Türkiye'de yılda 110 bin ton bal üretiliyor

Orman Genel Müdürlüğü’nün (OGM) uyguladığı "Bal Ormanları Eylem Planı", Türkiye'de hem kovan sayısını hem de bal üretimini artırdı.

"BAL ORMANLARI" KURULUYOR

OGM'ye göre, dünyanın en büyük bal üreticileri arasında yer alan Türkiye'de sürdürülebilir üretim için çalışmalar yapan kurum, pek çok bölgede "bal ormanları" kurmaya devam ediyor.

ÇAM BALINDA MUĞLA LİDER

Ülke genelinde 75 bin 274 hektarlık alanı arıcıların kullanımına açan OGM, çam balı konusunda dünya rezervini elinde bulunduran başta Muğla olmak üzere Türkiye'nin her bölgesinde toplam 585 bal ormanı oluşturdu.

BAL ÜRETİMİNİN HAM PİYASA DEĞERİ 450 MİLYON DOLAR

Türkiye'deki bal üretiminin ham piyasa değeri 450 milyon doları bulurken yaklaşık 150 bin hane arıcılıkla ek gelir sağlıyor. Bu üretimin katma değerinin ise yaklaşık 1 milyar doları bulduğu tahmin ediliyor.

OGM, 2023'te yıllık 40 bin tonu çam balı olmak üzere bu ürünün üretimini 125 bin tona, bal ormanı sayısını da 720'ye çıkarmayı hedefliyor.

Bal konusunda ekolojik dengeyi koruyarak, sürdürülebilir üretimi sağlamak ve özellikle orman köylüsüne gelir sağlamak için kurumun 2010'da yürürlüğe konulan "Bal Ormanları Eylem Planı" sayesinde üretimde önemli artış sağlandı.

10 YILDA BÜYÜK İLERLEME

2013-2017 yıllarında uygulaması gerçekleştirilen ve daha sonra 2018-2023 dönemini kapsayacak şekilde geliştirilen proje sayesinde, 2010 yılından 2020 yılına kadar kovan sayısı yaklaşık 5 milyon 600 binden 8 milyona, bal üretimi ise 81 bin tondan 110 bin tona yükseldi.

Türkiye'de arıcılık gelişiyor

BAL ORMANLARI TESİS VE BAKIM GİDERİ

Kurum, son 2.5 yılda 17 bin 998 hektar alanda 167 bal ormanı tesis ederek arıcıların kullanımına sundu. Söz konusu tesislerin gideri için 13 milyon 500 bin lira ve bal ormanı bakım gideri için de 2 milyon 500 bin lira harcama yapıldı. Son 10 yılda bal ormanları tesis ve bakım gideri toplamda 48 milyon 500 bin lirayı buldu.

BAL ÜRETİMİNİN YÜZDE 85'İ ORMANLARDAN SAĞLANIYOR

Doğadaki çok sayıda türün varlığını devam ettirmesinde, böylece bitki gen kaynaklarının sürekliliği ve çeşitlenmesinde, biyolojik çeşitliliğin korunmasında arıların önemli işlevleri olduğundan, kestane, ıhlamur, akasya, orman gülü, ahlat gibi orman ağaçları ve orman sayılan alanlardaki otsu bitkiler ve çiçekler de dikkate alındığında toplam bal üretiminin yüzde 85'i buralardan elde ediliyor.

Türkiye'de arıcılık gelişiyor

ARICILIK İÇİN ELVERİŞLİ ALANLAR

Ormandan yararlanarak arıcılık faaliyeti yürütecek kişilerin, bulundukları yere bağlı orman bölge müdürlüklerine başvuru yapması gerekiyor. Bal ormanları kurulmadan önce söz konusu alanda flora ve vejetasyon çalışması yapılıyor ve arıcılık için elverişli nektar ve polenli bitki yoğunluğu belirleniyor.