Hayırlı haber için hangi dualar okunur? Hz. Yakub'un müjde duası
ensonhaber.com

Müslüman kullar, hayrın da şerrin de Allah'tan geldiğini bilir.

Dilediği her şeye gücü yeten Rabb'imiz izin verirse olmazlar oluverir.

Bu noktada "iyi haber", "müjdeli haber", "olumlu haber", "hastaneden iyi haber" bekleyenler, nasıl dua etmesi gerektiğini sorgulamaktadır.

Sıkıntıların sevince dönmesi, beklenen yerden güzel haber gelmesi, müjdelerin olması için edilecek duaları sizler için derledik.

İyi haber almak için okuyun

"Allah'ım, bana hayırlı bir şekilde haberler ver ve rızıklandır. Senin rahmetin sonsuzdur ve bize lütfunu bolca verirsin. Kötü haberlerden koru ve hayırlı haberlerle doldur yüreğimi. Amin.'"

"Hayırlı bir haberi beklerken şu dua ile dua edebilirsiniz: 'Ya Rab, senin lütfunla hayırlı bir haber almayı umuyorum. Beni kötü haberlerden koru ve hayırlı bir şekilde bilgilendir. Her şey senin kontrolündedir ve ben sana güveniyorum. Amin."

"İyi bir haber almak istediğinizde şu dua ile Allah'a yakarabilirsiniz: 'Ey Rabbim, bana hayırlı bir haber ver ve beni sevindir. Kötü haberlerden uzak tut ve yüreğimi mutlulukla doldur. Senin rahmetin ve iyiliğin sonsuzdur. Amin."

"İyi bir haber almak için dua ederken, Peygamberimizin dualarından birini kullanabilirsiniz: 'Allah'ım, beni hayırlı bir habere ulaştır ve beni sevindir. Kötü haberlerden koru ve lütfunu üzerimde bolca dök. Amin."

"Ya Semi" esması

Her gün sevindirci haberler almak için.Her türlü konuda,her türlü istek ve dileklerimiz için,Rabbimizin Semi ismi şerifine sığınarak dua edelim.

Yâ Semi: İşiten,duyan,gizli olan her şeyi tamamiyle bilen Allahü Teâlâ.”O hakkıyla işiten,hakkıya görendir.” ( Mümin süresi,56)

Hz. Yakub'un müjde duası

Cebrail (a.s) Hz.Yakub (as.)’ın Yusuf’un hasreti ile yanıp tutuştuğun görünce;

Sana bir dua öğreteceğim,okuduğunda Yusuf’a kavuşursun buyurdu.

BİSMİLLÂHİRRAHMÂNİRRÂHİM

“YÂ MEN LÂ YA’ LEMÜ KEYFE İLLÂ HÜVE VE YA MENLÂ YEBLUĞU KUDRETÜHÜ FENİRUHU GÂYRUHÜ FERRİC ANNİ”

“Ey kendisinden başkasının; kendisinin nasıl olduğunu bilmeyen (Allah`ım)! Ey kudretine kimsenin erişemediği (Rabbim)! Benim bu sıkıntımı gider.” duasını talim etti.

Bu duayı hergün okudu ve 7 gün içinde oğlu Yusuf (as). dan haber aldı.