KARABASAN DUASI: Karabasan gelmemesi için okunacak dua

esnasında nefessiz kalma, uyanamama, hareket edememe gibi durumların yaşanması durumu olan "uyku felci", halk arasında "karabasan" olarak adlandırılmaktadır.

Karabasan yaşayan kişiler, uykudan kalkamaz ve üzerlerinde bir çökkünlük ve ağırlık hissederler.

Tıp dünyasının stres, yorgunluk, kan dolaşımı, aç uyuma, psikoloji gibi sebepleri kaynak gösterdiği karabasan, korku yaratır.

İslam aleminde korku ve kötü hislerden kurtulmak için duaya sığınılır. Müslümanlar, "karabasan duası" ederek bu histen ve rahatsızlıktan korunmak ister.

Karabasandan korunmak için dua, karabasan gelmemesi için okunacak dua, karabasan geçmesi için okunacak dua gibi başlıklar araştırılıyor.

Peki, karabasan için hangi dua okunur? İşte tavsiye edilenler...

Gece karabasan gelmemesi için:

Öncelikle yatağa abdestli girin. Bütün cünüp hallerden çıkmış olun. Özellikle gusül abdesti alın. Ardından Besmele çekip 1 Fatih, 3 İhlas ve 7 Ayet-el Kürsi okuyun.

Karabasan duası

Hâlid b. Velid (r.a.)’un rivâyetine göre;“Ey Allah’ın Rasûlü, ben uykuda korkutuluyorum.”dedi.

Peygamberimiz (SAV) ise şu duayı oku buyurdular:

“Euzü bi-kelimatillahi’t-tammeti min gadabihî ve ikâbihî ve şerri ibâdihî ve min hemezati’ş-şeyetîni en yahdûrun.”

“Allah’ın gazabına uğramaktan, O’nun cezâsından, kullarının şerrinden ve bana gelmelerinden Allah’ın tam kelimelerine sığınırım.” (Ebû Dâvud, Tıb, 19; Tirmizî,)

“Bismillâhillezi lâ yedurru me’asmihi şey’ün fil erdı ve lâ fissemâi ve hüves-semi’ul alîm”

Bu duayı sabah 3 kere okuyana, akşama kadar; akşam okuyana da, sabaha kadar hiç bela gelmez.) [İbni Mace]

Karabasandan korunma duası

Karabasandan korunmak için okunacak en etkili dua Felak ve Nas sureleridir.

Nas suresi:

Bismillahirrahmânirrahîm.

Kul e'ûżu birabbinnâs.

Melikinnâs.

İlâhinnâs.

Min şerrilvesvâsil ḣannâs.

Elleżî yuvesvisu fî sudûrinnâs.

Minelcinneti vennâs.

Felak suresi:

Bismillahirrahmânirrahîm.

Kul e'ûzü birabbil felak

Min şerri mâ halak

Ve min şerri ğasikın izâ vekab

Ve min şerrinneffâsâti fil'ukad

Ve min şerri hâsidin izâ hased