Samsun'da, biyokütle santrale karşı eylem düzenlendi

Samsun'da yapılan biyokütle santrali ile ilgili devam eden tartışmalar eyleme dönüştü. Siyasi olarak yan yana gelmesi mümkün olmayan partiler, biyokütle santrale karşı birlikte hareket etti.

HANGİ PARTİLER KATILDI

İyi Parti, TKP, Saadet Partisi ve CHP üyeleri, Ankara'dan kalkan araçlarla Samsun'a gitti.

JANDARMA GÜVENLİK ÖNLEMİ ALDI

Santralin önünde eylem yapan partililer nedeniyle jandarma ekipleri, geniş güvenlik önlemleri aldı.

PORSCHE İLE EYLEME GİTMEK..

Eyleme gelen bazı milletvekili ve partililerin lüks araçları dikkatlerden kaçmadı.

BİYOKİTLE ENERJİSİ NEDİR

Bitkilerin ve canlı organizmaların kökeni olarak ortaya çıkan biyokütle, genel olarak güneş enerjisini fotosentez yardımıyla depolayan bitkisel organizmalar olarak adlandırılır. Biyokütle, bir türe veya çeşitli türlerden oluşan bir topluma ait yaşayan organizmaların, belirli bir zamanda sahip olduğu toplam kütle olarak da tanımlanabilir.

Biyokütle terimi, tarım veya ormancılık ürünü olan ve tamamı veya bir kısmı içindeki enerjiyi geri kazanmak amacı ile yakıt olarak kullanılabilen bitkisel maddelerin tamamı veya bir kısmından oluşan ürünleri ve aşağıda belirtilen yakıt olarak kullanılan atıkları kapsar:

Tarım ve ormancılık ürünü bitkisel atık

Ürün işlemeden açığa çıkan bitkisel atık

Mantar atığı

Ahşap koruyucuları ve kaplamaları ile inşaat veya yıkım atıklarından kaynaklanan odunsu atıklar

Biyokütle enerjisi; yetiştiriciliğe dayalı olduğu için yenilenebilir, çevre dostu, yerli ve yerel bir kaynak olarak önem kazanmaktadır. Klasik biyokütle enerjisi, geleneksel ormanlardan elde edilen yakacak odun ve yakacak olarak kullanılan bitki ve hayvan artıklarından oluşur. Klasik biyokütle enerji kullanımının temel özelliği, ilkelden gelişmişine kadar çeşitli yakma araçları ile biyokütle materyalden enerjinin direkt yanma tekniği ile elde olunmasıdır. Sanayileşmemiş kırsal toplumlarda kullanımı yaygındır. Modern biyokütle kaynakları, enerji ormancılığı ürünleri ile orman ve ağaç endüstrisi atıkları, enerji tarımı ürünleri, tarım kesiminin bitkisel artıkları ve hayvansal atıkları, kentsel atıklar, tarımsal endüstri atıkları biçiminde sıralanır. Dünyanın çoğalan nüfusu ve sanayileşmesi ile giderek artan enerji gereksinimini, çevreyi kirletmeden ve sürdürülebilir olarak sağlayabilecek kaynaklardan belki de en önemlisi biyokütle enerjisidir.

Günümüzde biyokütle enerjisini gündeme getiren gerekçeler aşağıdaki gibi sıralanabilir:

Fosil kökenli yakıtların neden olduğu çevre kirliliğini azaltmak

Egzoz emisyonlarının sağlık açısından risklerini en aza indirmek

Enerji güvenliği sağlamak ve enerjide dışa bağımlılığı azaltmak

Kırsal kalkınmanın gerçekleştirilmesine yardımcı olmak

Biyokütle, alternatif enerji kaynakları içerisinde büyük bir potansiyele sahip olup, rüzgar ve güneş enerjisi gibi kesikli olmayan güneş ışığı var olduğu sürece fotosentez yolu ile sürekli karbon depolayabilen bir kaynaktır. Biyokütle kullanılarak farklı ihtiyaç alanlarına yönelik katı, sıvı ve gaz formlarında değişik enerji ürünleri elde edilebilmektedir. Biyokütle enerjisinin kolay depolanabilir olması da diğer yenilenebilir enerji kaynaklarına göre avantaj sağlamaktadır.

Samsun'da, termik santral karşıtı eylem düzenlendi ViDEO

Samsun'da, biyokütle santrale karşı eylem düzenlendi

Samsun'da, biyokütle santrale karşı eylem düzenlendi

Samsun'da, biyokütle santrale karşı eylem düzenlendi

Samsun'da, biyokütle santrale karşı eylem düzenlendi