SPK, yatırım kuruluşlarının, Yatırımcı Tazmin Merkezi'ne aidatlarını artırdı
REUTERS

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK), Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlanan ve Yatırımcı Tazmin Merkezi (YTM) yönetmeliğinde değişiklikler yapan yönetmeliğine göre, tezgahüstü türev araçlar bazında işlem yapan yatırım kuruluşlarının ödeyeceği yıllık aidatların hesaplanma yöntemine esas tutulan tutarları artırıldı.

YILLIK AİDATLAR ARTIRILDI

Yeni karara göre, yıllık aidatları sözleşme büyüklüklerinin toplamı 1 milyon liranın altında olan her bir yatırımcı için 50 liradan  500 liraya, 1 milyon liranın üstünde olan her bir yatırımcı için 100 liradan 1.000 liraya çıkarıldı.

50 BİN LİRA TUTARINDAKİ GİRİŞ AİDATI AYNI KALDI

Yatırımcı kuruluşların faaliyet izni verilmesinin uygun görülmesi sonrasında yetki belgesi verilmeden önce  YTM'ye ödeme zorunluluğu olan 50 bin lira tutarında giriş aidatı miktarında ise değişiklik yapılmadı.

Aidatlar artırıldı

ZAMAN AŞIMINA YÖNELİK DÜZENLEME YAPILDI

Yatırım faaliyetlerin kaynaklanan getirilerin talep ve tahsil edilmemesi durumunda 10 yıl içinde zaman aşımına uğramasına yönelik maddede yapılan düzenlemeyle tasfiye halindeki yatırım ve değişken sermayeli yatırım ortaklıkları madde metninden çıkarıldı.

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdindeki hesaplara, ilgili yatırım kuruluşunun tasarruf yetkisini sınırlamaya yönelik olarak hak sahipleri tarafından blokaj konulması, 10 yıllık zaman aşımı süresini kesecek ve zaman aşımı süresi hak sahibi tarafından blokajın kaldırıldığı tarih itibarıyla baştan işletilmeye başlayacak.

FAALİYETİ DURDURULAN YATIRIM KURULUŞLARI

Yönetmelikle, zaman aşımı süresi, faaliyet durdurulan yatırım kuruluşları açısından yeniden düzenlendi. Buna göre, bu yönetmeliğin yayımı tarihinden önce, faaliyetleri sürekli olarak durdurulmuş ve hesapları başka bir kuruluşa devredilmiş olan yatırım kuruluşlarının hesaplarındaki emanet ve alacakların zamanaşımına uğrayacağı tarihlerin tespit edilememesi durumunda, zamanaşımı süresinin tespitinde devir tarihi esas alınacak.

Resmi Gazete'de yayınlandı

ZAMAN AŞIMINA UĞRAYACAK HESAPLAR İÇİN ALT SINIR 100 LİRADAN 250 LİRAYA YÜKSELTİLDİ

Yatırım kuruluşlarının zaman aşımına uğrayacak emanet ve alacaklar için hesap sahiplerini uyarmak zorunda olduğu tutar ise 100 liradan 250 liraya çıkarıldı. Bu tutarın hesaplanmasında borsada işlem görmeyen paylar nominal değer üzerinden hesaba katılacak. Emanet ve alacakların hak sahiplerinin başvurması halinde, sermaye piyasası araçları Takasbank ve MKK nezdindeki hesaplarda bulunan bakiyeler üzerinden; nakitler ise dağıtılan nema tutarı ile birlikte, başvuran hak sahiplerine iade edilecek.

Yatırım kuruluşları zamanaşımına uğramış emanet ve alacakları Takasbank ve MKK nezdindeki YTM uhdesinde yatırımcı adına açılacak hesaplara en geç zamanaşımına uğradıkları ayın sonuna kadar devredecekler.