Türkiye 5G çalışmalarına başlayacak
AA

4G

Kalkınma Bakanlığı koordinasyonunda hazırlanan 2015-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı'na göre, elektronik haberleşmedeki gelişmeler yakından takip edilecek.

Bu amaçla söz konusu dönemde 5G Ar-Ge ve standart çalışmalarına başlanacak. 5G mobil genişbant internet için kullanılacak elektronik haberleşme ekipmanlarının Ar-Ge çalışmaları yürütülürken 5G için uygulanacak standartların gelişmesi sürecine katılım sağlanacak.

AR-GE ÇALIŞMALARI TAKİP EDİLECEK

5G standartlarının gelişimine paralel olarak uluslararası platformlardaki Ar-Ge çalışmaları yakından takip edilecek, bu çalışmalara Türkiye'nin adına katılım sağlanması teşvik edilecek.

YERLİ SANAYİNİN BU ALANA ÖZENDİRİLMESİ

5G elektronik haberleşme ekipmanlarının Türkiye'de de üretilmesine imkan sağlamak üzere yerli sanayinin bu alana özendirilmesi amacıyla Ar-Ge kaynakları kullandırılacak. Diğer yandan, standartlaşma-üretim avantajı ilişkisi göz önünde bulundurularak 5G’ye ilişkin standartların belirleneceği süreç yakından takip edilerek uluslararası çalışmalara katılım sağlanacak.

BAKANLIKLA İŞBİRLİKLERİ

Ar-Ge ve standart çalışmalarında Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, TÜBİTAK, TSE ve sivil toplum kuruluşları işbirliği içinde çalışacak.

Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planında yer alan Yerli 4G Elektronik Haberleşme Ekipmanlarının Teşvik Edilmesi Eylemi yerli sanayinin mobil genişbant ekipmanları üretiminde kapasitesinin gelişmesine yönelik önemli bir adım olacak. 5G Ar-Ge çalışmaları da bu desteklerin devamı olarak başlatılacak.

Dünya genelinde elektronik haberleşme ekipmanlarının üreticileri teknolojik standartların belirlenmesinde önemli pay sahibi oluyor. Standartlaşma sürecinde ortaya çıkan bu ilişki firmalara üretim avantajı sağlıyor. Dolayısıyla yerli üreticilerin Ar-Ge çalışmalarının teşviki kadar ilgili standartların gelişimi sürecinde bulunmaları da önem arz ediyor. Bu nedenle, 5G’ye ilişkin standartların gelişimi sürecinde uluslararası platform ve kuruluşlarda yürütülen standardizasyon çalışmalarına katılım sağlamaları ve katkı vermeleri hedefleniyor.

İZLENECEK UYGULAMA ADIMLARI

Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı'na göre, sektördeki gelişmeler dikkate alınarak izlenecek uygulama adımları şöyle belirlendi:

* 5G konusunda AB başta olmak üzere uluslararası platformlardaki Ar-Ge çalışmaları yakından izlenecek, geliştirilen ortak araştırma projelerine Türkiye'den işletmeciler ve yerli üreticilerin katılım sağlaması teşvik edilecek.

* 4G’ye elektronik haberleşme ekipmanlarının üretimi konusunda sağlanacak teşviklerin etkisi değerlendirilerek yol haritası belirlenecek.

* 5G elektronik haberleşme ekipmanlarının yerli sanayi tarafından üretilmesine destek olacak Ar-Ge çalışmaları ilgili tarafların katılımıyla planlanacak, ihtiyaç duyulan kaynaklar tahsis edilecek.

* 5G’ye ilişkin standartların belirleneceği süreç yakından takip edilerek uluslararası çalışmalara katılım sağlanacak.