Petrol
99.66
-0.36%
Euro
17.586
0.22%
Dolar
17.2135
-0.01%
Altın
963.26
0.06%
Borsa
2408
0.00%
Bitcoin
352.016
2.43%
22ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 22 C

  BDDK: Türk bankacılık sektörü 'sürdürülebilirlik' alanında çalışıyor

  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Akben, çevrim içi katıldığı toplantıda Türk bankacılık sektörünün öncü ve yenilikçi tavrını "sürdürülebilirlik" alanında da sergilediğini dile getirdi.
  • AA
  • 23.02.2021 - 13:28
  • Güncelleme : 23.02.2021 - 13:33
  BDDK: Türk bankacılık sektörü 'sürdürülebilirlik' alanında çalışıyor

  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Ali Akben, "Bankacılık sektörünün sürdürülebilir finans alanında inisiyatifi ele aldığını, gerek risk yönetimi gerekse kaynak tahsisi anlamında pek çok iyi uygulama örneği sergilediğini görüyoruz." dedi.

  İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD Türkiye) tarafından, "Sürdürülebilir Finans Forumu"nun 7'ncisi  gerçekleştirildi.

  BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, "Yeşil Dönüşüm ve Türkiye'ye Etkileri" başlığı ile düzenlenen etkinlikteki konuşmasında, salgın sürecinin etkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

  "PANDEMİ NEDENİ İLE BÜYÜME RAKAMI REVİZE EDİLDİ"

  Pandemi nedeniyle 2020 yılı için daha önce yaklaşık yüzde 6 oranında öngörülen küresel büyüme tahmini yüzde 3 oranında daralma şeklinde revize edilmek zorunda kalındığını dile getiren Akben, şunları kaydetti:

  "Salgın her ne kadar iklim değişikliğini ve sürdürülebilirliği bir süreliğine gündemin gerilerine itmiş görünse de sağlam ve istikrarlı addedilen birçok kurumun ve organizasyonun aslında ne denli savunmasız ve kırılgan olduğunu ortaya koyarak aslında sürdürülebilirliğin önemini bir kez daha bizlere göstermiş oldu. Kalkınma modelimizi gözden geçirerek, daha uzun vadeli ve geniş bir bakış açısıyla yeni risk yönetimi yaklaşımları benimsememiz ve 'daha iyiyi inşa etmek' için kaynak ayırmamız gerektiğini, yani özetle 'sürdürülebilir bir kalkınma anlayışı'nı içselleştirmemiz gerektiğini hatırlatmış oldu.

  Finans sektörü sürdürülebilir kalkınmaya geçiş sürecinde ekonomik kaynakların tahsisinde oynadığı kritik rol nedeniyle ayrıcalıklı bir konumda bulunuyor. Bu süreçte, bir yandan maruz kaldığı çevresel ve sosyal riskleri yönetmek mecburiyetindeyken diğer yandan da kaynakları doğru alanlara tahsis ederek negatif dışsallıkları sınırlandırmaya, pozitif dışsallıklar yaratmaya gayret ediyor."

  Akben, finans sektörünün karşı karşıya bulunduğu çevresel ve sosyal risklerin "fiziksel riskler" ve "düşük karbon ekonomisine geçiş riskleri" şeklinde iki kategoride ele alınabileceğini anlattı.

  Risklerin içerikleri hakkında bilgi veren Akben, bu risklerin tek tek finansal kuruluşlar özelinde yaratabileceği olumsuz etkilerin yanında, aynı zamanda bir bütün olarak finansal sistemin istikrarı üzerinde de birtakım etkiler yaratma potansiyeli taşıdığına dikkati çekti.

  BDDK

  "PEK ÇOK BANKAMIZ, ÇEVRESEL VE SOSYAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ALANINDA STRATEJİ VE POLİTİKALAR GELİŞTİRDİ"

  Akben, sürdürülebilir bir kalkınma modeline geçişin, aynı zamanda kaynak tahsisi sürecindeki özel konumu nedeniyle finans sektörü için çok önemli fırsatları da beraberinde getirdiğinin altını çizerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

