Dolar
7.9671
0.3691%
Euro
9.4492
0.6143%
Altın
1901.9
-0.1155%
Borsa
1190.63
-0.6417%
G. Altın
487.203
0.2495%
Bitcoin
102982.54
-0.5434%
19ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 19 C

  Riskli mükellefleri vergi incelemesi bekliyor

  Sahte fatura düzenlenmesi, düzenleyen ve kullanan için haksız kazanç ele etmek ve devleti zarara uğratmak anlamına geliyor. Bu suçu en aza indirgemek için bir dizi önlem alındı.
  • AA
  • 07.10.2020 - 11:49
  • Güncelleme : 07.10.2020 - 11:49
  Riskli mükellefleri vergi incelemesi bekliyor

  Hazine ve Maliye Bakanlığınca yapılan analiz ve değerlendirme çalışmaları neticesinde, sahte belge düzenleme riski yüksek olan mükelleflerin vergi incelemesine sevk edilmesi ve yoklama yapılmasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

  Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

  SAHTE BELGE DÜZENLEYENLERİN VERGİ DAİRESİNDEN TERKİN SÜRECİ HIZLANDIRILACAK

  Tebliğde, mesleki faaliyeti olmadığı halde sahte belge düzenlemek amacıyla mükellefiyet tesis ettirdikleri vergi incelemesinde düzenlenen raporlar ile tespit edilen ve mükellefiyet kaydının devamına gerek görülmediği raporda belirtilen mükelleflerin, mükellefiyet kayıtlarının vergi dairesince terkin edildiği hatırlatıldı. Rapora bağlı terkin sürecinin bazı hallerde uzun zaman alabildiğine, bu esnada mükellefiyet kaydı devam eden bu kapsamdaki mükelleflerin sahte belge üretmeye devam ettiğine vurgu yapıldı.

  Ayrıca raporlandırma süreçlerinin tekemmülünden sonra sahte belge kullananların tespit edilerek incelenmesinin, süreci uzattığı ve İdare ile mükellefler açısından uyum maliyetlerinin artmasına sebep olduğu belirtildi.

  BELGEYE OLAN GÜVENİ GÜÇLENDİRMEK AMACIYLA MEVZUAT DEĞİŞİKLİĞİNE GİDİLDİ

  İdari süreçleri kısaltmak ve etkinleştirmek suretiyle, sahte belge düzenleyen mükelleflerin sahte belge üretimini sonlandırmak ve iktisadi alanda sahte belge sirkülasyonunu azaltarak “belge”ye olan güveni güçlendirmek amacıyla birtakım mevzuat değişiklikleri yapıldığı hatırlatıldı.

  Yapılan bu düzenlemelerin amacının, sahte belge düzenleme riski yüksek olan mükelleflerin İdare tarafından bir an önce tespit edilerek, bu fiillerinin sonlandırılması olduğu kaydedildi.

  Riskli mükellefleri vergi incelemesi bekliyor #1

  KAYIT DIŞI EKONOMİYLE MÜCADELE KAPSAMINDA

  Sahte belge düzenleme ve kullanma fiilleri ile etkin bir şekilde mücadele edilmesi, vergiye uyum seviyesinin yükseltilmesi ve kayıt dışı ekonomi ile mücadeledeki etkinliğin artırılması amaçlarıyla 7194 sayılı Kanun ile Vergi Usul Kanunu'na eklenen madde ile sahte belge düzenleme riski yüksek olan mükelleflerin bir an önce tespit edilerek bu fiillerin sonlandırılması öngörüldü.

  VERGİSEL YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ YERİNE GETİRİLMESİNE BAKILACAK

  “Mükellefiyet kaydının analiz ve değerlendirme sonuçlarına bağlı olarak terkini” başlığıyla Vergi Usul Kanununa eklenen 160/A madde uygulamasında, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ilgili birimleri tarafından mükellefiyet süresi, aktif ve öz sermaye büyüklüğü, ödenen vergi tutarı, çalışan sayısı, vergisel yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediği gibi hususların dikkate alındığı belirtildi.

  VERGİ İNCELEMESİNE GÖRDERİLECEK

  Sahte belge düzenleme riskinin yüksek olduğu tespit edilen mükellefler vergi incelemesine sevk edilecek, ayrıca bunların mükellefiyetleri yapılacak yoklama sonucunda, vergi dairelerinde kurulan komisyon kararı ile ilgisine göre vergi dairesi başkanı/defterdarın onayıyla terkin edilecek.

  SAHTE BELGE DÜZENLEME RİSKİ YÜKSEK OLAN MÜKELLEFLERDEN TEMİNAT ALINACAK

  Öte yandan, mükellefiyetleri terkin edilen mükelleflerin teminat vererek mükellefiyetlerini tekrar açtırmaları mümkün olduğu gibi, vergi incelemesinin neticesine bağlı olarak bu mükelleflerin durumları yeniden değerlendirilecek ve raporda öngörülen hususlar çerçevesinde mükellefiyet tesisi için alınan teminat belirli şartlar dahilinde iade edilebilecek.

  TÜM ÖDEMELERİN BANKADAN YAPILMASI ŞARTI

  Diğer taraftan, bahse konu uygulama kapsamında olup teminat veren mükelleflerin Vergi Usul Kanunu kapsamında düzenlemek zorunda oldukları belgelerin elektronik belge olarak düzenlemesi ile bu mükelleflerin ödeme ve tahsilatlarının banka veya aracı kurumlar vasıtasıyla yapılması gerekecek.

  Görüş Bildir