Tersane, tekne imal ve çekek yeri işletme izin süreleri uzatıldı
AA

Koronavirüs salgınının etkilerinin azaltılması için bir karar da limanlarda alındı.

Tersane, tekne imal yeri ve çekek yeri kısmi işletme izni belgelerinin süresi koronavirüs salgının etkileri göz önünde bulundurularak bir yıl uzatıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlanan Tersane, Tekne İmal ve Çekek Yeri Hakkında Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

DENETİM VAR

Buna göre, işletme izni belgesi almış tesisler 5 yıllık belge süresi içinde en az bir kere denetlenecek ve bunların belgeleri liman başkanlığınca vize edilecek.

Yalova ve Tuzla'daki tersaneler bölgesinde halihazırda faal ve belgelendirilmiş tesislerin devirleri sonrası, devralan firmanın faaliyetine aralıksız/en az kesintiyle devam edebilmesi için, devredilen tesisin temel olarak iş yeri açma ve çalışma ruhsatı, deniz güvenliği, çevre, can, mal emniyeti, iş sağlığı ve güvenliği konularında taahhüt alınarak, faaliyetin sürekliliği sağlanacak.

EKSİKLİKLERİN GİDERİLMESİ İÇİN SÜRE

Denetimlerde uygunsuzluk veya eksiklik tespit edilmesi halinde bunların giderilmesi için işletmeye 6 aya kadar süre verilecek. Bu süre önceden ilave bir yaptırım olmadan bir seneye kadar uzatılabiliyordu.

Resmi Gazete'de yayınlandı

TURİZM DURGUN GEÇİNCE

Özellikle durgun geçen turizm sezonu sonrası turizm bölgelerindeki tesislerin fazlalığı ve gemilerin ötelenen sertifikasyon süreleri nedeniyle tersaneleri kullanımındaki azalmalar dikkate alınarak, tesisler üzerindeki ilave ücretlerin azaltılması amacıyla da adım atıldı.