Petrol
111.48
2.25%
Euro
17.4789
-0.28%
Dolar
16.7545
0.34%
Altın
974.66
0.49%
Borsa
2444
0.00%
Bitcoin
324.771
-4.45%
22ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 22 C
  Bahçeşehir Koleji'nde herkes kendine özgü öğreniyor

  Bahçeşehir Koleji'nde herkes kendine özgü öğreniyor

  Türkiye'nin önde gelen eğitim kuruluşlarından olan Bahçeşehir Koleji'nde Kişiye Özel Eğitim Modeli (KÖM) uygulanıyor.
  • Haber Merkezi
  • 10.11.2018 - 20:32

  Sayın Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk’un açıkladığı 2023 hedeflerinde öne çıkanbaşlıklardan biri de eğitimin bireyselleşmesiydi. Açıklamalarında “Kitlesel eğitim, kitleselimha doğurur” diyen Sayın Selçuk, “Bu çağın teknolojisindeki gelişmelerden dolayı,öğrenmenin bireyselleştirilmesi süreci hızlanacak. Önümüzdeki süreçte kişiye özel öğrenmeiçerikleri oluşturulacak ve müfredat kişiselleşecek. Bir fabrika yemeği gibi bir şey yapıyoruz,anne yemeğine doğru gidişat, vizyon olmalı” sözleriyle eğitimin bireyselleşmesi yönündeatılacak adımlar hakkında ipucu verdi. 10 yıldan bu yana Türkiye genelindeki tümkampüslerinde Kişiye Özgü Öğretim Modelini (KÖM) başarıyla uygulayan Bahçeşehir Kolejinin Genel Müdürü Sayın Özlem Dağ ile eğitimin bireyselleşmesi konusundakideneyimlerini ve öğrenme stillerine göre tasarladıkları eğitim anlayışının 10 yılın sonundaki çıktılarını konuştuk.

  "ÖĞRENME TARZLARI PARMAK İZİ KADAR ÖZELDİR. BAHÇEŞEHİR KOLEJİNDE NASIL ÖĞRENİYORLARSA ÖYLE ÖĞRETİYORUZ"

  Bahçeşehir Kolejinde Kişiye Özgü Öğretim Modeli (KÖM) uyguluyorsunuz. KÖM nasıl biröğretim modeli ve uygulaması ne kadar zamandır devam ediyor?

  Bahçeşehir Kolejinde 10 yılı aşkın süredir Kişiye Özgü Öğretim Modelini (KÖM) uyguluyoruz.Eğitim yaklaşımımızda her daim olan bu anlayışı bir model haline getirdik. Kişiye ÖzgüÖğretim Modeli (KÖM) ile her bireyin potansiyelini en iyi şekilde kullanmasını hedefliyoruz.Görsel, işitsel, kinestetik ile sınırlandırılamayacak kadar farklı öğrenme stili var ve öğreneninkazanımlarını eksiksiz edinebilmesi için öğrenme stillerinin dikkatle üzerinde durulmasıgerekiyor. Kişiye Özgü Öğretim Modeli (KÖM) öğrencilerin öğrenmesini etkileyen tümfaktörleri kapsıyor.

  "BİREYLERİ TEK TEK ELE ALAN BİR EĞİTİM ANLAYIŞI BENİMSEMELİYİZ"

  Eğitimin bireyselleştirilmesi neden önemli? Eğitim standartları ile bireyselleşme arasındanasıl bir denge kurmak gerekiyor?

  Türkiye genelinde 125 kampüste 75 binin üzerinde öğrenciye hizmet verirken okulları kaliteve altyapı anlamında standartlaştırmak lazım; Bahçeşehir Koleji olarak bunu sağlayabilen birkurumuz. Öte yandan bunu yaparken hem öğretmeni hem de öğrenciyi biricik olarak elealmamız gerekiyor. Eğitim standartları, tek tip eğitim anlamına gelmek zorunda değil.Öğrenme stillerindeki farklılıkları göz önünde bulundurmanın da belli standartlaraoturtulması mümkün. 10 yıldan bu yana uyguladığımız Kişiye Özgü Öğretim Modeli (KÖM) debunun en güzel örneklerinden biri.

  KÖM bize öğrencilerin her birini ayrı ayrı ele alıp onların kendi içerisindeki potansiyeli ortayaçıkarabileceğimiz ve bunun üzerinden geliştirebileceğimiz bir altyapı sağlıyor. Bu bizim için çok kıymetli. Milli Eğitim Bakanımız Sayın Prof. Dr. Ziya Selçuk’un işaret ettiği gibi “kitleseleğitimin kitlesel felakete dönüşmesi” tehlikesinin önüne geçmeliyiz. Bunu engelleyecek tekşey de bireyleri tek tek ele alan bir eğitim anlayışıdır.

  Eğitimin bireyselleşmesi konusunda harekete geçmeyi zorunlu kılan etmenler neler?

