Türkiye Çevre Ajansı kuruluyor
İHA

Türkiye Çevre Ajansı, depozito yönetim sistemi kurmak, kurdurmak veya işlettirmek, çevre ve Şehircilik Bakanlığı depozito uygulamasına zorunlu olarak tabi tutulan ürünlere yönelik depozito yönetim sistemi altyapısının oluşturulması, uygulanmasına yönelik düzenlemeler yapmak, çevrenin iyileştirilmesine yönelik faaliyetlerde bulunacak.

Türkiye Çevre Ajansı Yönetim Kurulu 7 üyeden oluşacak.

scooter

SCOOTER'LARA YENİ KURALLAR GETİRİLDİ

Belediyelerce bir scooter'dan 16 kuruş işgal harcı alınacak. Scooter'lar bisiklet yolu veya scooter yolunda sürülebilecek. Scooter'lar yayaların kullanımına ayrılmış yerlerde kullanılamayacak. İkiden fazla scooter yan yana taşıt yolunda kullanılamayacak. Scooter'larda sırtta taşınabilen kişisel eşya haricinde yük veya yolcu taşınamayacak.

YETKİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI'NIN

Çevre Kanunu hükümlerine uyulup uyulmadığını denetleme yetkisi Bakanlığa ait olacak. Gerektiğinde bu yetki, Bakanlıkça; il özel idarelerine, çevre denetim birimlerini kuran belediye başkanlıklarına, Denizcilik Müsteşarlığına, Sahil Güvenlik Komutanlığına, 13 Ekim 1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre belirlenen denetleme görevlilerine, Türkiye Çevre Ajansına, Emniyet Genel Müdürlüğüne, Jandarma Genel Komutanlığına ve Sahil Güvenlik Komutanlığına devredebilecek.

motor yağı

MOTOR YAĞI DEĞİŞİMİ İÇİN YETKİ GEREKECEK

Motor yağı değişimi yapan işletmelere yetki belgesi verilecek. Yetki belgesi bulunmaksızın motor yağı değişim yapan işletmelere 10 bin TL idari para cezası verilecek.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Bakanlıkça belirlenen hükümlere uymayan akaryakıt istasyonlarına, su ürünleri yetiştiricilerine, plastik poşeti ücretsiz verenlere, Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara aykırı plastik poşet üretenlere, geri kazanım katılım payına ilişkin belirlenen esaslara uymayanlara ceza kesebilecek.

BİSİKLETLİ ULAŞIMA YER VERİLECEK

Ulaşım ana planında bisikletli ulaşımına yer verilmesi öngörülüyor.

KÖYDE EVİ OLMAYAN İHTİYAÇ SAHİPLERİNE

Köy tüzel kişiliği adına, köy yerleşme planına göre en çok 2 bin metrekare olmak üzere tescil edilen parsellerin köyde ikamet eden ve köy nüfusuna kayıtlı olup evi bulunmayan ihtiyaç sahiplerine ihtiyar meclisi kararı ile rayiç bedel üzerinden satılacak.

Satış bedeli peşin veya en çok 5 yılda ve 5 eşit taksitle tahsil edilerek, o köyün imar işlerinde kullanılmak üzere köy sandığına yatırılacak. Ödemeler için 31 Aralık 2020’de dolacak süre 31 Aralık 2024 tarihine kadar uzatıldı.

TOBB’UN ÜYELERİNİ KAPSAYAN AİDATLARLA İLGİLİ İHTİYATİ HACİZ KARARLARI GEÇİCİ SÜRE DURDURULDU

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) üyelerin oda ve borsalara olan aidat, navlun hasılatından alınacak oda payları ve borsa tescil ücreti ile oda ve borsaların aidat borçları asılları ile 3 Haziran 2007 tarihli ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine ödenmesi gereken sigorta eksperleri ve sigorta acenteleri levha aidat borç asıllarının tamamı 31 Aralık 2021 tarihine kadar erteleniyor ve icra ve iflas takipleri durur, taraf ve takip işlemleri yapılmaz, ihtiyati haciz kararları icra ve infaz edilmeyecek.

VAKIFLAR, KİRA ARTIŞI YAPMAYACAK

Mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ve mazbut vakıflara ait taşınmazlardan; yapım, onarım veya restorasyon karşılığı uzun süreli kiralananlar dışında kalanların kira dönemi kısmen veya tamamen 2027 yılını kapsayan kira sözleşmelerinde, bu kira dönemi için kira artışı yapılmayacak.

EMEKLİ MİLLETVEKİLLERİNİN MAAŞLARI

Milletvekilleri ile emekli aylığı alan milletvekilleri arasında uyum sağlanıyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)