Nebahat Çehre'den caps açıklaması

nebahat

Sağ­lık­lı ve genç kal­ma­nın ku­ral­la­rın­dan bah­se­den Ka­ra­tay ile Ne­ba­hat Çeh­re­’nin fi­zi­ki gö­rün­tü­sü kar­şı­laş­tı­rı­la­rak, ‘’Nebahat Çeh­re'yle Ca­nan Ka­ra­tay arasında ­1 yaş fark var. Ne bi­le­yim kız­lar, ben ol­sam Ne­ba­hat'in de­di­ği­ni ya­pa­rım” şek­lin­de­ki pay­la­şım ge­çen haf­ta­nın fe­no­me­niy­di.

"CAPS'İ GÖRÜNCE UTANDIM"

Bu ko­nu hak­kın­da ko­nu­şan Çeh­re, “Caps’i gör­dü­ğüm­de çok utan­dım. Ka­dın pro­fe­sör say­gı duy­mak la­zım. Be­nim genç gö­rün­mem ta­ma­men ge­ne­ti­k. Hiç dol­gu fa­lan yap­tır­ma­dım. Ya­şı­ma ya­kı­şan bir şe­kil­de ya­şı­yo­rum." dedi.

İşte o caps

Nebahat Çehre'den caps açıklaması