Gayrimenkulde yabancı yatırımı azaldı

yatırım

Yabancı yatırımcıların bu yılın ocak-şubat döneminde Türkiye’ye yaptıkları doğrudan gayrimenkul yatırımları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,52 azaldı. Bugün'ün haberine göre; gayrimenkul şirketleri için transfer edilen sermaye girişi de aynı dönemde 31 milyon dolar oldu. Böylece yabancı yatırımcılar yılın ilk iki ayında 590 milyon dolar doğrudan, 31 milyon dolar da şirketler için olmak üzere toplam 621 milyon dolar yatırım yaptı.

ŞİRKET SAYISI 38'DE KALDI

Aynı dönemde kurulan şirket sayısında da gözle görülür azalma dikkat çekti. Bir önceki yılın ocak-şubat döneminde İstanbul’da 71, Ankara’da 14 ve İzmir’de 13 yabancı sermayeli şirket kurulurken sayı bu yılın ilk iki ayında İstanbul’da 28, Ankara’da 3 ve İzmir’de 1 olarak gerçekleşti. Geçen yıl 2 ayda 5 ilde kurulan toplam şirket sayısı 105 iken bu yıl sayı 38’de kaldı.

100 DOLARLIK YATIRIMDA 1,19 DOLARLIK ERİME

Yılın ilk iki ayında net doğrudan uluslararası yatırım girişi 2,7 milyar dolar oldu. Geçen yıl her 100 doların 22,96’sı gayrimenkul yatırımını oluştururken, bu yıl her 100 doların 21,76’sı gayrimenkul yatırımından geldi. Her 100 dolarda 1,19 dolarlık kayıp oluştu.

DİĞER SEKTÖRLERE DE YATIRIM YAPILMADI

Ulus­la­ra­ra­sı doğ­ru­dan ser­ma­ye ra­kam­la­rı ya­ban­cı­la­rın sa­de­ce gay­ri­men­kul ya­tı­rım­la­rı­nı azalt­ma­dı­ğı­nı; tüm sek­tör­ler­de ya­tı­rım iş­ta­hı­nın azal­dı­ğı­nı gös­te­ri­yor. Doğ­ru­dan ya­pı­lan ya­tı­rım­lar ge­çen yı­lın şu­bat ayı­na gö­re 1 mil­yar 230 mil­yon do­lar­dan yüz­de 46,02, bu yı­lın ocak ayı­na gö­re 1 mil­yar 457 mil­yon do­lar­dan yüz­de 54,43 ora­nın­da aza­la­rak 664 mil­yon do­la­ra in­di.

Ay­nı dö­nem­ler­de ulus­la­ra­ra­sı doğ­ru­dan ya­tı­rım top­la­mı da 1 mil­yar 536 mil­yon do­lar­dan yıl­lık­ta yüz­de 37,89, ay­lık­ta yüz­de 45,70 ora­nın­da dü­şe­rek 954 mil­yon do­la­ra ge­ri­le­di.