Borsa, disiplin suçlarına daha ağır yaptırımlar getirerek, kapsamını genişletti
AA

Sermaye Piyasası Kurulu, borsa faaliyetlerine ilişkin yönetmelikte değişikliğe gitti. Borsada işlem yapma yetkisi verilenlere ve/veya temsilcilerine verilecek para cezasında üst limit 50 bin liradan 5 milyon liraya çıkarıldı.

SPK, BORSA İLE İLGİLİ YAPILABİLECEK DİSİPLİN SUÇLARININ ÜZERİNE DAHA KARARLILIKLA GİDECEK

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), borsa faaliyetlerine ilişkin usul ve esasları düzenlediği yönetmelikte yer alan "Disiplin cezalarının çeşitleri", "Disiplin cezalarını gerektiren fiiller" ve "cezanın belirlenmesine ve uygulanmasına dair genel hükümler" bölümlerinde değişiklik yaptı.

BORSA FAALİYETLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

SPK'nın "Borsa İstanbul AŞ Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmelik"inde yapılan değişiklik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlanarak yürürlüğe girdi.

PARA CEZASINDA ÜST LİMİT ARTIRILDI

Buna göre, işlem yapma yetkisi verilenlere ve/veya temsilcilerine verilecek disiplin cezalarındaki para cezasında üst limit artırıldı. Daha önce "10 bin TL'den 50 bin TL'ye kadar para cezası", yeni değişiklikle birlikte "10 bin TL'den 5 milyon TL'ye kadar para cezası" olarak düzenlendi.

DİSİPLİN CEZALARINI GEREKTİREN FİİLLERE YENİ FIKRALAR EKLENDİ

Yönetmelikte disiplin cezalarını gerektiren fiillere yeni fıkralar eklendi. Ayrıca bu fiillerin gerçekleştirilmesi halinde verilecek para cezası tutarı da 50 bin TL'den liradan az olmamasına karar verildi.

Sosyal medyada yorum yapılmasını de içeren bu fiiller şöyle sıralandı:

"Gazete, televizyon, internet, sosyal medya hesapları veya benzer nitelikte kitle iletişim araçlarını kullanarak sermaye piyasası araçları hakkında yalan, yanlış ve yanıltıcı yorum ve tavsiyelerde bulunmak. Sosyal medya aracılığıyla veya üyelik bazlı çevrimiçi kapalı gruplar üzerinden, sermaye piyasası araçlarının fiyatları, fiyat değişimleri ile arz ve taleplerine ilişkin yalan, yanlış ve yanıltıcı izlenim uyandırmak suretiyle yatırımcıları yönlendirmeye çalışanlarla işbirliği yapmak veya bu amaçla kurulan veyahut bu amaçla faaliyet yürüten üyelik bazlı çevrimiçi kapalı gruplara üye olmak."

CEZALAR, KISA SÜREDE İLGİLİ KURUMLARA HABER VERİLECEK

Cezanın belirlenmesine ve uygulanmasına dair genel hükümleri içeren 54. maddenin üçüncü fıkrası, "İlgililer hakkında 52. maddenin birinci fıkrasının (ç) ve (d) bentlerindeki cezaların verilmesi ya da 53. maddede sayılan fiillerden sermaye piyasası mevzuatına da aykırılık oluşturan filler nedeniyle ceza verilmesi halinde, durum en kısa sürede Kurula ve ilgisine göre Türkiye Sermaye Piyasaları Birliğine bildirilir." şeklinde değiştirildi.