  "OECD'nin tahminlerine göre 'Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ne ulaşılabilmesi için 2030 yılına kadar dünya genelinde, her yıl yaklaşık 7 trilyon dolar tutarında ilave yatırım yapılması gerekmektedir. Kuşkusuz bu devasa yatırımların hayata geçirilebilmesi için gereken finansmanın sağlanması, finans sektörü için, kaynak ve ürün çeşitliliğinin artırılması, kamusal ve uluslararası fonlara aracılık ve daha fazla inovasyon anlamına gelmektedir. Türk bankacılık sektörü pek çok alandaki öncü ve yenilikçi tavrını 'sürdürülebilirlik' alanında da sergiliyor. Bankacılık sektörünün sürdürülebilir finans alanında inisiyatifi ele aldığını, gerek risk yönetimi gerekse kaynak tahsisi anlamında pek çok iyi uygulama örneği sergilediğini görüyoruz."

  Mehmet Ali Akben, özellikle 2010'lu yılların başlarından bu yana pek çok bankanın, çevresel ve sosyal sürdürülebilirlik alanında strateji ve politikalar geliştirdiğini, kurumsal kapasite oluşturduğunu ve periyodik raporlamaya başladığını dile getirdi.

  BDDK

  “SEKTÖR PAYI YÜZDE 60'I BULAN 9 BANKAMIZ BORSA İSTANBUL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİNE DAHİL EDİLDİ”

  Akben, "Nitekim toplam sektör payı yüzde 60'ı bulan 9 adet bankamızın uluslararası standartlarda tarafsız bir değerlendirmeye tabi tutularak Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksine dahil edilmiş olması, bankacılık sektörünün bu alanda geldiği noktanın en güzel özetini veriyor."

  "HALA GİDİLECEK ÖNEMLİ BİR YOL OLDUĞUNUN DA FARKINDAYIZ"

  Yapılan bu çalışmalarla birlikte hala gidilecek önemli bir yol olduğuna dikkati çeken Akben, özellikle “çevresel ve sosyal risk yönetimi” ve “yeşil finans” uygulamalarının yaygınlaştırılarak geliştirilmesinin bu yolun önemli kilometre taşlarını oluşturduğunu söyledi.

  BDDK Başkanı Akben, yeşil finans alanında, Türkiye'nin enerji bağımsızlığını sağlamak ve ödemeler dengesi açığını kapatmak açısından stratejik bir önceliğe sahip olan yenilenebilir enerji konusunun, finans sektörü için önemli bir yatırım potansiyeli sunduğuna işaret etti.

  Hem Türkiye'de hem de küresel düzeyde başta iklim değişikliği olmak üzere çevresel ve sosyal sorunlara duyarlı bireylerin ve kuruluşların oluşturduğu geniş bir yatırımcı kitlesinin olduğunu belirten Akben, şunları söyledi:

  "Finans kesimimizin sürdürülebilir finans uygulamalarına ağırlık vermesiyle ve reel kesime bir anlamda yol göstermesiyle ülkemize bu kesimlerden hatırı sayılır ölçüde fon akışının sağlanabileceğini düşünüyoruz. Bir yandan yeşil bono, sosyal bono gibi yeni ve inovatif enstrümanların tasarrufları mobilize etmesi, diğer yandan da kalkınma odaklı uluslararası finansal kuruluşların artan ilgisi kronik tasarruf açığı sorunumuzu önemli ölçüde hafifletecek, ulusal kalkınmamıza ivme kazandıracaktır."

  BDDK

  "FİNANS SEKTÖRÜ İÇİN BİR YEŞİL TAKSONOMİ ÜZERİNDE ÇALIŞILMASI YÖNÜNDE GÖRÜŞ BİRLİĞİ SAĞLANDI"

  Öncelikli ve önemli gördükleri bir diğer çalışma konusunun da Türk finans sektörüne yönelik bir yeşil taksonominin oluşturulması olduğunu belirten Akben, "Türk finans sektöründe yatırımcıların ve kuruluşların hangi finansal varlıkların ne ölçüde yeşil olduğunu değerlendirmekte kullanabilecekleri, genel kabul görmüş bir sınıflandırmanın bulunmaması tüm taraflar için tutarlı, kapsamlı ve karşılaştırılabilir verilerin üretilmesini engellemekte, sürdürülebilirliğe yönelik analiz yapma ve politika geliştirme kapasitesini sınırlamakta, sürdürülebilir finansın gelişimi önünde önemli bir bariyer teşkil etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.


  İlginizi Çekebilir

  Görüş Bildir