Ar-Ge, test ve ilk dolum amaçlı akaryakıt teminine yeni düzenleme
AA

Bazı akaryakıt temini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Petrol Piyasası Daire Başkanlığının iznine tabi olacak.

Ar-Ge ve test amaçlı, referans test yakıtı veya araç ilk dolum yakıtı olarak kullanılmak üzere, ihrakiye teslimi kapsamındaki akaryakıt türlerinin, taktik yakıtların, biyodizelin ve özel üretim akaryakıtlarının doğrudan temininde, belirli kurumların yıllık 500 litre ve altındaki talepleri bu kapsamda değerlendirilecek.

KARAR, İHRAKİYE TESLİMİ KAPSAMINDAKİ AKARYAKITI KAPSIYOR

EPDK'nin, konuya ilişkin Resmi Gazete'de yayınlanan kararına göre Ar-Ge ve test amaçlı, referans test yakıtı veya araç ilk dolum yakıtı olarak kullanılmak üzere, ihrakiye teslimi kapsamındaki akaryakıt türlerinin, taktik yakıtların, biyodizelin ve özel üretim akaryakıtlarının doğrudan temini, savunma sanayi kapsamında faaliyet gösteren kamu şirketlerinin, Savunma Sanayi Başkanlığı ile savunma sanayindeki projelerde sözleşme akdetmiş olanların, Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğünün, otomotiv üreticilerinin, üniversite ve laboratuvarların miktar sınırı olmaksızın tüm talepleri ile bunların dışında kalanların akaryakıt türünden yıllık 500 litre ve altındaki talepleri Petrol Piyasası Daire Başkanlığı'nın iznine tabi olacak.

BELİRLİ KURULARIN DIŞINDA KALAN TALEPLER İZNE TABİ

Bunların dışında kalanların bir akaryakıt türünden yıllık 500 litrenin üzerindeki talepleri ise Kurulun iznine tabi olacak.

Kurumca, Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) bazında akaryakıt olarak belirlenen ürünlerle aynı GTİP numarasına sahip olan ancak üretim aşamasında bir veya daha fazla özelliği belirli bir aralıkta olacak şekilde hazırlanan özel üretim akaryakıtların temini ise rafinerici veya dağıtıcı lisansı sahibinden yapılacak.

Taktik yakıt temini, ihrakiye temini ve biyodizel temini kapsamındaki izin talepleri kullanıcılar tarafından, özel üretim akaryakıtların temini kapsamındaki izin talepleri ise ikmali gerçekleştirecek lisans sahipleri tarafından EPDK'ye yapılacak.

Kullanıcılar temin ettikleri akaryakıtı hiçbir surette piyasa faaliyetine konu etmemekle ve sadece başvurusunda beyan ettiği kapsamda kullanmakla yükümlü olacak.

Elektrik dağıtım bakım ücretlerinde tarife değişikliği

ELEKTRİK DAĞITIM ŞİRKETLERİNİN BAKIM HARCAMALARININ HESAPLAMALARINDA DEĞİŞİKLİK

Öte yandan, EPDK, Resmi Gazete'de yer alan diğer kurul kararında Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Planlı Bakım Harcamalarının Tarife Hesaplamalarında Dikkate Alınmasına İlişkin Usul ve Esaslar'da değişikliğe gitti.

BAKIN GİDERLERİ TEDAŞ BEDELLERİ ÜZERİNDEN HESAPLANACAK

Buna göre, üçüncü seviye planlı bakım giderleri için TEDAŞ tarafından her yıl yayınlanan birim bedeller baz alınacak.

GÜNCELLENEN BİRİM BEDELLERİNDEN 25 ORANINDA İNDİRİM YAPILACAK

Tarife uygulama döneminin her bir yılı için geçerli olan düzeltme işlemlerine esas birim bedeller, aynı uygulama dönemi için kabul edilen yatırım harcamalarına esas birim bedellerin güncellenmesinde kullanılan değişim katsayılarıyla ilgili yıl ortasına göre güncellenen birim bedellerinden yüzde 25 oranında indirim yapılmak suretiyle belirlenecek.