Resmi Gazete'de yayınlandı! Alkol ve tütünde satış yasağı kapsamı genişletildi
AA & Ensonhaber

Tütün ürünleri ve alkol satışlarının yapılacağı alanların çerçevesi daha önce çizilmişti. Yeni alınan bir karara göre bu sınırın çerçevesi yasak olan yerlerin yerleşkelerini de kapsayacak şekilde genişletildi.

Resmi Gazete’de yar alan yeni karara göre, alkol ve tütün ürünlerinin nerelerde satılamayacağı net olarak aktarıldı.

Değişiklik Cumhurbaşkanlığı Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu'nun da talebi üzerine Türkiye'nin "Tütün Kontrolü Strateji Eylem Planı" çerçevesinde hazırlandı.

Tütün mamulleri ve alkollü içkilerin satışına ve sunumuna ilişkin usul ve esaslar hakkında değişiklik yapan Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yönetmeliği yayınlandı.

Yönetmelik değişikliği tütün mamulleri veya alkollü içkilerin satışının yapılamayacağı yerler konusunda ise yeni bir uygulama ya da kısıtlama getirmiyor.

Yasak olan bölgelerin yerleşkeleri de yasağın içine dahil edildi

Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğe göre, alkollü içki sunumu ve satışı ile tütün mamulleri satışının yasak olduğu sağlık, eğitim ve öğretim, kültür ve spor hizmeti verilen yerlerde bu yasak, bu gibi yerlerin yerleşkeleri için de geçerli olacak.

Yasak kapsamında, bu hizmetlerin verildiği yerlerin açık alanları ile bu hizmetin verildiği yapılar, yapıların eklentileri ve bahçeleri yerleşke sınırları içinde kabul edilecek.

"Sağlık, eğitim ve öğretim, kültür ve spor hizmeti verilen yerlerde ve bunların yerleşkelerinde tütün mamullerinin satışı yapılamaz"

Resmi Gazete'de yayınlanan ilgili madde şöyle:

Sağlık, eğitim ve öğretim, kültür ve spor hizmeti verilen yerlerde ve bunların yerleşkelerinde tütün mamullerinin satışı yapılamaz. Bu hizmetlerin verildiği yerlerin açık alanları ile bu hizmetin verildiği yapılar, yapıların eklentileri ve bahçeleri yerleşke sınırları içinde kabul edilir.

Satış yapılamayacak yerler

Resmi Gazete'de yayınlanan yönetmeliğin 10. maddesinin üçüncü fıkrasına yapılan değişikliklere göre satış yapılamayacak yerler belirlendi.

Buna göre; bu sayılan yerlerde faaliyet gösteren iş yerlerinde alkollü içki satışı veya sunumu yapılamaz:

-Öğrenci yurtlarında; münhasıran bu hizmet için kullanılan yapılarda, yapıların eklentileri ve bahçelerinde, yurt yerleşke sınırları içinde.

-Sağlık hizmeti verilen yerlerde; münhasıran bu hizmet için kullanılan yapılarda, yapıların eklentileri ve bahçelerinde, bu kapsamda yerleşke içinde faaliyet gösteriyorlar ise yerleşke sınırları içinde.

-Spor müsabakası yapılan stadyum ve kapalı spor salonlarında.

-Her türlü eğitim ve öğretim kurumlarında; münhasıran bu hizmet için kullanılan yapılarda, yapıların eklentileri ve bahçelerinde, bu kapsamda yerleşke içinde faaliyet gösteriyorlar ise yerleşke sınırları içinde.

-Kahvehane, kıraathane, pastane, bezik ve briç salonları ile akaryakıt istasyonlarında.

Açık alkollü içki satış yapılan iş yerleri için satış belgesi düzenlenmeyecek

Ayrıca, açık alkollü içki satış yapılan iş yerleri için perakende tütün mamulü ve alkollü içki satış belgesi düzenlenemeyecek.

Bar, içkili restoran gibi işletmeler için farklı bir iş yeri açma ve çalışma ruhsatı ibraz edilmiş olsa dahi açık alkollü içki satış belgesinin yanında perakende alkollü içki veya perakende tütün mamulü satış belgesi tanzim edilemeyecek.

Ancak, değişiklik öncesinde düzenlenmiş satış belgeleri ilgili düzenlemeden etkilenmeyecek, geçerliliklerini koruyacak.

Muaf tutulan bölgeler

Açık alkollü içki satış belgesine haiz konaklama tesislerinde, mesire yerlerinde ve kamp alanlarında faaliyet gösteren perakende satış yerlerinde bu hüküm uygulanmayacak.

Tütün ürünleri firmalarının dağıtım araçları beyaz olacak

Tütün ürünleri sektöründe faaliyet gösteren firmalara ait dağıtım araçları için beyaz renkli olma zorunluluğu getirildi.

Firmalara 1 yıllık uyum süresi

Buna göre, tütün mamulü sektöründeki firmaların dağıtım araçları beyaz renkte olacak. Firmalara ait tüm araçlar üzerinde yer alabilecek bilgilere ilişkin kısıtlama ve düzenlemeler öngörüldü. Firmalara 1 yıllık uyum süresi de tanındı.

Başvurularda aranacak belge koşulları

Kamu kurum ve kuruluşları tarafından işletilen kantin ve sosyal tesis gibi yerler için yapılan belge başvurularında; başvuru sahibinin yetkili olduğunu gösterir belge ile başvurusu üzerine, başvuru formu ve satış belgesi bedelinin yatırıldığına dair dekont dışında başka belge aranmayacak.

Askeri kantinler ile jandarma, sahil güvenlik ve polis kantinleri hariç olmak üzere; bu yerlerin müstecirlerce işletilmesi halinde, satış belgesi başvurusunda gerçek ve tüzel kişiler için aranan belgelerin tamamı aranacak.

Askeri kantinler ile jandarma, sahil güvenlik ve polis kantinlerinin müstecirler tarafından işletilmesi halinde; işyeri açma ve çalışma ruhsatı yerine faaliyet gösterilecek askeri birliğin veya genel kolluk biriminin yetkili amiri tarafından düzenlenecek uygun görüş yazısının ve idare ile yapılan sözleşmenin ibraz edilmesi zorunlu tutulacak.