Tevrat'ın ölüm ayetleri: İsrail katliamlarının dini dayanağı ortaya çıktı...
ensonhaber.com

Allah (c.c.), inkârları ve yaptıkları sözleşmeleri bozmaları sebebiyle Yahudileri lanetlemiştir.

Onların pek azı iman ederler (Bakara 2/88; Maide 5/13; Nisa 4/155). “Yaratılmışların en şerlileri” olup cehennemde ebedi kalacak olanlardır.

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (sav) varlığını inkar etmemiş ve inanmamış olan Yahudiler, "İşittik ve isyan ettik", dediler. İnkârları sebebiyle kalplerine buzağı sevgisi doldurulmuştur.

Yahudilerin lanete uğramasının bir sebebi olarak da Allah’a verdikleri sözden caymalarını gösterir.

"Ne zaman onlar bir antlaşma yaptılarsa, yine kendilerinden bir gurup onu bozmadı mı? Zaten onların çoğu iman etmez."(Bakara ,2/100)

“Sözlerini bozmaları sebebiyle onları lanetledik ve kalplerini katılaştırdık. Onlar kelimelerin yerlerini değiştirirler (kitaplarını tahrif ederler). Kendilerine öğretilen ahkâmın (Tevrat’ın) önemli bir bölümünü de unuttular...” (Maide – 13)

Yahudilerin kitabı: Tevrat

Yahudiler, Hz. Muhammed’in Tevrat’ta geçen vasıflarını gizlemelerinden dolayı lanete uğramış ve Allah’ın rahmetinden uzaklaştırılmışlardır. Yine kendilerine indirilen kitabın lafzını ve manasını değiştirip onu tahrif etmişlerdir.

Tevrat, Yahudilik inancının kitabıdır. Bu gün, İsrail'in Filistin'deki katliamı büyük bir oranda Tevrat'a dayandırılmaktadır.

İsrail'in neden bu kadar acımasız ve kadın-çocuk demeden katlettiğini anlamak için Tevrat'a bakmak önemlidir.

Tevrat'ta, "Bir şehre girdiğinizde kadın, erkek, çocuk, yaşlı veya nefes alan her şeyi öldürün." geçmektedir.

Kutsal kitaptaki saldırganlık ve vahşet ayetleri, İsrail'in nefretinin temelini oluşturmaktadır. Özellikle Tesniye'ye bakmak gerekir.

Tesniye, Kenan yerlilerini, kültürlerini ve dinlerini yok etmeye bağlı olarak kutsal savaş çağrısında bulunur.

İşte onlardan bazıları...

Tevrat'taki ölüm ayetleri

“Ve Allahın Rabbin sana teslim edeceği bütün halkları bitireceksin ve gözlerin onlara acımayacak…. O şehrin ahalisini mutlaka kılıçtan geçireceksin, onu ve onda olan her şeyi, ve hayvanlarını tamamen yok edeceksin.” (Tesniye 7/16; 13/15)

“Parlayan kılıcımı bileyip yargılamak için elime alınca, düşmanlarımdan öç alacağım, benden nefret edenlere karşılığını vereceğim. Oklarımı kanla sarhoş edeceğim. Kılıcım öldürülenlerin ve tutsakların kanıyla, düşman önderlerinin başlarıyla ve etle beslenecek.” (Tesniye 32:41-42)

Tanrınız RAB bu ulusları elinize teslim ettiğinde, onları bozguna uğrattığınızda, tümünü yok etmelisiniz. Bu uluslarla antlaşma yapmayacaksınız, onlara acımayacaksınız.

Kız alıp vermeyeceksiniz. Kızlarınızı oğullarına vermeyeceksiniz; oğullarınıza da onlardan kız almayacaksınız. Çünkü onlar oğullarınızı beni izlemekten saptıracak, başka ilahlara tapmalarına neden olacaklardır. O zaman RAB size öfkelenecek ve sizi çabucak yok edecek." (Tesniye 7:1-4)

"Ey Filist ülkesi Kenan, RAB’bin yargısı sana karşıdır. Hepinizi yok edecek RAB, Ülkede yaşayan kimse kalmayacak." (Sefanya 2:5)

“Bütün İsrail Ay kentine döndü ve ahalinin hepsini kılıçtan geçirdiler ve o gün erkeklerden ve kadınlardan öldürülenlerin hepsi onikibin kişiydi.” (Yeşu 8:24-26)

Ve erkek ve kadın genç ve ihtiyar öküz ve koyun ve eşek şehirde olanların hepsini kılıçtan geçirip tamamen yok ettiler ( Bab 37 Ayet 21 sayfa 221 )

İşte benden bir miras olarak sana milletleri mülkün olarak yeryüzüne uçlarınıda vereceğim onları demir çomaklı kıracaksın bir Çömlekçi kabı gibi onları parçalayacaksın ( Mezmurlar Bab 2 Ayet 8/9 sayfa 540 )

Deniz kıyısında oturanların Keretiler milletinin vay haline ey kenan Filistin diyarı Rabbin sözü size karşıdır seni yok edeceğim artık sen de oturan kimse olmayacaksın ( Tsefenya Bab 2 Ayet 5 sayfa 887 )

Bak bugün milletler üzerine ve ülkeler üzerine kökünden sökmek yıkmak için helak etmek ve yok etmek için seni koydum ( Yarenya Bab 10 Ayet 10 sayfa 724