Genel Kurulda 6,7 ve 8. maddeler kabul edildi
ensonhaber.com

Genel Kurulda 6,7 ve 8. maddeler kabul edildi

6. MADDE

TBMM Genel Kurulunda, anayasa değişikliği teklifinin, Meclisin denetim yetkisiyle ilgili düzenlemeleri içeren 6. maddesine, 343 kabul, 137 ret oyu çıktı.
Genel Kuruldaki gizli oylamaya 483 milletvekili katıldı. Oylamada 343 kabul, 137 ret oyu kullanıldı. Oylamada 2 boş, 1 geçersiz oy çıktı.

7. MADDE

Teklifin 7. maddesi için 482 oyun kullanıldığı Kurulda 340 Evet oyuna karşın ret oyunun sayısı 134'te kaldı. 7. madde ile cumhurbaşkanının partili olmasının önü açılacak.

Genel Kurul'da 7. madde kabul edildi VİDEO

8. MADDE

Teklifin 8. maddesi 340 evet oyuyla kabul edildi. Ret oyu 135'te kaldı. Söz konusu maddeyle anayasanın "cumhurbaşkanının görev ve yetkilerine" ilişkin maddesinde değişiklik yapılarak cumhurbaşkanına "devlet başkanı" sıfatı getiriliyor.

Düzenlemeyle, devletin başı olan cumhurbaşkanına yürütme yetkisi de veriliyor.
Cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanı yardımcıları ile bakanları atayacak ve görevlerine son verecek.

Cumhurbaşkanı, üst düzey kamu yöneticilerini atayacak, görevlerine son verecek ve bunların atanmalarına ilişkin usul ve esasları Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile düzenleyecek.

Anayasa değişiklik teklifi 8. madde oylama sonucu VİDEO

Genel Kurulda 6,7 ve 8. maddeler kabul edildi

Genel Kurulda 6. madde kabul edildi VİDEO

Genel Kurulda 6,7 ve 8. maddeler kabul edildi

Genel Kurulda 6,7 ve 8. maddeler kabul edildi