Kentsel dönüşümde KDV, yüzde 1'e düşürüldü

Deprem gibi doğal afet risklerine karşı yenilenmesi gerekli görülen konutlarla ilgili yeni bir hamle yapıldı.

Resmi Gazete'de yayınlanan yeni kararla, kat karşılığı inşaat sözleşmesi yapamayan riskli yapı malikleri için vergi indirimi sağlandı.

Mal ve Hizmetlerde Uygulanacak KDV Oranlarının Tespitine İlişkin Karar'da Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Karar'ı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

KDV ORANI, YÜZDE 1'E İNDİRİLDİ

Kararla, 6306 sayılı Kanun kapsamında riskli yapıların bulunduğu yerlerde dönüşüm projeleri çerçevesinde taşınmaz maliklerine ait mevcut inşaat alanının 1,5 katına kadar olan yeni inşaat alanında yapılacak olan konutlara ilişkin taahhüt işlerine yönelik KDV oranı yüzde 1'e indirildi.

Kentsel dönüşümde KDV, yüzde 1'e düşürüldü

ESKİ ORAN YÜZDE 18

Taşınmaz maliklerinin müteahhitlere arsa payı vermeden dönüşüm projelerini doğrudan kendileri yaptırarak aynı alanda konut inşa etmek istemeleri ve bunun için müteahhitlerden inşaat taahhüt hizmeti almaları halinde, bu hizmetlere genel oranda yüzde 18 KDV hesaplanıyordu.

Kentsel dönüşümde KDV, yüzde 1'e düşürüldü

VERGİ İNDİRİMİ SAĞLANMIŞ OLDU

Alınan kararla, başta deprem olmak üzere afet risklerine karşı yenilenmesi gerekli görülen konutlarla ilgili kat karşılığı inşaat sözleşmesi yapamayan riskli yapı malikleri için de vergi indirimi sağlanmış oldu.