İsmet Özel hakkında yazılmış kitaplar
Özel İçerik

İsmet Özel hakkında yazılmış kitaplar

İsmet Özel, Türk şiirinin yaşayan en önemli isimlerinden ve sadece şair olarak tanınmakla kalmayıp, düşünür kimliği ile de ön plana çıkmıştı. Özel, kendisini şöyle tanımlıyordu: “Bir muamma olarak doğdum ve bir bilmece olarak öleceğim. İlk duyuşta insanın tuhafına gidebilecek bu sözleri caka satmak, kendimi cilalı göstermek maksadıyla söylemiyorum. Zaten cakaya, cilaya medar olacak derece havalı bir durumu işaret etmedim. Çünkü bir muamma olarak doğmak ve bilmece olarak ölmek benim şahsıma mahsus değildir. Evet, yalnız ben değil, her insan dahi tıpkı benim gibi bir muamma olarak doğar ve bir bilmece olarak ölür.”

Şair ve düşünür kimliği ile edebiyatımızda özel bir yer edinen Özel, şimdi yaşayan bir efsaneydi. Pek tabii hakkında yayımlanan kitaplar oldu. Bir muamma olarak doğmuş ve bir bilmece olarak ölecek Özel’i anlatmaya gayret ediliyordu. 75. doğum gününde onu işte bu kitaplardan bahsederek anmak istiyorum. Ben onlardan 6 tanesini seçtim. Sizin İsmet Özel hakkında yazılmış en beğendiğiniz kitap hangisiydi? Ve tabii en sevdiğiniz İsmet Özel eseri hangisi?

İyi ki doğdun İsmet Özel!

İsmet Özel hakkında yazılmış kitaplar. İyi ki doğdun İsmet Özel.

(İsmet Özel)

İSMET ÖZEL’İN AMENTÜSÜ

Doç. Dr. Hasan Aktaş, “İsmet Özel’in Amentüsü” adını verdiği araştırma kitabında metin dilbilimsel bir çözümleme sunar. Doç. Dr. Aktaş’ın bu kitabı ilk kez 2000’de Birey Yayınları tarafından basıldı. Tanıtım bülteninde şöyle yazıyor:

İsmet Özel hakkında yazılmış kitaplar. İsmet Özel 75 yaşında.

(Hasan Aktaş)

“İsmet Özel'in Cumhuriyet dönemi Türk şiiri içerisinde oldukça önemli bir yeri var. Özel, üzerinde en çok tartışılan şairlerimizden biri! Onu ve şiir önemli kılan belki de kimliğindeki değişmelerdir. Onun şiirini doğru-dürüst anlamadan siyasal kimliğindeki değişmeler dikkate alınarak, ya tamamen olumlayıcı bir yol izlendi.”

(Görsel, simurg.com.tr’den alınmıştır.)

İsmet Özel hakkında yazılmış kitaplar. İsmet Özel 75 yaşında.

İsmet Özel’in Amentüsü

Hasan Aktaş

Birey Yay.

S.: 95

Kitabı satın almak için tıklayınız: nadirkitap

İsmet Özel hakkında yazılmış kitaplar. İyi ki doğdun İsmet Özel.

(İsmet Özel)

BİR MASAL İSMET ÖZELİ

Selahattin Yusuf, Türkiye'de az çok okumuş herkesin kafasında bir "İsmet Özel Masalı" var.” düşüncesinden yola çıkıyor ve “Bir Masal İsmet Özeli”ni yazıyor. Yusuf’un, 2005’te edebiyatımıza kazandırdığı kitabın tanıtım bülteni şöyle diyor:

İsmet Özel hakkında yazılmış kitaplar. İsmet Özel 75 yaşında.

(Selahattin Yusuf)

“… Bazı masallarda, ağzından alevler saçan ejderin kellelerini kılıcıyla koparan İsmet Özel'le karşılaşıyoruz. Bazılarında ise ateşi ağzından bizzat İsmet Özel çıkarıyor! İsmet Özel masalları öyle çok, öyle çeşitli ki! Yaşayan bir entelektüelin Kaf Dağı'nda ikamete mecbur edilmesinin bir anlamı olmalı. Halbuki İsmet Özel tam da kendi masalını yıkmak için müstakil bir kitap yazmıştır: Waldo Sen Neden Burası Değilsin.Elinizdeki kitap, bir entelektüel olarak İsmet Özel'in düşüncesini hakiki nitelikleriyle kavrama çabasının ürünüdür. Bir Masal İsmet Özel'i, yeni ya da eski bir İsmet Özel Masalı değildir.”

İsmet Özel hakkında yazılmış kitaplar. İsmet Özel 75 yaşında.

Bir Masal İsmet Özeli

Selahattin Yusuf

Profil Kitap

S.: 160

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

İsmet Özel hakkında yazılmış kitaplar. İyi ki doğdun İsmet Özel.

(İsmet Özel)

ŞİİRE DAMITILMIŞ HAYAT: İSMET ÖZEL

İbrahim Tüzer, İsmet Özel’i anlattığı kitabına “Şiire Damıtılmış Hayat” adını vermişti. İlk kez 2008’de yayımlanan bu kitap, Dergâh Yayınları’ndan 608 sayfa olarak basıldı. Özel’in bu kitap hakkındaki yorumu şöyleydi:

İsmet Özel hakkında yazılmış kitaplar. İsmet Özel 75 yaşında.

