Bina altında fırın açılması yasaklanıyor

Bina altında fırın açılması yasaklanıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği'nde yapılacak değişiklikle, yangın ihtimalinin azaltılması, ısı değişiminin binanın taşıyıcı sistemlerine zarar vermemesi, gerekli teknik şartların sağlanması amacıyla fırınlara yeni standartlar getirilecek.

Fırınlar, sanayi, küçük sanayi, organize sanayi, konut dışı çalışma alanlarıyla ticaret bölgelerinde, zemin katı ticaret olarak belirlenen ve ticaret olarak teşekkül etmiş konut bölgelerinde yapılabilecek. Katkılı pide, kebap, simit fırınları ve geleneksel tandır ocakları, zemin katı işyeri olarak kullanılan binalarda açılabilecek.

FIRINA AİT OTOAPRK ZORUNLU OLACAK

Fırınların duvar ve döşemelerinde ısı ile ses yalıtımı uygulanması mecburi olacak. Binanın taşıyıcı sisteminin ve fırınla ilgisi olmayan diğer bağımsız bölümlerin ısı değişiminden olumsuz etkilenmemesi için proje müelliflerince veya konunun uzmanı teknik elemanlarca hazırlanan rapora göre gerekli tedbirler alınacak. Bayilere dağıtım hizmeti veren araçların yükleme, boşaltma işlemlerinin yol üzerinde yapılmaması için fırının önünde kendi otoparkının bulunması zorunlu olacak. Trafik açısından ilgili birimin görüşü de alınacak.

ŞARTLARI YERİNE GETİRMEYENE RUHSAT YOK

Mekanik tesisat projelerinde, kanalizasyon bağlantısına, böcek ve kemirgen girişini önlemek için çekvalf konulacak. Baca ölçülerinin hesaplanması, soğuk sıcak karşılaşmasında yoğuşma ve terlemenin önlenmesi için bacaların bina iç duvarlarında tesis edilmesi ve filtre takılması şartı aranacak.

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik Hükümleri uyarınca gerekli tedbirler alınacak. Ayrıca fırınların İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümleri ile Türk Standartları Enstitüsü standartlarına uyması gerekecek. Bu şartların yerine getirilmemesi halinde ruhsat verilmeyecek.