Petrol
84.47
-0.47%
Euro
17.7653
0.43%
Dolar
18.5051
0.31%
Altın
963.4
-0.26%
Borsa
3268
0.09%
Bitcoin
355.541
-5.43%
19ºC
İstanbul
Hafif yağmur 19 C

  Gayrimenkul vergilendirmesi modeli yeniden belirlenecek

  Maliye politikası, tasarrufu ve verimliliği artıran uygulamaları planlarken, öte yandan gayrimenkullerin vergilendirilmesinde esas alınan alım satım değerinin belirlenmesinde de değişikliğe gidiyor.
  • AA
  • 27.10.2020 - 15:21
  Gayrimenkul vergilendirmesi modeli yeniden belirlenecek

  2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında etkin şekilde kullanılan maliye politikası, program döneminde ekonomik toparlanmaya zarar vermeyecek şekilde sıkılaştırılmaya başlanacak.

  Bu kapsamda gayrimenkullerin vergilendirilmesinde esas alınan alım satım değerinin belirlenmesi ile gayrimenkul sahipliği üzerinden alınan vergilere ilişkin yeniden çalışma yapılması planlanıyor.

  HARCAMA ALANLARI DEĞERLENDİRİLİYOR

  Programda yer alan hedefler kapsamında, harcamaların etkililik, ekonomiklik ve verimlilik durumlarının raporlanması için harcama gözden geçirmeleri yapılacak. Harcamaların gözden geçirilmesi için yöntem ve araçlar geliştirilecek. Gözden geçirmeler sonucunda verimsiz harcama alanları tasfiye edilecek. Bu yolla oluşturulacak mali alan öncelikli harcama alanlarına ayrılacak.

  KAMU PERSONELİNİN ÇALIŞMA KOŞULLARINDA VERİMLİLİK ESAS ALINACAK

  Kamu personeli daha verimli kullanılacak, çalışan memnuniyeti artırılacak, kamu personelinin mali ve sosyal hakları makroekonomik politikalarla uyumlu şekilde belirlenecek. Kamu personelinin daha verimli çalışabilmesini teminen mesleki ve kişisel eğitim planlarının hazırlanmasına destek olması için geliştirilen araçların kullanımı yaygınlaştırılacak.

  KAMU İHALELERİ İÇİN YETERLİLİK SİSTEMİ DİKKATE ALINACAK

  Kamu yatırım harcamalarında tasarruf sağlamak üzere kamu ihale ve sözleşme süreçleri iyileştirilerek rekabet artırılacak. Kamu ihalelerine yönelik yapılacak düzenlemeyle belirli parasal limitler ve alım türleri bazında Elektronik Kamu Alımları Platformu'na (EKAP) kayıtlı gerçek ve tüzel kişilerin yeterliklerine uygun sınıflandırılmasına yönelik sistem geliştirilecek. İhalelere katılımda bu sınıflandırmanın dikkate alınması sağlanacak.

  MERKEZİ YÖNETİM KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİNDE KAMU FİLO YÖNETİM SİSTEMİ PROJESİ KULLANILACAK

  Taşıt Kanunu, taşıt yönetiminde etkinlik ve verimliliği gözetecek şekilde güncellenecek. Kamu Filo Yönetim Sistemi Projesi'nin uygulama modelleri merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerine yaygınlaştırılacak.

  VERGİSEL TEŞVİKLER GÖZDEN GEÇİRİLECEK

  Vergisel teşvikler tüm iktisadi ve sosyal etkileriyle birlikte değerlendirilecek, vergi harcaması nitelikli düzenlemeler gözden geçirilerek etkin olmayanlar kademeli olarak kaldırılacak. Bu teşviklerin vergisel etkileri tespit edilecek.

  Vergi adaletinin güçlendirilmesi, vergi tabanının genişletilmesi ve hasılasının artırılmasını sağlayacak şekilde sistemde revizyonlar gerçekleştirilecek.

  KAPSAM, MATRAH VE VERGİ ORANLARI YENİDEN DÜZENLENECEK

  Kapsam, matrah ve vergi oranlarının yeniden düzenlenmesiyle doğrudan vergilerin, vergi gelirleri içindeki payında artış sağlanacak. Kapsam, matrah ve vergi oranlarına yönelik çalışmalar yapılacak.

  Gayrimenkul vergilendirmesi modeli yeniden belirlenecek #1

  GAYRİMENKUL VERGİLERİ YENİDEN DEĞERLENDİRİLECEK

  Gayrimenkul sahipliği üzerinden alınan vergiler diğer tasarruf araçlarının vergilendirilmesi dikkate alınarak yeniden değerlendirilecek. Kişilere ait gayrimenkullerden alınan vergilerin, ülke düzeyinde tasarrufun teşviki ve kaynakların üretken alanlara yönlendirilmesi için kullanılması amaçlanırken, gerekli değerlendirmelerin yapılabilmesi için konuya ilişkin ilgili mevzuat taramaları yapılarak bu yöndeki düzenlemeler gözden geçirilecek.

  YEREL YÖNETİMLERİN ÖZ GELİRLERİ ARTIRILACAK

  Yerel yönetimlerin mali yapılarını güçlendirmek amacıyla öz gelirleri artırılacak. Gayrimenkullerin vergilendirilmesinde esas alınan alım satım değerinin belirlenmesine ve beyanına ilişkin yeni bir sistem devreye sokularak vergide adalet pekiştirilecek ve vergileme etkinleştirilecek. Bu çerçevede ilgili bakanlıklar, sistemin tasarımı ve uygulamasına ilişkin düzenlemelerle gerekli altyapıyı birlikte oluşturacak.


  Görüş Bildir