Kızgınken hangi dua okunur? Sinirli/öfkeliyken sakinleştiren dualar
ensonhaber.com

Nefes aldığımız her an, bir şeyler yaşarız. Başımıza gelen olaylar, zaman zaman bizi agresifleştirebilir. Çünkü olaylar her zaman yolunda gitmez. Bizden kaynaklı olmasa da, sinirlerimiz bozulabilir modumuz düşebilir.

Bir Müslümanın çaresiz hissettiği anda Allah'a el açması en olağan durumdur.

Kızgınken, öfkeliyken ve sinir içindeyken duanın gücünü kullanmak, duygularınızı kontrol altına almanıza ve iç huzuru bulmanıza yardımcı olabilir.

Sinirliyken okunacak dualar

"Euzu billahi mineşşeytanirracim"

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım

“Allahummağfir li zenbi ve'zheb ğayza kalbi ve ecirni mine' şşeytani'rracim”

Allah'ım, günahımı bağışla, kalbimin öfkesini gider, beni kovulmuş şeytandan uzak tut.

"La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim"

Kuvvet ve güç sadece büyük ve yüce olan Allah'ın yardımı ile olur.

"Lâilâhe illa ente sübhâneke innî küntü mine'z-zâlimîn."

Allâh'ım! Senden başka ilâh yoktur, Seni her çeşit kusurdan tenzîh ederim. Ben nefsime zulüm edenlerdenim."

Sıkıntı gideren dua

"Allahümmağfirli zenbi ve ezhib ğayza kalbi ve ecirni mineş şeytani euzü billahis semiıl alimi mineş şeytanir racim."

'Allah'ım! Günahımı bağışla, kalbimdeki hırsı gider, beni şeytandan koru. Rahmeti İlahi'den kovulmuş şeytandan, bilen ve duyan Allah'a sığınıyorum.'