Merkez Bankası, ocak imalat sanayi kapasite kullanım oranını paylaştı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından, 2021 yılı Ocak ayında imalat sanayinde faaliyet gösteren 1.717 iş yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi’ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), bir önceki aya göre 0,2 puan azalarak yüzde 75,4 seviyesinde gerçekleşti. Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0,2 puan artarak yüzde 75,6 seviyesinde gerçekleşti.

KKO

KKO