  Gelişen teknolojiyle birlikte eğitim paradigmaları değişiyor. Artık bilgi değil beceri temelli bireğitim anlayışı söz konusu. Salt bilgi sahibi olmanın geleceğe yönelik beceriler kazandırmadığıanlayışıyla ilerlemek durumundayız. Bunun temeli de yine çocuğu tanıyıp onunyeteneklerine, ihtiyaçlarına, beklentilerine ve eğilimlerine göre aksiyon alabilmekten vegeliştirebilmekten geçiyor.

  "TEKNOLOJİNİN GELİŞİMİ BİZE KİŞİYE ÖZGÜ ÖĞRETİM MODELİNDE DAHA BİREYSEL DOKUNUŞLAR YAPMA İMKANI SAĞLIYOR"

  Değişimi sağlamak konusunda işin teorik kısmını oluşturmanın ötesinde uygulamada neleryapıyorsunuz?

  Değişen paradigmalar yalnızca eğitim modellerimizde değişimleri zorunlu kılmıyor aynızamanda bunu mümkün kılıyor ve hızlıca gerçekleştirmemizi sağlıyor. Teknolojinin gelişimibize Kişiye Özgü Öğretim Modelinde daha bireysel dokunuşlar yapma imkânı sağlıyor. Bilgi vebeceri eksiklerini görüp tespit edip envanterler oluşturma aşamasında teknolojidenfaydalanıyoruz. Dijital portfolyolar bu işin bir ayağı. Bu şekilde akademik ve sosyal gelişimiyakından izleme, eğilimleri ve varsa kazanımlardaki eksiklikleri daha isabetli ve hızlı tespitetmemiz artık mümkün. Bu çıktılar doğrultusunda eğitimi çocuğun ve öğretmenin ihtiyaçlarıdoğrultusunda yeniden değerlendirilip uygulama şansı buluyoruz. Bunun yanında sadeceölçme ve değerlendirme için değil uygulamalarda hem sınıf dışı ortamlarda, tüm sosyalyaşamda hem sınıf ortamlarında öğrenci öğrenci dokunabilme şansı buluyoruz. Yaniteknolojiyi de bu yönde kullanmak mümkün. Biz de bunları yapıyoruz.

  Bahçeşehir Koleji nde herkes kendine özgü öğreniyor #1
  Bahçeşehir Kolejinin Genel Müdürü Özlem Dağ

  Eğitim materyallerinin bireysel öğrenmedeki yeri konusunda neler söylemek istersiniz?

  Eğitimde çok ve çeşitli materyaller kullanıyoruz. Zaman zaman velilerimiz tarafından olsun,kurumumuza yeni katılan öğretmenlerimiz tarafından olsun bu alışılmadık bulunuyor ancakfarklı öğrenme stillerine dokunabilmek için bunu yapmak durumundayız. Kullandığımız dijitalaraç gereç, dokunsal, görsel ve işitsel öğrenme stillerine hitap ediyor. Yaş gruplarımız dijitaleçok yatkın, bu yatkınlığın avantajını kullanıyoruz. Videolardan yararlanarak hem görsel hemişitsel öğrenenlere ulaşıyoruz. Dijital materyallerin dışında çok sayıda hikâye kitabımız var. Bukitapların bir kısmını proje kitabı bir kısmını ders aracı olarak kullanıyoruz. Kullanırken deyine öğrenen profilini göz önünde bulundurarak etkinliklerini yapıyoruz. 3 boyutluçalışmalarımız var. Çocuk hem kitabı okuyor hem katlıyor, çiziyor; bu sayede yine dokunsalbaşta olmak üzere değişik öğrenme stillerine hitap etme olanağı buluyoruz.

  10 yıldan bu yana Kişiye Özgü Öğretim Modelini Türkiye genelinde uygulayan bir kurumolarak, bu eğitim anlayışının öğrenci, öğretmen ve veli boyutunda yararlarından bahsedermisiniz?

  Öğrenci boyutundan uzun uzun bahsettik aslında. Kişiye Özgü Öğretim ile öğrencileri farklıaçılardan bireysel olarak değerlendirerek hem akademik hem sosyal anlamda kazanımlarınıneksiksiz olmasını sağlamayı amaçlıyoruz. Elbette işin öğretmen ve veli boyutu da çocuğun eğitim sürecine katkısı açısından önemli. Bahçeşehir Koleji olarak Kişiye Özgü Öğretim Modeliiçin hem teorik hem de materyaller açısından eksiksiz çalışan bir sistem oluşturduk ve busistem yıllar içinde çok güzel bir şekilde rayına oturdu. Öte yandan işin uygulama kısmınıyapacak kişi öğretmendir ve rehberlik bölümüdür. 1. sınıf öğrencilerinde okul öncesindengelen çocuklar için tanıma çalışmaları yapılıyor. Birçok envanterden yararlanılıyor ancaköğretmenin de öğrencilerini tanıması ve öğrenme stillerinin farklılıkları açısından doğrudeğerlendirebilmesi önemli. Bunu sağlamak için öğretmenlere meslek içi eğitim veriyoruz,farklı öğrenme stillerini tanıtıyoruz. Bu şekilde anlattığımızda öğretmenlerin öğrencilere bakışaçısı da farklılaşıyor. Öğrencileri tanımaları gerektiğini söylüyoruz. Kör noktalarına dikkatetmelerini söylüyoruz. Öğretmenlerimizin bakış açılarını genişletiyoruz. Kendilerinden yolaçıkmalarını sağlıyoruz. Öğretmenler sınıfa girdiğinde önyargılarından kurtulmuş oluyorlar.Örneğin “yaramaz” gibi, “zeki ama çalışmıyor” gibi ifadeler asla kullanmıyoruz.Öğretmenlerimizin güncel terminolojiye hâkim olmaları çok önemli. Bilimsel bir şekildeöğrenenlerin stillerini tanımlamaları gerekir. Meslek içi eğitimlerle bunu sağlıyoruz. Buşekilde dokunduğumuz için öğretmenler de bu bakış açısını özümsüyor.

