Devlet haksız verginin faizini de ödeyecek

Devlet haksız verginin faizini de ödeyecek

Maliye Bakanlığı, mükelleften haksız olarak yaptığı tahsilatı faiziyle ödeyecek.

MEHMET ŞİMŞEK TEBLİĞİ İMZALADI

Türkiye'de bir ilk olarak nitelendirilen uygulamaya göre, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Maliye Bakanlığı 'nın vatandaştan haksız bir şekilde tahsil ettiği ödemeleri iade ettiren tebliği imzaladı.

HAKSIZ TAHSİLATI FAİZİYLE ÖDEYECEK

Başbakanlık'a gönderilen tebliğe göre, Maliye Bakanlığı ilk kez mükelleften haksız olarak yaptığı tahsilatı faiziyle ödeyecek.

Bu çerçevede 418 sıra numaralı Vergi Usul Tebliği ile yersiz tahsil edilen vergi usul kanunu kapsamındaki vergi, resim ve harçlar, bunlara bağlı olarak hesaplanan gecikme faizi, gecikme zammı ve pişmanlık zammı ile vergi cezalarının mükelleflere iade edilmesi sırasında mükelleflere faiz ödenmesi öngörülüyor.

Yersiz tahsilatın mükellefin hatasından kaynaklanması halinde faiz mükellefin talep tarihinden iade tarihine kadar hesaplanırken, yersiz tahsilatın idareden kaynaklanması durumunda ise tahsil tarihinden mükellefe ödeme tarihine kadar faiz hesaplanacak.