Belirli bir haddi aşan alım satımlardaki e-belgeler hakkında düzenleme

E-belgeler, temmuz itibarıyla "Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu" ile "Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu" bildirimlerine dahil edilmeyecek.

Belirli bir haddi aşan alım satımlara ilişkin hazırlanan e-belgeler hakkında, bu yılın temmuz ayına ilişkin dönemden itibaren geçerli düzenleme yapıldı. Tebliğ, 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek.

BELİRLİ BİR HADDİ AŞIYORSA FORM BA VE FORM BS DIŞINDA

Belirli bir haddi aşan mal ve hizmet alımlarında e-Fatura, e-Arşiv Fatura olarak alınan e-belgeler, temmuz ayı itibarıyla, "Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)" ve "Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu'na (Form Bs)" ilişkin bildirimlere dahil edilmeyecek.

RESMİ GAZETE’DE YAYINLANDI

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği, Resmi Gazete'de yayınlandı.

Resmi Gazete'de yayınlandı

5 BİN LİRA TUTARIN ÜZERİNDE

Bildirimlere dahil edilecek belgelerin belirlenmesi bakımından, söz konusu bir aylık dönemdeki alım satım tutarları toplamına ilişkin 5 bin lira tutarındaki haddin tespitinde, elektronik ve kağıt ortamda düzenlenen belgeler birlikte değerlendirilecek.

SADECE KAĞIT ORTAMINDA DÜZENLENEN BELGELER BİLDİRİMLERE DAHİL EDİLECEK

Haddin aşılması halinde elektronik olarak düzenlenen veya alınan belgeler değil, sadece kağıt ortamında düzenlenen belgeler bildirimlere dahil edilecek. Böylece ilgili mükelleflerin zaman içinde e-belge uygulamalarına tamamen dahil olması teşvik edilecek.

BİLDİRİMDE İLGİLİ YER İŞARETLENECEK

Bildirim verme yükümlülüğü bulunan ancak tüm alış ve satışları belirlenen haddin altında kalan veya bu alış satışları elektronik belge olarak düzenlenen belgelerden oluşan mükellefler, Form Ba veya Form Bs bildirimlerini sadece "Ba/Bs bildiriminde beyan edilecek bilgim bulunmamaktadır." kutucuğunu işaretleyerek verecek.