Başarısızlığın nedeni okula geç başlamak

Başarısızlığın nedeni okula geç başlamak

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Yardımcı Doç. Dr. Ümmühan Yeşil Dağlı, çocukların okula başlama yaşı ile 3 yıl sonraki akademik başarılarını inceledi. Araştırmanın verileri bir ilimizin merkez ilçesinde 2008-2009 eğitim-öğretim yılında ilköğretim birinci sınıfa başlamış ve e-okul sisteminde üçüncü sınıfa kadar verileri bulunan öğrencilerden oluştu. Toplam 4 bin 433 öğrencinin 2008-2009 eğitim-öğretim yılındaki birinci sınıf bilgileri ve 2011-2012 eğitim-öğretim yılındaki üçüncü sınıf bilgileri kullanıldı.

ANAOKULU YOK GİBİ

Genel olarak, 69-80 aylık yaş diliminde birinci sınıfa başlayan çocukların akademik notları, daha büyük yaşlarda başlayan çocuklardan daha yüksek çıktı. Yüzde 53.4'ü erkek, yüzde 46.6'sı kız öğrencilerden oluşan çocukların yüzde 92.2'si anaokuluna hiç devametmediği, yüzde 1.5'inin bir dönem, yüzde 5.9'unun iki dönem ve yüzde 0.3'ünün de üç dönem devam ettiği belirlendi. E-okul kayıtlarına göre 2008-2009 öğretimyılında birinci sınıfa giden öğrencilerin yaş ortalamaları 77.52 ay bulunurken, en küçük öğrenci 69 aylık, en büyük öğrenci ise 127 aylık olarak okula başladığı öğrenildi. Araştırmaya katılan çocukların yüzde 82.81'i ilkokul birinci sınıfa zamanında, yüzde 14.03'ü bir yıl geç, yüzde 3.16'sı ise iki yıl geç başladı.Genel olarak çocukların üçüncü sınıf not ortalamalarının zamanında okula başlayan (69-80 aylık olan) çocuklarda yüksek, birinci sınıfa bir ya da iki yıl geç başlayan (81 aylık ve daha büyük olan) çocukların ise üçüncü sınıf not ortalamalının düştüğü görüldü.

EN BAŞARILI GRUP 69-80 AYLIKLAR

İlkokul birinci sınıfa 78-80 aylık iken başlayan çocukların üçüncü sınıfta matematik, hayat bilgisi ve Türkçe ortalamaları diğer çocukların ortalamalarından daha yüksek çıktı. Bu grubu 75-77 aylık çocuklar takip etti. Başarı ortalaması en düşük olan grubu ise birinci sınıfa 96-98 aylık iken başlayan çocuklar oldu. Birinci sınıfa bir (81-92 aylık) ya da iki yıl (93 aylık ve üzeri) geç başlayan çocukların başarısı zamanında başlayanlardan (69-80 aylık) daha düşük çıktı.

BAŞARI OKULDAKİ ZAMANA BAĞLI

Araştırmanın sonuçları şöyle özetlendi: "Genel olarak, 69-80 aylık yaş diliminde birinci sınıfa başlayan çocukların akademik notları, 84 ve daha büyük yaşlarda birinci sınıfa başlayan çocuklardan daha yüksek. Bu grup içerisinde çocuğun yaşı ay olarak arttıkça, akademik başarılarında arttı. Okulda geçirilen zamanın çocukların başarısı üzerindeki olumlu etkisi olduğu bu nedenle akademik başarılarının arttığı öğrenildi."