Euro
10.0676
-0.11%
Dolar
8.5484
-0.18%
Altın
495.62
-0.39%
Borsa
1.352
-0.86%
Bitcoin
294.499
2.15%
26ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 26 C

  BDDK'dan vatandaşa ve iş dünyasına kolaylık adımları

  BDDK, vatandaşın ve iş dünyasının salgın koşullarından normale geçiş döneminde finansman erişimini kolaylaştıracak, kredi sisteminin etkin çalışmasına daha fazla katkıda bulunacak kararlar aldı.
  • AA
  • 08.07.2021 - 09:48
  BDDK'dan vatandaşa ve iş dünyasına kolaylık adımları

  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Resmi Gazete'de bugün yayınlanan kararlar uyarınca piyasa koşullarını reel pazarın gereksinimleri ile buluşturup, sorunlara daha hızlı çözümler almak üzere yapılaştı.

  Bankaların uygun kredi tahsis, izleme, rehabilitasyon ve sorunlu alacak çözümleme süreç ve politikalarını oluşturan ilgili yönetmelikler ve rehberler bankalara ve vatandaşa piyasa gerçekleri üzerinden yaklaşıyor.

  YAŞAMA ŞANSI OLAN ŞİRKETERİN KREDİLERİ ÖDENEBİLİR ŞEKİLDE DÜZENLENİYOR

  Yeni oluşumlar yaşama şansı olan şirketlerin finansal ve/veya operasyonel yeniden yapılandırma yoluyla yaşatıldığı bir sistem getiriyor.

  ZOMBİ ŞİRKETLERDEN ALINACAKLAR AKTİFTEN SİLİNİYOR

  Ancak "zombi şirketler" olarak tanımlanabilecek borç ödeme kapasitesi çok zayıf olan ya da hiç olmayan borçlulardan olan alacakların aktiften silme, varlık yönetim şirketleri, özel fon ya da özel amaçlı şirketlere devir gibi yöntemlerle banka bilançolarından etkin şekilde temizlendiği proaktif bir yapının oluşturulması için hazırlandı.

  BDDKdan yeni kararlar

  KREDİ TAHSİS VE İZLEME SÜREÇLERİNE İLİŞKİN REHBER ULUSLARARASI NİTELİKLERE SAHİP

  "Kredi Tahsis ve İzleme Süreçlerine İlişkin Rehber" ile bankaların tahsis ve izleme süreçlerinin uluslararası iyi uygulamalardakine denk kalitede bir düzeye erişmesinin temini hedefleniyor.

  Rehberde öncelikle tahsis ve izleme süreçlerine ilişkin tesis edilmesi gereken kurumsal çerçeveden ne beklenildiği açıklanırken, söz konusu çerçevenin etkinliğinin temini için oluşturulması gereken uygulamalardan bahsediliyor.

  TEMİNAT DEĞERLENDİRMESİNİ DE KAPSIYOR

  Rehberin ilerleyen bölümlerinde tahsis süreçlerine, fiyatlamaya ve teminat değerlemesine ilişkin bankaların uygulaması beklenen yenilikler ve geliştirmelere ilişkin hükümler sıralanıyor.

  Son bölümde ise izleme süreçlerinin kalitesinin artırılması için bankalardan tesis etmesi beklenen sistem ve altyapıya ilişkin hükümler yer alıyor. Rehberin ekler kısmında bankalara yol gösterici olması bakımından birtakım kriterler ve toplamasında fayda görülen veriler yer alıyor.

  BDDKdan yeni kararlar

  KREDİ SINIFLAMAYA İLİŞKİN YÖNETMELİK, DENETİME HAZIRLIĞI DA KAPSIYOR

  Hafta başında, "Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"te yapılan değişiklikle bankaların kredi sınıfı değişikliklerine dair kriterlerini yazılı hale getirerek denetime hazır bulundurma zorunluluğu getirildi.

  Bankalarca yeniden yapılandırma öncesinde borçlunun geri ödeyebilme kapasitesine ilişkin bir değerlendirme yapmaya yönelik hüküm yönetmeliğe eklendi.

  Yönetmelik değişiklikleri kapsamında bankacılık sisteminde kaynakların verimli kullanımı amacıyla kayıttan düşme uygulamasına yönelik hükümler de geliştirildi.

  BDDKdan yeni kararlar

  KAYITTAN DÜŞME ZAMANININ UYGUNLUĞU BANKANIN İNİSİYATİFİNDE

  Alacakların türü, borçluya özgü koşullar, makroekonomik ortam gibi belirleyiciler makul kayıttan düşme süresini tanımlamak açısından güçlük yarattığından, kayıttan düşme zamanının uygunluğu gerekçelerini denetime hazır bulundurma şartıyla bankalara bırakıldı.

  Yönetmelikteki bir diğer değişiklik ise KOBİ'lerin finansmana erişiminde karşılaştıkları teminat sorununun azaltılması için Devlet Destekli Ticari Alacak Sigorta Poliçelerinin ikinci grup teminat olarak sayılmasına yönelik oldu.

  KOBİ’LERİN FİNANSA ERİŞİMİN KOLAYLAŞTIRILMASI ADIM DESTEKLENECEK

  Böylelikle ekonomi reform eylem adımlarından biri olan KOBİ’lerin alacak sigortası sistemi ile güvence altına alınan alacaklarının bankalar nezdinde teminat olarak kabul edilmesinin sağlanması suretiyle KOBİ’lerin finansa erişimin kolaylaştırılması adımının desteklenmesi hedeflendi.

  Ayrıca, lisanslı depoculuk ile çiftçiye ve tarımsal üretimin gelişimini sağlayan elektronik ürün senetlerinin (ELÜS) daha yüksek teminat oranı ile dikkate alınması da getirilen diğer bir yenilik olarak öne çıktı.

  İlginizi Çekebilir

  Görüş Bildir