Kauçuk atıkları ithalatında 'çevre izin belgesi' şartı
AA

Ticaret Bakanlığının "Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği", Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

GELDİĞİ ÜLKEDEN ANALİZ BELGESİ VARSA DAHİ "ÇEVRE İZİN BELGESİ" İSTENECEK

Tebliğ kapsamında, kauçuk ve mamulleri atıkları ithalatında, bu maddelerin vulkanize edilmemiş kauçuk hamuru olduğuna ilişkin özelliklerini gösteren çıkış ülkesinden alınan analiz belgesi olması halinde "Geçici Faaliyet Belgesi" veya "Çevre İzin ve Lisans Belgesi" aranmayacak ama hava emisyonu konulu "Çevre İzin Belgesi" istenecek.

BELGENİN ASLI VE TERCÜMESİ ÜLKEYE GİRİŞTE İBRAZ EDİLECEK

Söz konusu maddelerin vulkanize edilmemiş kauçuk hamuru olarak ithalinde ithalatçı veya temsilci, çıkış ülkesinden alınan ürünün vulkanize edilmemiş kauçuk hamuru olduğuna ilişkin özelliklerini gösteren analiz belgesinin aslı ve tercümesiyle hava emisyonu konulu Çevre İzin Belgesi'ni başvuru sırasında verecek.

Resmi Gazete'de yayınlandı

ATIK DEĞİL YENİ ÜRÜNSE BELGE ŞARTI YOK

İthalatçısı tarafından atık olmadığı, yeni ürün olduğu beyan edilen ilk şekillerdeki polistiren maddesinin ithalatında herhangi bir belge aranmayacak. Bu işlemlerde ithalatçı veya onun temsilcisinin beyanı esas alınacak.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)