Kefareti büyük! Yemin nasıl bozulur, günahı nedir? Kızgınlıkla edilen yemin...

Müslümanlık, doğruluk ve dürüstlük gerektirir. Verilen sözlerin tutulması, karşımızdakinin güvenini kırmamak adına hassas bir konudur.

İşleri Başkanlığı yemin için bir kimsenin Allah'ın ismini veya bir sıfatını zikrederek sözünü kuvvetlendirmesi anlamını kullanmıştır.

Bakara suresi 224. ayette yemin konusuna şu şekilde değinilmiştir:

"Allah’ın adını, olur olmaz ettiğiniz yeminleriniz yüzünden iyilik yapmanızın, kötülüklerden sakınmanızın ve insanların arasını düzeltmenizin önünde bir engel hâline getirmeyin. Allah, her şeyi işiten ve bilendir."

Günlük yaşantıda ağzımızdan Allah'ın adını anarak verdiğimiz sözler, yemin yerine geçmektedir. Kuran-ı Kerim'e el basarak yeminler edilir. Sözünü tutamayanların yemin bozmasının da bir usulü ve bedeli vardır.

"Yeminimi tutamadım ne yapmalıyım" sorusu, Müslümanlar tarafından çok sık araştırılmaktadır. Yemin nasıl bozulur ve kefareti nedir konusunda sorgulamalar yapılmaktadır.

Peki, yemin etmek günah mıdır? Yemin nasıl bozulur? Yemin bozmanın kefareti nedir? İşte ayrıntılar...

Yemin bozmanın kefareti:

Yüce Rabbimiz, uygun ve meşru olmayan yeminleri bozmaya izin vermiştir ancak şart olarak kefaretini ödemeyi koşmuştur.

Allah, kefaretini ödemek şartıyla uygun olmayan yeminlerinizi bozmayı size meşru kılmıştır. Sizin dostunuz ve yardımcınız Allah’tır. O, her şeyi hakkiyle bilen, her hükmü ve işi hikmetli ve sağlam olandır. (Tahrim Suresi / 2. Ayet)

Allah'ın (cc) ismini kullanarak yapılan yeminlerin bozulması doğru değildir. Allah kasıtsız olarak yaptığınız yeminlerden dolayı sizi sorumlu tutmaz, fakat bilerek yaptığınız yeminlerden dolayı sorumlu tutar. Bunun kefâreti, ailenize yedirdiğinizin orta hallisiyle on fakiri bir gün sabah akşam doyurmak veya giydiğiniz orta hallisiyle onları giydirmek yahut bir köleyi hürriyetine kavuşturmaktır. Buna gücü yetmeyen üç gün oruç tutmalıdır. İşte yemin ettiğinizde onu bozmanın kefâreti budur. Bununla birlikte, yeminlerinize bağlı kalıp gereğini yerine getirin. Şükredebilmeniz için Allah size âyetlerini işte böyle açıklamaktadır. (Maide Suresi / 89. Ayet)

Kızgınlıkla yemin ederseniz;

Bazı din alimlerine göre kızgınlık anında yapılan yemin lağv yemini sayılır ve hükümsüzdür. Delilleri ise “Kızgınlık anında yapılan yeminler geçersizdir.” (Müslim) hadisidir.