Belçika vatandaşlığına geçiş zorlaşıyor

Belçika vatandaşlığına geçiş zorlaşıyor

Belçika'da vatandaşlığa geçişi zorlaştıran yasa tasarısı Yeşiller'in karşı çıkmasına rağmen parlamentodaki diğer tüm siyasi partilerin desteğiyle onaylandı.

1 Ocak 2013 tarihinde yürürlüğe girecek yeni vatandaşlık kanunuyla, halen 7 yıl bu ülkede ikamet edenlere tanınan Belçika tabiyetine geçiş hakkı 2 farklı kategoride düzenleniyor.

Bunlardan ilkinde 5 yıl Belçika'da yasal oturumu bulunanlar, bu ülkenin üç resmi dili olan Fransızca, Hollandaca ve Almanca'dan en az birini konuşabilmeleri, sosyal ve ekonomik uyumlarını ispatlamaları şartıyla vatandaş olabilecek.

GEREKLİ ŞARTLAR

Bu kapsamda adayların, Belçika tarafından tanınmış diploma sahibi olmaları, son beş yılda en az 468 saat çalıştıklarını belgelemeleri, 400 saatlik entegrasyon kursunu başarıyla tamamlamaları ve yüz kızartıcı suç işlememeleri gerekiyor.

Bu şartların en az birini karşılayamayan adaylar 10 yıl ikametgah süresini doldurarak vatandaşlık başvurusunda bulunabilecek ama bu gruptakilerden de dil bilmeleri, sosyal ve ekonomik entegrasyon şartlarını karşılamaları istenecek.

PARLAMENTO YOLUYLA VATANDAŞLIK YOLU

Öte yandan yeni yasayla, parlamento onayıyla vatandaşlığa geçişler istisnai hale getiriliyor. Bu kapsamda bilimde, sosyal ve kültürel hayatta ya da uluslararası spor müsabakalarında Belçika'nın uluslararası imajına katkı yaptığını ispatlayabilenlere yıllarca beklemelerine gerek kalmadan parlamento kararıyla vatandaşlık yolu açılacak.

Belçika'da mevcut yasalar, 7 yıl bu ülkede oturanların, sosyal ve ekonomik entegrasyon şartı aranmadan vatandaşlığa geçebilmelerine izin veriyordu.