Ekim ayı finansal hizmetler güven endeksi 152,5 oldu
ensonhaber.com

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ekim ayı finansal hizmetler güven endeksi (FHGE) verilerini paylaştı.

Buna göre, 2023 yılı Ekim ayında FHGE, bir önceki aya göre 15,7 puan azalarak 152,5 seviyesinde gerçekleşti.

2023 yılı Ekim ayında Finansal Hizmetler Anketi sonuçları, finansal sektörde faaliyet gösteren 143 kuruluşun yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edilerek değerlendirildi.

Tüm alt endeksler azaldı

Endeksi oluşturan sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son üç aydaki iş durumu, son üç aydaki hizmetlere olan talep ile gelecek üç aydaki hizmetlere olan talep beklentisi olmak üzere tüm alt endekslerin FHGE’yi azalış yönünde etkilediği görüldü.

Son üç ayda iş durumunda iyileşmede azalma

İş durumu ve hizmetlere olan talebe ilişkin değerlendirmelere göre, son üç ayda iş durumunda iyileşme olduğu yönündeki değerlendirmelerin bir önceki aya kıyasla zayıfladığı gözlendi.

Son üç ayda hizmetlere olan talepte artış olduğu yönündeki değerlendirmeler ile gelecek üç ayda hizmetlere olan talepte artış olacağı yönündeki beklentilerin de zayıfladığı görüldü.

İstihdama ilişkin değerlendirmeler

İstihdama ilişkin değerlendirmelere göre, son üç ayda istihdamda artış olduğunu bildirenler lehine olan seyrin azalış olduğunu bildirenler lehine döndüğü, gelecek üç aydaki istihdamda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyrin ise güçlendiği kayra geçti.

Kârlılığa ilişkin değerlendirmeler

Kârlılığa ilişkin değerlendirmelere göre, son üç aydaki kârlılıkta artış olduğunu bildirenler ile gelecek üç aydaki kârlılıkta artış olacağını bekleyenler lehine olan seyrin bir önceki döneme kıyasla güçlendiği gözlendi.

Rekabet gücüne ilişkin değerlendirmeler

Rekabet gücüne ilişkin değerlendirmelere göre, yurt içi piyasalardaki rekabet gücünde son üç ayda iyileşme olduğu yönündeki değerlendirmeler ile gelecek üç ayda iyileşme olacağı yönündeki beklentilerin zayıfladığı görüldü.

Yurt dışı piyasalardaki rekabet gücü

Yurt dışı piyasalardaki rekabet gücüne ilişkin olarak son üç ayda iyileşme olduğu yönündeki değerlendirmelerin, hem Avrupa Birliği (AB) içindeki hem de AB dışındaki yurt dışı piyasalarda güçlendiği gözlendi.

Gelecek üç ayda yurt dışı piyasalardaki rekabet gücü

Gelecek üç ayda yurt dışı piyasalardaki rekabet gücüne ilişkin olarak iyileşme olacağı yönündeki beklentilerin ise, AB içindeki yurt dışı piyasalarda bir miktar zayıfladığı, AB dışındaki yurt dışı piyasalarda ise güçlendiği görüldü.

Finans ve sigorta faaliyetleri sektöründe

2023 yılı Ekim ayında, "Finans ve Sigorta Faaliyetleri" sektöründe güven endeksleri alt sektörler itibarıyla değerlendirildiğinde, bir önceki aya göre "64-Finansal Hizmet Faaliyetleri” ve "66-Finansal Hizmetler ile Sigorta Faaliyetleri için Yardımcı Faaliyetler" sektörlerinde sırasıyla 17,1 ve 8 puanlık azalış olduğu, "65-Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Fonları" sektöründe ise 11,9 puanlık artış olduğu gözlenmektedir.