  3. sınıftan itibaren ise Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümümüz tarafından KişiselÖğrenme Stili (KÖS) testi yapılıyor ve bu rapor eşliğinde rehber öğretmen öğrenciye ve veliyedanışmanlık yaparak onları öğrencinin öğrenme stili konusunda bilgilendiriyor. Dolayısıylaveli boyutunda da farkındalık oluşturuyoruz. Böylece çocuklarıyla ilgili gerçekçi beklentileriçine girmeleri, gerçekçi hedefler belirlemeleri ve çocuklarının hem öğrenme stillerini hem deihtiyaçlarını ve eğilimlerini bilimsel bir bakış açısıyla yeniden değerlendirmelerini sağlamışoluyoruz.

  BAHÇEŞEHİR KOLEJİN KİŞİYE ÖZGÜ ÖĞRETİM MODELİNİN 3 ADIMI

  Bahçeşehir Kolejinde uygulanan Kişiye Özgü Öğretim Modeli (KÖM) 3 temel adım üzerinde ilerliyor. Bu adımlardan ilki; “Nasıl öğreniyorum?” Bu adımda öğrencilerin öğrenme stillerinin tespit edilmesi için “Kişisel Öğrenme Stili Testi” (KÖS) uygulanıyor. Bu test ile her öğrencinin hangi öğrenme stillerine yatkınlığı olduğu tespit ediliyor. İkinci adımda Akademik Gelişimi İzleme Sınavı (AGİS) ile o zamana kadar öğrenilen konularda öğrencinin durumu ve kazanımlarındaki eksikliklere odaklanılarak neyi, ne kadar öğrendiği tespit ediliyor. Kişiye Özgü Öğretim Modelinin (KÖM) üçüncü basamağında ise “Metodbox” uygulaması ve “STOYS” sistemi yer alıyor. Ne zaman ve nasıl tekrar yapabileceğine dair teknolojinin olanaklarından yararlanılan bu basamakta öğrenci, öğretmen ve veli üçgeninde kazanımların takibi, eksik kalan kazanımlarda eksikliklerin giderilmesi için izlenecek yolun belirlenmesi süreçleri yürütülüyor ve yardımcı materyallerle eğitim destekleniyor.

  “SOSYAL TAKİP PROGRAMI” İLE UYGULAMALI DERSLERDE EKSİKSİZ

  TAKİP Bahçeşehir Kolejinde uygulamalı derslerde erken çocukluk eğitimden 8. sınıf sonuna kadar spor ve sanat eğilimleri “Sosyal Takip Programı” ile takip ediliyor. Sosyal Takip Programında öğrencilerin sanat ve spora yönelik çalışmaları gözlemlenerek, yıl içindeki gelişimleri gözlem formları yardımıyla arşivleniyor ve yıl sonunda öğrenci beceri haritaları çıkarılarak internet üzerinden paylaşılıyor. Hazırlanan portfolyolar lise geçişlerinde öğrencileri destekleyici bir nitelik taşıyor. Veliler şifreleriyle bu alana giriş yaparak öğrencilerin raporlamalarını görerek çıktılarını alarak dosyalayabiliyor.

  Öğrenci bilgilerinin, öğrencinin beden eğitimi, görsel sanatlar ve müzik ders ve branş kriterlerinin, katıldığı sosyal etkinliklerinin, okul içi ve dışarıdan almış olduğu sertifikaların, katılmış olduğu yarışma, organizasyon ve etkinliklerin, buralarda almış olduğu sertifika ve madalyaların, okul içinde gerçekleşen turnuvaların, katıldığı kamplar ve gezilerin, sınıf bazlı yapılan organizasyon görsellerinin bir arada arşivlendiği Sosyal Takip Programı; öğrenci, öğretmen ve veli üçgeninde yetenek, ihtiyaç ve eğilimlerin doğru takibini sağlıyor.


  İlginizi Çekebilir

  Görüş Bildir