CHP yine AYM'ye gitti

Meclis'te kabul edilen seçim kanunundaki değişiklikler yüksek yargıya taşındı.

CHP, dört maddenin yürütmesinin durdurulmasını ve iptalini talep ederek Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) gitti.

AYM'ye yapılan başvuru, Milletvekili Seçimi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 5,6,11 ve 12'inci maddelerini kapsıyor.

Seçim yasasında 5-6-11 ve 12'nci maddelerin iptalini istediler

CHP tarafından hazırlanan dilekçede iptali istenen maddeler, seçim kurullarını düzenleyen 5-6, cumhurbaşkanını propaganda yasakları dışında tutan 11 ve seçim kurullarının 3 ay içerisinde yenilenmesini öngören 12’nci maddeler oldu.

Hazırlanan dilekçe Anayasa Mahkemesi’ne teslim edildi.

CHP yine AYM'ye gitti

"Telafisi imkansız zararlar ortaya çıkacak"

Dilekçede şu ifadelere yer verildi:

“7393 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 5, 6, 11 ve 12’nci maddeleriyle 298 sayılı Kanun’da yapılan değişiklikler (il ve ilçe seçim kurullarında görev alan hakimlerin kıdem esası yerine ad çekme usulüyle belirlenmesi ve mevcut kurulların üç ay içinde getirilen değişikliğe istinaden yeniden teşekkül ettirilmesi ile Cumhurbaşkanı için öngörülen propaganda yasaklarında hukuki boşluk oluşturulması) başta demokratik hukuk devleti ve seçim güvenliği ilkeleri olmak üzere; Anayasa’nın 2, 5, 11, 13, 14, 17, 36, 37, 67, 68, 79, 138’inci maddelerine aykırı olması sebebiyle; telafisi imkansız zararlar ortaya çıkacağı için, iptal davası sonuçlanıncaya kadar ivedilikle yürürlüklerinin durdurulmasına ve iptallerine karar verilmesi talep edilmektedir.”

CHP yine AYM'ye gitti