(İbrahim Tüzer)

“…Bu kitap daha önce hakkımda yazılanların tümünün hilâfına benim söylediklerimin bir şeye taalluk ettiğini gösteriyor. Acaba neye? Her kim yazılanları takipten hoşlanıyorsa İbrahim Tüzer’in tespitlerinden, kendine göre keşiflere açılacaktır…”

(İsmet Özel – Takriz)

İsmet Özel hakkında yazılmış kitaplar. İsmet Özel 75 yaşında.

Şiire Damıtılmış Hayat: İsmet Özel

İbrahim Tüzer

Akçağ Yay.

S.: 612

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

İsmet Özel hakkında yazılmış kitaplar. İyi ki doğdun İsmet Özel.

(İsmet Özel)

BEN İSMET ÖZEL ŞAİR

Reşit Güngör Kalkan, bir portre denemesi olarak yola çıktığı bu kitaba “Ben İsmet Özel Şair” adını vermişti. Sevgili Reşit Bey ile 2010 yılında edebiyatımıza kazandırdığı bu kitap hakkında bir röportaj da yapmıştık. Yeri gelmişken linki de paylaşacağım tabii sizinle. Ama önce tanıtım bülteninde kitap hakkında neler denmiş bir bakalım:

İsmet Özel hakkında yazılmış kitaplar. İsmet Özel 75 yaşında.

(Reşit Güngör Kalkan)

“İsmet Özel ismi etrafında oluşturulan birtakım kişisel haber ve yorumların varlığını irdelemekten ziyade onun, kırk yıldan fazla yazı dünyası içerisinde bulunduğu süreci ve bu sürece katkı sağlayan ilişkiler bütününü göstermektir arzumuz. Etkili ve bu etkisini karşıt düşünce ortamında bulunanların bile kabullendiği bir şair ve aynı zamanda modern düşünce çağında birtakım hayati kavramların etrafında geniş bir tefekkür sahası açan metinleri ile İsmet Özel, sürekli genişleyen bir damar olarak varlığını hissettirmekte, şiirleri ve yazılarıyla ilgi odağı olmaya devam etmektedir…

NOT: Reşit Güngör Kalkan ile röportajımızı okumak için tıklayınız.

İsmet Özel hakkında yazılmış kitaplar. İsmet Özel 75 yaşında.

Ben İsmet Özel Şair

Reşit Güngör Kalkan

Okur Kitaplığı

S.: 432

Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix

İsmet Özel hakkında yazılmış kitaplar. İyi ki doğdun İsmet Özel.

(İsmet Özel)

CELLADINA GÜLÜMSEYEN ŞAİR İSMET ÖZEL

İsmet Özel, “Celladıma Gülümserken Çektirdiğim Son Resmin Arkasındaki Satırlar” adını verdiği şiire şöyle başlıyordu:
“Ben İsmet Özel, şair, kırk yaşında.
Her şey ben yaşarken oldu, bunu bilsin insanlar
ben yaşarken koptu tufan
ben yaşarken yeni baştan yaratıldı kainat
her şeyi gördüm içim rahat

…”

İsmet Özel hakkında yazılmış kitaplar. İsmet Özel 75 yaşında.

(Hasan Aktaş)

Doç. Dr. Hasan Aktaş, işte o resmin arkasında yazan bu satırların da peşine düştü ve “Celladına Gülümseyen Şair İsmet Özel” adını verdiği metin dilbilimsel çözümlemesini yazdı. İlk kez 2011’de yayımlanan bu kitap Yort Savul Yayınları tarafından basıldı. Şiirin tamamını burada veremedim; ama okumadıysanız mutlaka okuyun, olur mu?

İsmet Özel hakkında yazılmış kitaplar. İsmet Özel 75 yaşında.

Celladına Gülümseyen Şair İsmet Özel

Hasan Aktaş

Yort Savul Yay.

S.: 288

Kitabı satın almak için tıklayınız: nadirkitap

İsmet Özel hakkında yazılmış kitaplar. İyi ki doğdun İsmet Özel.

(İsmet Özel)

SOKRATES VE İSMET ÖZEL

Fatih Öztürk, “Sokrates ve İsmet Özel” adını verdiği bu kitabı, 2015’te yayımladı. Tanıtım bülteni şöyle diyordu:

“Ünsiyet çoğalması yaşatan duru görüleriyle göz kırpıp berrak zihniyle mütenasip ömrünü insanlığa hediye eden Sokrates, ölümü mutlak bir mutluluk ile karşıladığı için mi dönüş yolunu yok ederek gelen İsmet Özel celladına gülümsemişti? Sokrates baldıran zehrini içerek hayatına son verirken İsmet Özel'e sunulan baldıran zehri şiiri miydi?”

İsmet Özel hakkında yazılmış kitaplar. İsmet Özel 75 yaşında.

Sokrates ve İsmet Özel

Fatih Öztürk

Harf Yay.

S.: 160

Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix

*

Instagram: biyografivekitap