Elektrik için konutlarda 55,2 kuruş ödendi
DHA

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, sanayide 2018 yılı II. döneminde en küçük tüketim aralığı olan 20 MWh altındaki tüketiciler 1 kWh elektrik için ortalama 48.5 kuruş, en büyük tüketim aralığı olan 150,000 MWh üstündekiler ise ortalama 41.8 kuruş ve tük tüketim için ortalama 44,1 kuruş ödendi.

TÜİK verilerine göre, konutlarda 1 m3 doğalgaz için tüketiciler 2018 yılı II. döneminde en küçük tüketim aralığı olan 522 m3 altında ortalama 146 kuruş, 522 - 5 219 m3 aralığında ortalama 143 kuruş, 5 219 m3 ve üstünde ise ortalama 145,5 kuruş ödedi ve böylece tüm tüketim için ortalama 144.3 kuruş ödendi.

Elektrik için konutlarda 55,2 kuruş ödendi

ORTALAMA 149,6 KURUŞ ÖDENDİ

Buna karşılık, sanayide 2018 yılı II. dönem nihai kullanıcı doğalgaz fiyatlarına bakıldığında, tüketiciler en küçük tüketim aralığı olan 26,094 m3 altında 1 m3 doğalgaz için ortalama 140.2 kuruş, en yüksek tüketim aralığı olan 104,376,000 m3 üstünde ise ortalama 149.1 kuruş ve tüketim için ortalama 149.6 kuruş ödendi.

Elektrik için konutlarda 55,2 kuruş ödendi

TÜKETİM ARALIKLARINA GÖRE DERLENİYOR

Avrupa Birliği (AB) uyum süreci kapsamında, elektrik ve doğalgazın sanayi ve konut ayrımında nihai kullanıcı birim fiyatları, elektrik ve doğalgaz sektörünü temsil eden girişimlerden, altışar aylık iki dönem halinde AB'nin ilgili mevzuatı doğrultusunda tüketim aralıklarına göre derleniyor.

Birim fiyatların hesaplanmasında konut ve sanayi nihai tüketicilerinin tüketim miktarları ağırlık olarak kullanılıyor.

Elektrik için konutlarda 55,2 kuruş ödendi