35/49

III. Ahmed- Sancak-ı Şerifi sana, seni Yüce Allah'a emanet eyledim. Tatar Hanı'nın sayı ile amel eyle, onun sözünden dışarı çıkma! (Baltacı Mehmet Paşa'ya)

36/49

III. Mehmet- Valide, biz Sultan oğlu sultanız, kullanmayacaksak Eyüp Sultan Camii'nde bu kılıcı niçin kuşandık? Kararımız karardır, sefere çıkacağız. Taht uğruna devleti feda etmeyiz.

37/49

II. Mustafa- Bana ağırlık ve hazine lazım değil. Yerinde kuru ekmek yerim. Vücudumu din uğruna esirgemem. Her ne denli zahmet arzulanırsa, sabr-ü tahammül eylerim. Halka hizmet tamama ermeyince seferden dönmem. Elbette kendim giderim!

38/49

II. Mustafa- Zevk, sefa ve rahatı kendimize haram eylemişizdir.

39/49

II. Ahmed- Bak Paşa, sana devlet işlerini doğrulukla yapasın, harbe gidesin, dedim. Gitmedin. Hizmetinde bulunan çalışkan kulları yakasından tutup zorla dışarı atmak cesaretini gösterdin. -

40/49

Ağalara araba gönderdin, yeniçeriler ayaklandı dedin. Ben de zorba aradım. Meğer zorbaların başı senmişsin!

41/49

Osman Gazi- Bir yeri elde tutmak, o yeri fethetmekten daha zordur.

42/49

Orhan Gazi- Adaletin en kötüsü geç tecelli edenidir. Sonunda hüküm isabetli olsa da, geciken adalet zulümdür.

43/49

Orhan Gazi- Oğlu Murat Gazi'ye vasiyeti : Oğul! Cennet mekân babam Osman Gazi Han bir avuç toprağı beylik yaptı. Biz Allah'ın izniyle beyliği sultanlığa çevirdik. Sen daha da büyüğünü yapacaksın! Osmanlı'ya iki kıta üzerine hükmetmek yetmez.

44/49

Zira İ'la-yı kelimetullah (Allahü tealanın ismi şerifini yüceltmek, İslamiyet'i yaymak) azmi iki kıtaya sığmayacak yüce bir azimdir.

45/49

II. Süleyman- Emir Allah’ındır... Lâkin kulların hiç hatası yok mudur? Andımız olsun ki, Belgrad’ı düşman eline komayız. Velâkin orada kılıçtan geçirilen, katledilen binlerce Müslüman için ağlarız!

46/49

Sultan IV. Murad- Kılıç kınından çıkmadıkça it sürüsü dağılmaz.

47/49

V. Mehmet Reşat - Ben Osmanlı Padişahı, İslâm Halifesi, fakat her şeyden evvel Türk Hakanıyım.

48/49

Yıldırım I. Bayezit- Gidin, daha çok müttefik ve daha büyük ordularla karşıma çıkın ki, kazanacağım şan ve zafer de daha büyük olsun!

49/49