Yasin'den sonra okunacak dua! Faziletini arttırıyor...
ensonhaber.com

Kuran-ı Kerim'in kalbi olarak bilinen Yasin Suresi, 36. suredir ve Müslümanlar arasında önemli bir yer tutar.

Yasin Suresi, insanlara Allah'ın birliğini, peygamberlerin gönderilişini, ölüm ve ahiret hayatını hatırlatır.

“Her şeyin bir kalbi vardır. Kuran’ın kalbi de Yasîn’dir. Kim Yasin’i okursa Allah Teâlâ, onun bu Yasin okumasına karşılık, Kur'an’ı on kere okumuş gibi sevap yazar.” (Tirmizî, Fedâilu’l-Kur’an)

Yasin'i okuyup bitirenler, ardından birkaç daha okuyarak bağışlanma diler.

Yasin suresinden sonra hangi dualar okunur? Yasinden sonra okunacak dualar haberimizde...

Yasin suresinden sonra okunan dua

Bismillahirahirrahmanirrahim

Allahümme Rabbena ya Rabbena tekabbel minna inneke entessemiul alim ve tüb Aleyna ya Mevlana inneke enttevvabür rahim. Vehdina ve veffıkna ilel hakkı ve ila sıratın müstekıym. Bi bereketi hatmil kur'anil azim. Ve'fa anna ya kerim. Vağ fir lena zünübena bi fadlike ve keramike ya ekramin veya erhamerrahimin

Anlamı:

Ey yerlerin ve göklerin sahibi on sekiz alemin kalbine nazar eden yüce Allah. Sayılı nefeslerin tükeneceğine, her şeyin sana döneceğine inanıyor, huzuruna geldik mümin gitmek istiyoruz, bu lütfu bizden esirgeme ya Rabbi. Yüce peygamberlerimizin şefaatine bizleri de nail eyle ya Rabbi Yapılan dualarımızı kabul eyle ya Rabbi Kuranı elden ele dilden dile ulaştıranlarında ruhlarına hediye ettik sen kabul eyle vasıl eyle ya Rabbi. Evlerimizde okunan yüce Yasin Şerif hürmetine sıkıntılardan ve cümle alem sıkıntılarından sen kurtar ya Rabbi Ölmüşlerimizin ruhlarını şad et ya Rabbi.