İç Güvenlik Paketi komisyona gönderildi

İç Güvenlik Paketi komisyona gönderildi

TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen "İç Güvenlik Paketi"nin 63 maddesi, önergeleriyle birlikte İçişleri Komisyonu'na geri verildi.

63 MADDE İÇİN ÖNERGE VERİLDİ

İçişleri Bakanı Sebahattin Öztürk, TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen, kamuoyunda "İç Güvenlik Paketi" olarak bilinen tasarının, görüşülmeyen, 68. ile 130. maddelerini de kapsayan 63 maddenin İçişleri Komisyonu'na geri verilmesi için önerge verdi.

KOMİSYONA GERİ VERİLDİ

TBMM Başkanvekili Meral Akşener, söz konusu maddelerin önergeleriyle birlikte komisyona geri verildiğini açıkladı.

67 MADDE KABUL EDİLDİ

TBMM Genel Kurulu'nda, kamuoyunda "İç Güvenlik Paketi" olarak bilinen, Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu, Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu, Nüfus Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın bugünkü görüşmelerinde, 5 maddesi daha kabul edildi. Böylece, yaklaşık 3 haftalık mesainin ardından tasarının 67 maddesi kabul edildi.

KABUL EDİLEN MADDELERE GÖRE

Kabul edilen maddelere göre, görevden uzaklaştırılanlar, yapmakta oldukları görevden alıkonulacak. Bu kişilerin görev yerleri değiştirilebilecek veya başka görev verilmeyebilecek. Görevden uzaklaştırılanlara, bu süre içinde aylık ödenecek. Ancak bu kişilerden haklarında soruşturma izni verilmemesine, soruşturmaya veya kovuşturmaya yer olmadığına, beraatına, kamu davasının düşmesine veya ortadan kaldırılmasına karar verilenlerin ödenmeyen özlük hakları ödenecek.

TSK'NIN YURTDIŞI KADROLARI

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yurtdışı kadrolarında görevliyken görevden uzaklaştırılanlara da yurtiçinde bir kadroya atanıncaya kadar yurtdışı aylığı ödenecek. Görevden uzaklaştırma tedbiri iki ayı geçmeyecek. Bu süre, zorunlu hallerde, iki ayı geçmemek üzere bir defa uzatılabilecek.

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın askeri görevleri haricindeki diğer görevleriyle ilgili eylem ve işlemleri, İçişleri Bakanlığı ile valiler ve kendi amirleri denetleyecek ve teftiş edecek.

VALİ CEZA VEREBİLECEK

Vali, general ve amiraller hariç olmak üzere, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personelinin askeri görevleri haricindeki diğer görevlerini ilgilendiren disiplin suçları ortaya çıktığında, Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu hükümleri çerçevesinde uyarma ve kınamanın yanı sıra, 8 güne kadar hizmete kısmi süreli devam ve 1/10’a kadar aylıktan kesme cezası verebilecek.

Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı mensuplarının kıyafetleri, Genelkurmay Başkanlığı'nın görüşü alınarak Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı tarafından müştereken çıkarılan yönetmelikle düzenlenecek.