Eşin izni olmadan eve konulan ipotek geçersiz sayılacak
AA

Bursa'da yaşayam bir kişi, bankadan kredi aldı ve aldığı kredinin teminatı için tapusu kendi üzerine olan evini ipotek ettirdi. Borcun ödenmemesi ile birlikte banka icra takibi başlattı. Borcu alan kişi ipotek edilen evin aile konutu olduğunu belirterek ipoteğin kaldırılması için dava açtı.

Eşin izni olmadan eve konulan ipotek geçersiz sayılacak

Dava Gemlik 1. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından reddedildi. Yerel mahkeme kararına göre, ev sahibinin birden fazla taşınmazının olduğu, davalı bankanın söz konusu evin aile konutu olduğunu bildiğinin kanıtlanamadığı açıklandı.

KARAR BOZULDU

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun bu konuda yeni bir uygulamaya geçtiği belirtilerek yerel mahkemenin kararı Yargıtay 2. Hukuk Dairesi tarafından bozuldu.

Bu kapsamda, Türk Medeni Kanunu'nun 194. maddesinde, "Eşlerden biri, diğer eşin açık rızası bulunmadıkça, aile konutu ile ilgili kira sözleşmesini feshedemez, aile konutunu devredemez veya aile konutu üzerindeki hakları sınırlayamaz" yer alan kararda, bu hükümle aile konutu şerhi konulmuş olmasa da eşlerin birlikte yaşadıkları konut üzerindeki fiil ehliyetlerinin sınırlandırıldığı ifade edildi.

Eşin izni olmadan eve konulan ipotek geçersiz sayılacak

AİLE BİRLİĞİNİN KORUNMASI AMAÇLANIYOR

Verilen kararda; sınırlandırmanın aile konutu şerhi konulduğu için değil, zaten var olduğu için getirildiği belirtilerek, "Bu sebeple tapuya aile konutu şerhi verilmese bile o konut aile konutu özelliği taşır. Zira dava konusu taşınmaz, şerh konulmasa dahi aile konutudur. Eş söyleyişle şerh konulduğu için aile konutu olmamakta, aksine aile konutu olduğu için şerh konulabilmektedir. Bu nedenle aile konutu şerhi konulduğunda, konulan şerh kurucu değil, açıklayıcı şerh özelliği taşımaktadır" denildi.

Türk Medeni Kanunu'na, 'eşlerin birbirleri ve üçüncü kişilerle hukuki işlemlerinde özgürlük alanı tanındığı ancak bazı hukuksal işlemlerin diğer eşin rızasına bağlı olduğu' kuralı getirildi. Aile birliğinin korunması amaçlandığı için bu maddenin Türk Medeni Kanunu'na eklendiği belirtildi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)